ABN AMRO: werkloosheid groeit nog nauwelijks!

Logo en logotype ABN AMROZoals gewoonlijk komen de persberichtdupliceerders van de massamedia niet veel verder dan het herkauwen van een lekker bekkend cijfer. In dit geval gaat het om de prognose van het Economisch Bureau van ABN AMRO dat de werkloosheid rond de 9% zal pieken in 2014. Wat geheel aan deze hersenlozen voorbij gaat is dat ABN AMRO hiermee een uitzonderlijk bullish signaal afgeeft: de groei van de werkloosheid is bijna op haar piek aangekomen.

Dit is wat het Economisch Bureau van ABN AMRO over de ontwikkeling van de werkloosheid orakelt:

Mogelijk loopt de werkloosheid begin 2014 op tot ongeveer 9% van de beroepsbevolking volgens de CBS-definitie (of 7¼% volgens de internationale definitie). Dat zijn ruim 700.000 personen volgens de CBS-definitie.

Hoe vaag wil je het hebben? Maar laat ik eens een vingeroefening doen en er vanuit gaan dat de werkloosheid eind Q12014 op de door ABN AMRO gesuggereerde piek van (ongeveer) 9% uitkomt. Wat betekent dat voor de ontwikkeling van de werkloosheid vanaf dit moment?

Nou, dit:

image

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2008 – maart 2013. Bron: CBS. Extrapolatie gecorrigeerde werkloosheidspercentages, april 2013 – maart 2014. Bron: ABN AMRO

De zich sinds medio 2011 versnellende groei van de werkloosheid gaat volgens ABN AMRO dus plotseling zwaar op de rem staan en groeit minder dan 1% in het komende jaar (voor de goede orde, de werkloosheid over maart 2013 was 8,1%). Dat is me een trendbreuk van jewelste en zou door eenieder met oorverdovend gejuich moeten worden begroet. Tenslotte is in de afgelopen 12 maanden de werkloosheid van 6,2% naar 8,1% gestegen (een stijging van 1,9%); volgens ABN AMRO stijgt in de komende 12 maanden (tot begin 2014) de werkloosheid nog maar met 0,9%.

Om deze prognose in een nog scherper perspectief te plaatsen; dit is de maandelijkse groei van de werkloosheid geweest sinds medio 2011, toen de werkloosheid weer begon te stijgen:

Stijging van werkloosheid per maand, juli 2011 – maart 2013. Bron: CBS, RecruitmentMatters

Stijging van werkloosheid per maand, juli 2011 – maart 2013. Bron: CBS, RecruitmentMatters

Maar volgens ABN AMRO gaat dat vanaf nu nog minder dan 0,08% per maand zijn. Tot we de magische grens van 9% bereiken; want dan is de werkloosheid op haar piek aangekomen. Waar we sinds september 2012 alleen maar met een stijging van de groei zijn geconfronteerd, knallen we dus vanaf vandaag met een donderslag naar beneden en groeit de werkloosheid per maand nog nauwelijks.

Hoe het komt dat de werkloosheid nog nauwelijks groeit? Inderdaad, in het volgende jaar groeit de economie weer. Met maar liefst 1% (waarmee ABN AMRO aanzienlijk positiever is dan ING). En dat ondanks de negatieve bijstelling van eerder gedane prognoses. Economen kunnen niet anders dan de economie in het volgende jaar laten groeien. Het is een onverbiddelijke wetmatigheid. Achteraf is er van enige schuldbewustheid van hun rozige gereutel nooit enige sprake. Reflectie is geen onderdeel van de gereedschapskist van de econoom.

Dus: de vlaggen uit, desnoods met wimpel, champagneflessen per direct ontkurken en met zijn allen het koningslied zingen terwijl we ons collectief hullen in een ABN groen waas.

Het wachten is slechts op de kanjer van een kater…

Geef een reactie