Werk.nl spidert vacaturesites?

Vandaag kreeg ik een ‘persbericht’ van Aangenaamwerk.nl, een vacaturesite die uitsluitend vacatures van Werk.nl toont en volgens eigen zeggen een alternatief is voor de geplaagde UWV-website Werk.nl. Of die claim is waargemaakt laat ik graag aan de eigen beoordeling over; ik werd zwaar depressief van de interface en de rampzalig slechte interactie.

Maar er was wel een onverwacht lichtpuntje, want Aangenaamwerk.nl biedt onder meer de volgende zoekfunctie:

image

Door de optie Formulier te kiezen, krijg ik vacatures te zien waarbij de kandidaat via een online sollicitatieformulier kan reageren. Deze optie is niet beschikbaar op Werk.nl. Volgens Aangenaamwerk.nl gaat het om meer dan 11.000 vacatures; het totaalaanbod van Werk.nl is op dit moment iets meer dan 20.000. Het gaat dus om meer dan 50% van het totale vacature-aanbod op Werk.nl. Da’s een fors percentage, met name omdat het bijzondere vacatures zijn…

Want zo ziet een dergelijke vacature er uit:

image

Inderdaad, Werk.nl is een vacature-aggregator geworden. In bovenstaand voorbeeld gaat het om een vacature die op CareerBuilder is gevonden, maar ik heb Monsterboard, Nationale Vacaturebank, Jobselectie en JobTrack ook voorbij zien komen. En een hele serie andere sites.

Hieronder wordt dezelfde vacature op Werk.nl getoond. Inclusief de extreem waardevolle informatie direct onder de bedrijfsnaam: onbekend 0 000XY onbekend. Waar zou je als werkzoeker zijn zonder deze indicatie?

image

Werk.nl ontvangt al vacaturefeeds van grote uitzenders, met vaak bijzonder slechte vacatures tot gevolg. Maar daarnaast heeft Werk.nl nu dus blijkbaar ook zelf (??) spiders ontwikkeld  waarmee vacatures van andere vacaturesites worden gekopieerd. Met eveneens een uiterst magere kwaliteit; voor de werkzoeker is er nauwelijks informatie beschikbaar om de vacature inhoudelijk te kunnen beoordelen. Met als risico heel wat zinloze doorlinkacties om vacatures op een waaier andere sites te moeten bekijken.

Een ongekend armoedige interactie als je bedenkt dat op datzelfde Werk.nl achter DigiD de ongekende rijkdom aan vacatures van Jobfeed te vinden is. Maar blijkbaar mag je die rijkdom alleen zien als je een niet-werkende werkzoeker met een uitkering bent. Ongelijke behandeling, anyone?

Geef een reactie

12 Comments
 • Marc Drees
  says:

  Ondertussen lijkt de belofte van beschikbaarheid van Aangenaamwerk al te zijn verbroken. Dit is wat ik nu alweer enige tijd te zien krijg:

   
  This page is used to test the proper operation of the Apache HTTP server after it has been installed. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly.
   
  Afijn…

 • robert
  says:

  Je kunt wel reageren via een online formulier op werk.nl. Bij de vacatures waar dat kan staat die optie gewoon onder Reageer.
   

  • Marc Drees
   says:

   Ik heb heb over de afwezigheid van de optie om op Werk.nl te zoeken naar vacatures met een online formulier, niet de afwezigheid van de mogelijkheid bij vacatures om een online formulier te kiezen.
    
   Die optie is aanwezig bij alle gespiderde vacatures en soms ook bij (met name) door intermediairs geplaatste vacatures. Het is overigens een bijzonder verwarrende optie want je gaat lang niet altijd naar een sollicitatieformulier. Bij gespiderde vacatures is dat nooit het geval, en bij door intermediair geplaatste vacatures is de variatie aan landingspagina’s bijzonder groot. Het kan de homepage van de site zijn, de vacaturepagina of daadwerkelijk een online sollicitatieformulier. 
    
   Hoe dan ook, als een gebruiker bij een vacature de eventueel aanwezige optie online sollicitatieformulier kiest en vervolgens op de hyperlink sollicitatieformulier in de aangeboden tekst Vul het sollicitatieformulier in dan is de resultaatpagina in alle gevallen een verrassing. Het zoveelste blijk van de ongekende kwaliteit van Werk.nl

 • Aangenaamwerk.nl
  says:

