Vacaturevolume per beroepsgroep, ICT versus administratieve functies

Een regenachtige zaterdag is een uitstekend excuus om een beetje te klooien met cijfertjes. Dus heb ik mijn spreadsheet met vacaturevolumes per beroepsgroep maar weer eens een ferme update gegeven. En dan krijg je dit soort resultaten:

%verandering vacaturevolume (2008 = 0%) voor geselecteerde beroepsgroepen, 2008 – heden. Bron: Jobfeed, RecruitmentMatters

%verandering vacaturevolume (2008 = 0%) voor geselecteerde beroepsgroepen, 2008 – heden. Bron: Jobfeed, RecruitmentMatters

De impact van de financiele crisis is voor alle geselecteerde (grote) beroepsgroepen duidelijk zichtbaar, hoewel een aantal beroepsgroepen zich uitstekend en blijven hebben hersteld (Productie, Informatie- en communicatietechnologie) terwijl het merendeel de klap nog altijd niet te boven zijn gekomen. De beroepsgroep Verkoop en handel zit daar zo’n beetje tussenin. Want na een duidelijk herstel is deze beroepsgroep ondertussen weer onder het niveau van 2008 beland, zij het dat het verlies redelijk beperkt is gebleven. Waarmee ondertussen contact is gemaakt met de beroepsgroep Communicatie, marketing en PR die zich na het dieptepunt wel heeft hersteld maar eigenlijk nooit in de zwarte cijfers terecht is gekomen.

Van de geselecteerde beroepsgroepen is Informatie- en communicatietechnologie de grote winnaar. Bepaald geen verrassing natuurlijk; de chronische schaarste aan mensen binnen deze beroepsgroep heeft tenslotte niet alleen te maken met de relatief beperkte populariteit maar zeker ook met de nog altijd stijgende vraag naar ICT-personeel. En hoewel de groei van het vacaturevolume op basis van bovestaande trendlijn min of meer tot stilstand lijkt te zijn gekomen, lijkt dat op basis van onderstaande grafiek slechts een tijdelijk hobbeltje:

Volume ICT vacatures, wekelijks (grijs) en 52-weeks gemiddelde (rood), 2008 – heden. Bron: Jobfeed, RecruitmentMatters

Volume ICT vacatures, wekelijks (grijs) en 52-weeks gemiddelde (rood), 2008 – heden. Bron: Jobfeed, RecruitmentMatters

Het volume per week in 2013 ligt aanzienlijk boven de vergelijkbare periode in 2012 en lijkt daarmee een opmaat voor een verdere stijging van de trendlijn. Zeker als de relatief slechte performance in de tweede helft van 2012 deze beroepsgroep niet nogmaals treft in de komende tijd. Ondertussen staat deze beroepsgroep op basis van haar vacaturevolume op de eerste plaats. Wie had dat een aantal jaren geleden kunnen denken. Technology rulez

Hoe anders is het beeld bij de beroepsgroep Administratie en klantenservice. Enkele jaren geleden nog verreweg de grootste beroepsgroep maar ondertussen geen schim meer van haar vroegere zelf. En als de weekcijfers over 2013 enige indicatie zijn is de slagaderlijke bloeding nog altijd niet gestelpt:

Volume administratieve vacatures, wekelijks (grijs) en 52-weeks gemiddelde (rood), 2008 – heden. Bron: Jobfeed, RecruitmentMatters

Volume administratieve vacatures, wekelijks (grijs) en 52-weeks gemiddelde (rood), 2008 – heden. Bron: Jobfeed, RecruitmentMatters

Een akelig beeld, waarbij het vacaturevolume van deze beroepsgroep ondertussen met meer dan 51% is gedaald ten opzichte van het volume in 2008. Een ongekende kaalslag. De voormalige administratieve krachten kunnen naar alle waarschijnlijkheid naar die vermaledijde ICT-ers kijken als een reden voor hun teloorgang. Want hoewel de productiviteitswinst in het (financieel-) administratieve domein natuurlijk decennia te vroeg werd voorspeld, lijkt het er ondertussen wel van zijn gekomen. Administratieve functies zullen zich naar alle waarschijnlijkheid nooit meer herstellen tot hun voormalige niveau. Tenzij we elke vorm van automatisering gaan afschaffen.

Geef een reactie

2 Comments