ABU: we glijden weer wat sneller naar beneden

Logotype ABUVandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 4 (week 13 – 16) van 2013. En het mag geen verrassing heten dat er wederom krimp moet worden gemeld; alweer  voor de vierde achtereenvolgende periode van 2013:

In periode 4 (week 13 – 16) daalde het aantal uitzenduren met 5% en de uitzendomzet daalde met 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Als grote uitzender in Nederland is er zo langzamerhand geen lol meer aan. De laatste keer dat een groei kon worden genoteerd was in periode 13 van 2011. Sindsdien is er alleen maar krimp te melden, met uitzondering van periode 13 van vorig jaar toen een nulgroei kon worden bijgeschreven. Bepaald geen fijne score…

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2010 t/m 2012 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2011 t/m 2013

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2011 t/m 2013

Na relatief kleine krimpcijfers in de voorgaande drie periodes is in periode 4 de krimp ineens tot 5% ten opzichte van dezelfde periode in 2012 gestegen. Dat is ineens een stuk serieuzer. Maar er staat misschien tegenover dat de krimp in periode 4 van 2012 relatief klein was ten opzichte van de eerdere periodes in dat jaar. Hoe slecht nieuws toch weer een beetje mee kan vallen.

Door dit resultaat blijft de trendlijn van de index op basis van de ABU cijfers gestaag naar beneden gaan. Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100)

Een bijzonder stabiele daling. Zo kan de negatieve trend die medio 2011 werd ingezet wel genoemd worden. Langzaam maar onverbiddelijk krimpt de uitzendindex van de grote uitzenders in Nederland. Wat gezien de economische ontwikkelingen, en daarbinnen vooral de werkloosheidsontwikkeling, natuurlijk nauwelijks als een verrassing kan worden gezien. Het lijkt er eerder op dat de grote uitzenders het relatief gezien helemaal niet zo slecht doen. Want op basis van de zeer scherpe stijging van de werkloosheid in de afgelopen maanden is het niets minder dan een wonder dat de uitzendindex niet veel sneller krimpt.

De verandering van de trendlijn van maand op maand is in onderstaande grafiek weergegeven:

image

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013

De veranderingen per maand op basis van de trendlijn blijft de laatste 17 periodes in een bandbreedte tussen de 0% en –0,5% slingeren. Er is geen uitschieter in het positieve vlak maar er zijn ook geen uitschieters naar beneden.

Ontwikkelingen per sector
Net als in de vorige periode laten alle sectoren ook in periode 4 wederom een krimp zien. De sector Medisch krimpt wederom verreweg het snelst (-20%). De sector Administratief krimpt met 2%, de sector Industrie laat een krimp van van 6% zien terwijl de sector Techniek met 7% krimpt.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100), per sector

Tja… Wat moet hier nog van gezegd worden zonder spontaan in huilen uit te barsten? Dit is toch om helemaal gek van te worden als je als uitzender je brood probeert te verdienen. Overal waar je kijkt is krimp te zien. En er is ook geen beeld van enig herstel aan de horizon. Het idee dat een van de vier sectoren binnen enkele jaren het niveau van voor de financiele crisis weet te halen is een volstrekt ongeloofwaardige aan het worden. Niet alleen moeten uitzenders het met minder marge doen dan voorheen, ook het volume aan werk is structureel verlaagd. Misschien is het beter om te spreken van een New normaal dan de huidige situatie af te zetten tegen die van een paar jaar geleden. Die tijd lijkt voorlopig niet terug te komen.

Geef een reactie