  Heer Drees, dank voor het noemen van Aangenaamwerk.nl. U bent de eerste die de website noemt; dank daarvoor. Mocht u custom queries hebben die u graag op de database uitgevoerd zou willen zien, omdat u benieuwd bent naar de resultaten, voelt u zich dan vrij om contact op te nemen, dan zal ik dit voor u doen en u de resultaten laten weten.
  Wat betreft de eerste alinea van uw stuk. Ik vind dat een statement als “ik werd zwaar depressief van de interface en de rampzalig slechte interactie” wel enige argumentele onderbouwing kan gebruiken. Zeker als het vooraf wordt gegaan door “Of die claim is waargemaakt laat ik graag aan de eigen beoordeling over.” Misschien wat te makkelijk zo, maar dit is natuurlijk aan u.
  Het woord persbericht tussen tussen quotes plaatsen vind ik ook twijfelachtig. Wat u daarmee precies probeert aan te geven is niet duidelijk, maar als lezer valt me dat gelijk op en vraag ik me af wat u ermee bedoelt.
  (Kleine tip: in de eerste zin staat “uitsluiitend”.)
  Succes met uw website! 🙂

  • Marc Drees
   says:

   Mocht u onderbouwing willen hebben waarom ik de interactie als rampzalig kwalificeer, dan verwijs ik u graag naar de site RecruitmentLab waar u gratis de verschillende stappen van uw site kunt toetsen. Als het goed is ontdekt u dan zeer snel wat er allemaal schort aan de interactie en hoe dit te verbeteren. Een link naar RecruitmentLab is rechtsboven op deze pagina te vinden. 
    
   Het woord persbericht is tussen haakjes geplaatst omdat het opgestelde document de titel persbericht niet verdient. Persberichten schrijven is een vak en dat toont zich nadrukkelijk bij het betreffende document.
    
   Dank voor het signaleren van de spelfout, deze is ondertussen gecorrigeerd. 

   • Aangenaamwerk.nl
    says:

    Wat u schrijft over het persbericht: ik begrijp wat u bedoelt. Mijn schrijfsel was bedoeld als een bericht voor de pers (vandaar foutief gekwalificeerd als “persbericht”) in de hoop dat in grote(re) kring aandacht besteed zou worden aan mijn initiatief, niet als een concept voor een artikel.
    Dat u voor een onderbouwing van uw statements over Aangenaamwerk.nl verwijst naar andere onderdelen van uw (partner-)website(s) blijf ik wat gemakkelijk vinden. Het gebruik van superlatieven past weliswaar bij uw schrijfstijl, maar u stelt enerzijds dat u e.e.a. graag aan de eigen beoordeling overlaat en anderzijds geeft u toch terloops een keihard en zeer negatief oordeel over mijn website.
    U wordt _zwaar_ depressief en de interactie is _rampzalig_ slecht. Dat is nogal wat hoor, om zoiets te stellen. U kunt vervolgens mij wijzen op de mogelijkheid om mijn website te toetsen aan uw subjectieve criteria, maar lezers die uw woord (als ‘autoriteit’) voor waar aannemen en niet zelfs op onderzoek uitgaan krijgen naar mijn mening een vertekend beeld van Aangenaamwerk.nl. Mijn website is een zaterdagmiddagprojectje met een GeoCities layout.
    Ik moet het doen met de vacatures van Werk.nl en ik vind dat Aangenaamwerk.nl op veel vlakken een verbetering is. Dit weekend heb ik wederom een verbetering doorgevoerd: telkens 50 vacatures worden nu per resultatenpagina getoond, zonder limiet. Op Werk.nl is bij het bladeren door vacatures het maximum nog altijd 100 vacatures.
    De statische links zijn prettiger, de e-mailservice is informatiever en gebaseerd op filters, er zijn andere zoek- en sorteermogelijkheden, de website gaat niet offline voor werkzaamheden, enzovoort. Uw reactie is vervolgens: ah, ik kan wel even iets schrijven over dat Werk.nl een aggregator is geworden, plus wat dingetjes hoe slecht het allemaal nog is.
    Ik had gehoopt dat u zich wat diepgaander zou verdiepen in de verschillen tussen Werk.nl en Aangenaamwerk.nl, vandaar dat ik u mijn ‘persbericht’ stuurde, maar _zonder enige argumentatie_ laat u weten _zwaar_ depressief te worden en dat de interactie _rampzalig_ slecht is. Dat is na een halfjaar hard werken het enige wat er over mijn website wordt geschreven. Erg pijnlijk; zonder winstoogmerk een website bouwen die gratis te gebruiken is, in de hoop (mede-)werkzoekenden te kunnen helpen, en dan dit als enige feedback.
    Ik ben nu bang om weer afgebrand te gaan worden door u, maar ik wilde voorgaande toch nog graag kwijt.

    • Marc Drees
     says:

     Is het nou een half jaar hard werken of een zateragmiddagprojectje? Uiteindelijk is het voor de bezoeker lood om oud ijzer,  maar ik snap het niet meer. 
      
