ABU: krimperdekrimp

Logotype ABUVandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 3 (week 9 – 12) van 2013. En we gaan natuurlijk onveranderd door met de krimp die zich ook al in de eerste twee periodes van 2013 manifesteerde:

In periode 3 (week 9 – 12) daalde het aantal uitzenduren met 3% en de uitzendomzet daalde met 1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Het lijkt een beetje op de strategie van een wurgslang; steeds een klein beetje lucht uit het slachtoffer persen tot er op een gegeven moment geen lucht meer over is. Een verstikkend vooruitzicht.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2010 t/m 2012 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2011 t/m 2013

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2011 t/m 2013

We krimpen wel bijzonder stabiel in het begin van 2013. Achtereenvolgens 3,%, 2% en nu weer 3% krimp ten opzichte van dezelfde periode in 2012. En dat terwijl de eerste drie periodes van 2012 dus ook al krimp lieten zien ten opzichte van 2011 (wat overigens wel een bijzonder positieve, zij het kortdurende fase was in uitzendland).

Door dit resultaat blijft de trendlijn van de index op basis van de ABU cijfers gestaag naar beneden gaan. Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100)

De negatieve trend die medio 2011 werd ingezet gaat dus onverminderd door. Een zeer trage maar evenzeer gestage daling van de trendlijn. Tergend traag zelfs en dat is natuurlijk positief te noemen. Het zou tenslotte een stuk sneller kunnen gaan; zeker als je de ontwikkeling van de werkloosheid in ogenschouw neemt die zich toch een stuk sneller in negatieve zin ontwikkeld.

De verandering van de trendlijn van maand op maand is in onderstaande grafiek weergegeven:

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013

Ontwikkelingen per sector
Net als in de vorige periode laten alle sectoren ook in periode 2 wederom een krimp zien. De sector Medisch krimpt wederom het snelst, met maar liefst 17%. De sector Administratief krimpt met 2% net als de sector Industrie terwijlen Techniek met maar liefst 6% krimpt.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100), per sector

Het beeld begint nu wel zorgwekkend te worden. De vrije val van de sector Medisch zet zich nog altijd onveranderd voort; maar het begint nu bijzonder duidelijk te worden dat de sector Administratie weer verder krimpt. Het gaat weliswaar langzaam maar de trendlijn buigt zichtbaar naar beneden. Hetzelfde, maar dan in aanzienlijk sterkere mate, geldt voor de sector Techniek. Hier lijkt sprake van een versnelling van de daling en dat is zo mogelijk nog zorgwekkender. Alleen de sector Industrie houdt de moed er nog een beetje in. Weliswaar is sprake van een zich voortzettende daling, maar die lijkt bijzonder traag te verlopen. Het is desalniettemin een daling…

Het is om licht depressief van te worden; de eeuwigdurende krimp die zich in de afgelopen jaren binnen uitzendland (en daarbuiten…) heeft afgespeeld. Maar er is niets anders van te maken waarbij er ook nog eens geen signalen zijn dat de economie zich binnenkort ten goede zal keren. Eerder het tegenovergestelde. Ik ben dus bang dat we de komende maanden alleen maar tegen dalende lijntjes aan zullen staren. Het is helaas niet anders…

Geef een reactie

2 Comments
    • Marc Drees
      says:

      Een mogelijke verklaring is een verschuiving van vast werk naar uitzendwerk, waarbij dus vaste banen verdwijnen en het werk binnen de bestaand uitzendpopulatie wordt opgevangen. Ik heb het sterke vermoeden dat vooral binnen de administratieve beroepen dit een  verklaring is voor het grote verschil in de (bijzonder sterke) afname van het vacaturevolume voor administratieve medewerkers en de stabilisatie in het uitzendvolume voor deze groep. Erosie van banen, geen nieuwe medewerkers aannemen maar wel op piek- en ziekmomenten gebruik maken van administratief personeel via uitzenders.