De grote uitzenders vergeleken

Resultaten uitzenders vergelekenNu alle grote uitzenders (Manpower, Randstad, USG People en Adecco) hun cijfers over het eerste kwartaal hebben gepubliceerd  is het tijd om de performance van deze partijen onderling eens te gaan vergelijken. En ik doe dat op basis van de omzet- en margeontwikkeling. Met opvallende resultaten.

Hoewel, het mag nauwelijks een verrassing heten dat USG People zowel op omzet- als margeontwikkeling verreweg de meest droevige resultaten laat zien. Waarmee het bedrijf als enige van de grote uitzenders ondertussen op een omzetniveau is uitgekomen dat fors lager is dan op het dieptepunt kort na het uitbreken van de financiele crisis. Hoe slecht kan het gaan?

Omdat de omzetvolumes van enerzijds Adecco, Randstad en Manpower en anderzijds USG People behoorlijk ver uit elkaar liggen heb ik ervoor gekozen om de procentuele verandering van de voortschrijdende jaaromzet sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de jaaromzet over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is gehanteerd:

%omzetverandering (2007 =0%) op basis van voortschrijdende jaaromzet., Q1 2008 – Q1 2013.

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende jaaromzet., Q1 2008 – Q1 2013

Een meer dan opvallend resultaat. Want waar de omzetontwikkeling direct na het uitbreken van de crisis voor de vier uitzenders een grote gelijkenis vertoont is de herstelfase bepaald niet gelijkvormig te noemen. En waar bij USG People zelfs nauwelijks sprake is geweest van enig herstel; het bedrijf is na een korte opleving ondertussen nog verder afgegleden en gaat richting een krimp van maar liefst 30% van het omzetvolume ten opzichte van 2007.

Manpower laat het meest positieve beeld zien waarbij de uitzender ondertussen wel weer in een krimp ten opzichte van 2007 is terechtgekomen, maar het is nog minimaal. Randstad en Adecco hebben zich nooit helemaal hersteld van de klap van de financiele crisis en zijn ondertussen aan een synchroondans bezig, op weg naar grotere krimpcijfers. Tegelijkertijd is de krimp op dit moment (5%) nog relatief beperkt te noemen.

Naast de omzetontwikkeling is het natuurlijk bijzonder interessant hoe de brutomarge van de vier uitzenders zich over dezelfde periode heeft ontwikkeld. Om een goede vergelijking met de omzetontwikkeling mogelijk te maken heb ik ook hier ervoor gekozen om ook hier de procentuele veranderingen van sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de brutomarge over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is gehanteerd:

%verandering brutomarge (2007 =0%) op basis van voortschrijdende jaarmarge., Q1 2008 – Q1 2013

%verandering brutomarge (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2008 – Q1 2013

Damn… dit geeft een aanzienlijk slechter beeld. Waarbij met name de negatieve ontwikkeling van de brutomarge van USG People opvalt. Na een scherpe val na het uitbreken van de financiele crisi is er sprake van een min of meer rechte lijn naar beneden. De vrijwel continue reorganisaties hebben tot op heden de slagaderlijke bloeding nog altijd niet kunnen stelpen. Het is te hopen dat de recente verkoop van haar General Staffing activiteiten in Spanje, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Polen en Luxemburg de brutomarge een positieve impuls gaan geven. Want een krimp van 17,4% in ruim 5 jaar is niets minder dan rampzalig te noemen.

Maar ook Manpower en Randstad hebben niets te vieren. De daling is weliswaar niet zo groot als bij USG People, maar meer dan 10% daling in 5 jaar is natuurlijk ook een bijzonder slecht resultaat. Of is het misschien de nieuwe norm geworden? Kunnen uitzenders gewoon niet meer de marge realiseren die voor de financiele crisis zo vanzelfsprekend leek?

Als het aan Adecco ligt, lijkt dit antwoord ontkennend te worden beantwoord. ‘s Werelds grootste uitzender heeft de daling van haar brutomarge op een meer dan acceptabel niveau weten te houden. Een combinatie van keihard saneren en afbouwen van contracten met een lage marge? Wie het weet mag het zeggen. In ieder geval is Adecco de enige uitzender die de erosie van haar brutomarge binnen de perken weet te houden.

Overigens is het wel goed om te weten dat van alle uitzenders USG People nog wel de hoogste brutomarge weet te realiseren. Het verschil met de anderen neemt weliswaar rap af, maar er is nog altijd een fors gat:

Ontwikkeling brutomarge op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2008 – Q1 2013

Ontwikkeling brutomarge op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2008 – Q1 2013

Is er tenminste nog iets waar USG People trots op kan zijn…

Geef een reactie

2 Comments
 • Bastiaan
  says:

  Goeie blog en mooi artikkel! Ik heb zelf ruim 5 jaar in de branche gewerkt en ik kan je verzekeren dat het dalen van de omzet en marges een hele hoge druk op de interne organisaties oplevert.
   
  Ik denk dat de stap die adecco en Randstad nemen door zich te onttrekken aan hele lage marge contracten een slimme stap is, de marges worden inmiddels zo laag dat het steeds moeilijker wordt om te investeren en te innoveren, geen gezond business model.

 • Rick
  says:

  Ach ja Alex en zijn clan hebben in 2009 de verkeerde besluiten genomen en te veel op emotie geacteerd; een volledig gebrek aan visie. Een groot domino effect van dure en pijnlijke exits tot gevolg – pure interne focus en een verkwanseling van de uitgangspunten waar USG groot mee geworden is; je verliest dan je geloofwaardigheid en dit is dan de prijs die je betaalt.