Wet Modern Migratiebeleid

Op 1 juni 2013 treedt de Wet Modern Migratiebeleid in werking. Iets later dan aanvankelijk gepland vanwege problemen met het informatiesysteem INDIGO  . Deze wet moet uiteindelijk leiden tot snellere procedures en minder administratieve lasten voor burgers en bedrijven. Dit aldus staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. Ook wordt met de invoering de dienstverlening aan de klant verder geoptimaliseerd en zal dankzij deze wet Nederland aantrekkelijker worden voor de migranten, die hard nodig zijn om de economie, cultuur en de wetenschap te versterken. Nederland wordt hierdoor aantrekkelijker als vestigingsplaats voor internationale bedrijven en kennismigranten, wat kan bijdragen aan de versterking van de Nederlandse economie. Tot zover de ronkende aankondiging van deze nieuwe wet….

Gisteren kregen we keurig een uitgebreide toelichting van de IND omtrent de uitvoering van deze wet. In grote lijnen, komt het er op neer dat er een grotere verantwoordelijkheid is weggelegd voor bedrijven die kennismigranten aan willen nemen. Deze grotere verantwoordelijkheid gaat vervolgens wel gepaard met een verzwaarde informatie-, administratie- en zorgplicht. Daarbij geldt voor nieuwe bedrijven die na 1 juni gebruik willen gaan maken van de kennismigratieprocedure een strengere toelatingsprocedure, waarbij ook de betrouwbaarheid van de onderneming wordt getoetst. En legeskosten van liefst € 5.000,-!. Waar deze € 5.000,- op gebaseerd is, werd tijdens de sessie niet geheel duidelijk, maar dit gaat een behoorlijke impact krijgen op de toegankelijkheid en populariteit van deze regeling.

Bekend is uit de Monitor Kennismigranten, dat de meerderheid van de kennismigranten werkzaam is binnen ICT, en dat zo’n 50% van de bedrijven minder dan 35 man personeel in dienst hebben. Vertaald naar de arbeidsmarkt, kunnen we dus concluderen dat met name de kleine innovatieve Nederlandse IT bedrijven gebruik maken van de kennismigrantenregeling. Dit zijn bedrijven waar 1 goede programmeur het verschil kan maken en € 5.000,- serieus veel geld is. Ongetwijfeld zullen hierdoor bedrijven afzien van de kennismigranten regeling en misschien met minder genoegen moeten nemen of overwegen om bepaalde ontwikkelingen in een ander land te laten uitvoeren.

Langs welke kant je dit ook bekijkt, lijkt me dit geen bijdrage aan de versterking van de Nederlandse economie.

Een ander negatief gevolg zal zijn dat de kennismigrant die reeds in Nederland is en overweegt om op zoek te gaan naar een andere werkgever, ernstig in zijn keuzevrijheid zal worden beperkt. Hij zal immers op zoek moeten gaan naar een werkgever die reeds is toegelaten tot de kennismigranten regeling of zijn nieuwe werkgever opzadelen met een extra kostenpost van € 5.000,-.  Deze keuzebeperking draagt, mijns inziens, niet bij tot het aantrekkelijker worden van Nederland voor die migranten die hard nodig zijn.

Nu is er in de basis niets mis met het Moderne Migratiebeleid, maar is er op de uitvoering wel het een en ander aan te merken.

Natuurlijk kan ik hier ook praten voor eigen parochie. Organisaties zullen niet staan te springen een extra € 5.000,- te betalen voor een onbekende medewerker. “Wij” zijn nog van voor de nieuwe regeling. Aannemen via bijvoorbeeld een detavast constructie zorgt er dan in ieder geval voor dat je als organisatie weet waar je dit geld aan uitgeeft. Deze  € 5.000,- is dan als investering uit te smeren over een langere termijn. De Return On Invest van een dergelijke hire hoeft dan niet in het geding te komen. Maar daar is deze wetgeving (en het blog RecruitmentMatters) natuurlijk niet voor bedoeld. En omdat ik het ook niet alleen bij kritiek wil houden, draag ik graag bij deze ook meteen de oplossing voor.

Laat de de hoogte van de leges mede van bedrijfsomvang en sector waarin zij actief zijn afhangen. Dit is een stuk eerlijker en voorkomt misbruik binnen sectoren waarvoor de regeling in basis niet is bedoeld!

Geef een reactie