CBS: werkloosheid maart stijgt zeer scherp naar 8,1%

Nederlandse vlagVolgens het CBS is in maart 2013 de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) zeer sterk gestegen ten opzichte van januari:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in maart 2013 toe met 30 duizend en kwam uit op 643 duizend personen.

Maar liefst 30.000 personen zijn in 1 maand tijd werkloos geworden. Probeer je even zo’n massa mensen voor te stellen! Als een gevolg van deze enorme groei is het werkloosheidspercentage tot 8,1% gestegen; ruim 0,35% hoger dan de werkloosheid in maart (7,7%). En daarmee is het tevens de zesde achtereenvolgende maand waarin de werkloosheid met minstens 0,2% stijgt. We zitten nu al ruim boven het werkloosheidsniveau dat het CPB voor heel 2013 voorziet: 7,75%. Waarmee dit naar alle waarschijnlijkheid de zoveelste voorspelling van het CPB is die vrijwel meteen weer naar de prullenbak kan worden verwezen.

Het langere termijnbeeld van zowel het niet-gecorrigeerde als het voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer ziet er als volgt uit:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – maart 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – maart 2013. Bron: CBS

Sinds medio 2012 stijgt de werkloosheid angstaanjagend snel en die snelheid wordt ook nog eens steeds groter. Hoeveel steiler kan de lijn nog worden? Een jaar geleden zaten we meer dan 2% lager (maart 2012: 5,9%)! Maar we hebben gelukkig het social akkoord, dus alles zal goed komen…

En daarmee is mijn voorspelling ten aanzien van de ontwikkeling van de werkloosheid angstaanjagend snel uitgekomen. Veel sneller dan ik zelfs in mijn meest sombere perspectief had verwacht:

De werkloosheid in Nederland zal in 2013 en komende jaren verder oplopen. Of de grens van 7% nog in 2012 of pas in 2013 zal worden doorbroken is nauwelijks interessant; in 2013 groeit de werkloosheid gestaag door naar ver boven de 7% om vervolgens naar alle waarschijnlijkheid ook de 8%-grens te gaan doorbreken. De trend voor komende jaren is er eentje van min of meer onafgebroken stijging.

We staan op 8,1% in maart. Wie had dat een paar maanden geleden gedacht? En met dit groeitempo gaan we dit jaar ook nog met gemak door de 9%-grens heen. En zelfs de 10%-grens lijkt zelfs binnen bereik. Holy crap!

Zo ziet de ontwikkeling van de werkloosheid er voor de verschillende leeftijdsgroepen van de beroepsbevolking op dit moment uit:

Aantal werklozen per leeftijdsgroep, januari 2001 – maart 2013. Bron: CBS

Aantal werklozen per leeftijdsgroep, januari 2001 – maart 2013. Bron: CBS

Inderdaad, de groei van het aantal werklozen bij de groepen ouder dan 25 jaar is zeer sterk. Dus waarom hebben we dan wel een ambassadeur voor de Aanpak Jeugdwerkloosheid en niet voor oudere werklozen? Inderdaad, ik heb ook geen enkele idee…

Om bovenstaande ontwikkeling in een nog scherper perspectief te plaatsen; hier de ontwikkeling van de procentuele verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep:

%verandering van de werkloosheid (voortschrijdend 12-maands gemiddelde), januari 2001 – maart 2013. Bron: CBS, RecruitmentMatters

%verandering van de werkloosheid (voortschrijdend 12-maands gemiddelde), januari 2001 – maart 2013. Bron: CBS, RecruitmentMatters

De werkloosheid onder oudere (45+) werknemers ontwikkeld zich dus al meer dan 2 jaar aanzienlijk sneller dan die onder jongere werknemers. Maar laten we vooral daar geen aandacht aan besteden…

Voor de dataliefhebbers, hieronder ook nog even de gedetaillerde ontwikkeling van de werkloosheid per leeftijdsgroep.

15 – 25 jarigen
Dit is de ontwikkeling van de jongste leeftijdsgroep van onze beroepsbevolking:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 15 – 25 jarigen, januari 2003 – maart 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 15 – 25 jarigen, januari 2003 – maart 2013. Bron: CBS

De jeugdwerkloosheid is zeer beperkt gestegen de afgelopen maand; met ‘slechts’ 0,2%. En daarnee is de werkloosheid onder 15 – 25 jarigen uitgekomen op 15,7%. Op dit moment zijn er volgens het CBS 138.000 jongeren in de leeftijd van 15 – 25 jaar werkloos; een stijging van 34.000 in vergelijking met vorige maand. Zou het Sterk-effect nu al merkbaar zijn…?

25 – 45 jarigen
Dit is de werkloosheidsontwikkeling van 25 – 45 jarigen:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45 jarigen, januari 2003 – maart 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45 jarigen, januari 2003 – maart 2013. Bron: CBS

Het werkloosheidspercentage staat op dit moment op 7,5%; een stijging van 0,5% in vergelijking met februari! Er zijn op dit moment 274.000 werklozen in deze leeftijdscategorie; een stijging van maar liefst 16.000 in vergelijking met vorige maand.

45 – 65 jarigen
En last but not least, dit is de ontwikkeling van de werkloosheid bij de oudste leeftijdscategorie van onze beroepsbevolking:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65 jarigen, januari 2003 – maart 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65 jarigen, januari 2003 – maart 2013. Bron: CBS

De werkloosheid onder de oudste staat nu op 6,9%, een stijging met 0,3% ten opzichte van vorige maand. Op dit moment zijn 231.000 personen in deze leeftijdscategorie werkloos; een stijging van maar liefst 11.000 personen in vergelijking met vorige maand.

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik het niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een reactie

4 Comments