Breaking news: vacatures in april 2013

TeleurgesteldHet volume aan unieke vacatures in maart 2013 is 1,9% lager uitgevallen dan april 2012 en aanzienlijk lager dan april 2011 (-15,8%). En de kans is vrij groot dat in de komende weken die verschillen nog verder zullen oplopen. Zo is het oorspronkelijke verschil van maart 2013 ten opzichte van maart 2012 ondertussen opgelopen van 1,5% naar 6,6% .

April 2013 is tegelijkertijd een maand waarin gedurende twee weken het vacaturevolume ruim boven dezelfde  weken in 2012 bleef, dus misschien hangt er wel ergens een groen waasje in de lucht…

Vacaturevolume in april
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in april over de afgelopen vijf jaar:

Aantal nieuwe vacatures in april, 2009 – 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Aantal nieuwe vacatures in april, 2009 – 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Het vacaturevolume van april 2013 is dus marginaal lager dan dat van april 2012. En dat is zonder meer verbijsterend te noemen. Tegen de achtergrond van een zeer sterk gestegen werkloosheid (in maart 212 was de werkloosheid 5,9% terwijl in maart 2013 deze is gestegen tot 8,1%) is een nauwelijks waarneembare daling van het aantal vacatures moeilijk te verklaren.

Zo zien de eerste vier maanden van het jaar er uit in vergelijking met de maanden van 2012:

Aantal nieuwe vacatures per maand, 2012 en 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Aantal nieuwe vacatures per maand, 2012 en 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Alle maanden van het nieuwe jaar laten dus een lager vacaturevolume zien dan de overeenkomstige maanden van het voorgaande jaar. En het kleine verschil in april zal in de komende weken waarschijnlijk nog wel in omvang toenemen. Maar dat laat onverlet dat de veel hogere werkloosheid toch een grotere daling van het vacaturevolume zou doen verwachten. Wat is er toch aan de hand?

Om het vacaturevolume van april 2013 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

De trendlijn laat een gestage daling richting de ‘magische’ grens van gemiddeld 100.000 vacatures per maand zien. Onder die grens is het bijzonder slecht toeven; hoewel er nu al nauwelijks sprake lijkt te zijn van een aangename situatie. Maar met de ontwikkelingen in Europa in het achterhoofd lijkt het slechts een kwestie van tijd tot die grens in de verkeerde richting doorbroken zal gaan worden. Het gaat een gure zomer worden…

Geef een reactie

2 Comments