     Aangenaamwerk.nl is niet de eerste vacaturesie die ik evalueer, het zijn er ondertussen meer dan 2.500. Soms is een site zo slecht dat ik me niet inspan om dit in detail te beschrijven; het zal voor de regelmatige bezoeker van RecruitmentMatters direct duidelijk zijn. Het enige wat vanuit mijn perspectief interessant is aan Aangenaamwerk.nl is de zoekfunctie op reactietype. Dat toont namelijk een schrijnende tekortkoming van Werk.nl die tot dusver onzichtbaar is gebleven.
      
     Dat laat onverlet dat er geen meerwaarde is te ontdekken aan Aangenaamwerk.nl boven Werk.nl, afgezien van uw passie. Maar daar zullen werkzoekers geen boodschap aan hebben.

     • Aangenaamwerk.nl
      says:

      “geen meerwaarde is te ontdekken”
      Aldus iemand die zich nauwelijks in mijn website heeft verdiept. Zonder diepgaand onderzoek en – wederom(!) – zonder verdere argumentatie, want zonder u aan te hebben gemeld voor de e-mailservice om filters te testen, zonder enige kennis van zaken, en de door mij genoemde voordelen volstrekt negerend. De opmerking ‘meer dan 2.500 vacaturesites geëvalueerd’ is een drogreden, want daarmee probeert u indruk te maken met grote getallen en doet u niets anders dan een beroep op uw veronderstelde status als ‘autoriteit’.
      “geen meerwaarde is te ontdekken”
      Wat u vooralsnog klaarblijkelijk totaal ontgaan is, is dat ik zelf als werkzoekende aan dit alternatief ben gaan werken, uit onvrede met Werk.nl. Er is een waslijst aan voordelen voor mij en dus vast ook voor andere werkzoekenden. Het gaat bij u echt het ene oor in en het andere uit. Ik zal de voordelen nog maar een keer noemen, dan weten uw lezer in ieder geval wat u geen meerwaarde vindt.
      1. Meer dan 100 resultaten, dan toont Aangenaamwerk.nl alle vacatures en niet slechts de eerste 100. Bij het bladeren door resultaten op Werk.nl komt men niet verder dan 100.
      2. Werkzaamheden leiden bij Aangenaamwerk.nl nooit tot ongemak voor de gebruiker (zoals het niet bereikbaar zijn van de website). Die vinden namelijk offline plaats, op een kopie van de website. Ook geen meerwaarde zeker, maar ondertussen klaagt u wel uw website vol over de werkzaamheden bij Werk.nl.
      3. Werk.nl toont elke vacature op dezelfde URL (https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/vacatures) en alleen met lange en onleesbare URLs is naar vacatures te linken. Aangenaamwerk.nl daarentegen gebruikt korte, statische (permanente) links. Dit maakt het makkelijker om anderen op vacatures te wijzen. Laat me raden, geen meerwaarde?
      4. Werk.nl verstuurt in het kader van haar e-mailservice e-mails waarin onvoldoende informatie staat. In de e-mails van Aangenaamwerk.nl staat meer informatie over (en staan links naar) alle nieuwe vacatures die voldoen aan de eisen van de geadresseerde.
      5. Aangenaamwerk.nl stelt gebruikers in de gelegenheid om een onbeperkt aantal filters toe te voegen aan de hand waarvan gematcht wordt voor de e-mailservice. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat een maatschappelijk werkster nooit een baan als lasser of cipier aangeboden krijgt, tenzij zo’n baan voldoet aan één of meer van de door haar opgegeven filters. Desgewenst kunnen filters zéér gedetailleerd ingesteld worden. Zie de instructievideo op mijn website voor meer informatie over de e-mailservice en filters.
      6. Anders dan op Werk.nl kunnen gebruikers op Aangenaamwerk.nl eisen stellen aan het aantal werkuren per week, het soort salaris en de hoogte ervan, de startdatum, de bedrijfsnaam, enzovoort. Ook kan met één zoekopdracht gefilterd worden op meerdere contractsoorten.
      7. Geen stroom aan foutmeldingen. (Komt u bekend voor? “Error: Uw verzoek kon niet worden verwerkt, ververs svp deze pagina.”, “Error: Error occurred while rendering portlet, see provider log file for details”, “Uw verzoek kon niet worden verwerkt. Sluit svp de browser en probeer het opnieuw.”, “Door een storing is werk.nl momenteel niet bereikbaar.”, “Er is een systeemfout opgetreden.”, “The listener returned the following Message […]”, “No Response from Application Web Server”, “Error: Page Metadata could not be obtained from the Portal database.”, enzovoort)
      Geen opbouwende kritiek van u, enkel loze statements zonder argumentele onderbouwing. Echt ongekend.

      • Marc Drees
       says:

       Zoals al eerder opgemerkt, aan passie ontbreekt het niet. Maar het reclamespotje is nu wel vaak genoeg uitgezonden. De volgende keer beschouw ik het als onbeschaamde zelfpromotie.