Is het nou 7,6% of 11,6%?

In Euroland stijgt de werkloosheid de pan uit. Tegelijkertijd laat de VS nog altijd dalende werkloosheidscijfers zien. Vandaag kwam het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics (BLS) met de melding dat de werkloosheid in maart  is gedaald naar 7,6%. Wat is het geheim achter dit werkgelegenheidswonder? De ontwikkeling van de arbeidsparticipatie:

Ontwikkeling arbeidsparticipatie in de VS, januari 1979 – maart 2013. Bron: ZeroHedge

Ontwikkeling arbeidsparticipatie in de VS, januari 1979 – maart 2013. Bron: ZeroHedge

Inderdaad, de arbeidsparticipatie in de VS is sinds de financiele crisis geimplodeerd tot een niveau dat sinds de eind zeventiger jaren van de vorige eeuw niet meer zijn gezien. Is dit uit luxe? Ben je gek! Ondertussen zijn meer dan 47 miljoen Amerikanen afhankelijk van voedselbonnen om te overleven.

Als uitgegaan zou worden van een arbeidsparticipatie van 65,8% (long-term average participation rate) dan is de werkloosheid in de VS significant hoger:

Ontwikkeling werkloosheid volgens BLS (zwarte lijn) en bij gelijkblijvende arbeidsparticipatie (rode lijn) januari 1980 – maart 2013. Bron: Zerohedge

Ontwikkeling werkloosheid volgens BLS (zwarte lijn) en bij gelijkblijvende arbeidsparticipatie (rode lijn), januari 1980 – maart 2013. Bron: Zerohedge

De rode lijn is de ontwikkeling van de werkloosheid bij een gelijkblijvende arbeidsparticipatie. En daarmee zou de werkloosheid op dit moment op 11,6% staan. Oftewel 4% hoger dan de door de overheid gerapporteerde werkloosheid van 7,6%.

Met die 11,6% zit de VS vrijwel op het Euroland gemiddelde van 12,0%. Waarmee het werkgelegenheidswonder van de VS plotseling volledig is verdampt. Lies, damn lies and statistics.

Geef een reactie