Geen uitzicht op werk een ‘probleempje’ in Spanje, Italie en Griekenland

Gelukkig maar dat volgens leugenachtige politici (of is dat een pleonasme?) de situatie in deze landen onder controle en zelfs aan de beterende hand (Griekenland) is, anders zou je nog bijna denken dat die situatie juist volstrekt uitzichtloos is:

Pew Research: In Southern Europe Things Look Particularly Bleak

Deze cijfers lijken voor zich te spreken, maar de percentages die bij het ontbreken van werkgelegenheid worden genoemd zijn buitengewoon. Een vrijwel 100% score? Dat komt normaal gesproken alleen voor bij vragen zoals: Zou u een belastingvrije schenking van EUR 1 miljoen accepteren? Desondanks zijn deze percentages voor Spanje en Griekenland natuurlijk niet buitensporig te noemen gezien de huidige werkgelegenheidsituatie. Alleen de score van Italie is in dit verband zeer opmerkelijk. Zowel de overall werkloosheid (Griekenland: 27,0%, Spanje: 26,7%, Italie: 11,5%) als de jeugdwerkloosheid (Griekenland:  59,1%, Spanje: 55,9%, Italie: 38,4%) is in Italie aanzienlijk minder ernstig dan in Griekenland en Spanje. Dus zijn Italianen nou de grootste doemdenkers, is de werkelijke werkloosheid in Italie veel hoger dan de gerapporteerde of zit er een ernstige fout in het onderzoek?

Via Pew Research: The New Sick Man of Europe: the European Union

Geef een reactie

1 Comment