Lachen met Asscher

Lodewijk AsscherOnze minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, heeft een schriftelijke reactie gegeven op vragen van Paul Ulenbelt (SP). En dat levert onder meer de volgende ‘interactie’ op:

Vraag (Ulenbelt):
Wat is uw reactie op het onderzoeksresultaat van FNV dat 87% van de werkzoekenden Werk.nl een onvoldoende geeft voor bemiddeling naar werk?

Antwoord (Asscher):
Ik neem, net als het UWV, de zorgen die in de uitzending van Kassa naar voren worden gebracht zeer serieus. De tussentijdse uitkomsten van het FNV-onderzoek laten zien dat veel gebruikers ontevreden zijn.

Het is altijd fijn om te weten dat een minister klachten zeer serieus neemt. Maar dat de 87% wordt vertaald naar veel is wel heel bijzonder. Nog even los van het feit dat hiermee op geen enkele wijze antwoord gegeven is op de vraag, tenzij Asscher blijkbaar van mening is dat 87% vertalen naar veel wel een passende reactie is. Herhalen en afzwakken.

87% = veel. Goed om te weten. Kan Ulenbelt de volgende keer misschien aan Asscher vragen wat 100% is?

Geef een reactie

3 Comments
 • Dick
  says:

  Ik zag in het programma enkel een lachende heer Timmermans en dat we het weer niet begrepen als werkzoekende.
  Dit is het UWV ook, zie ook http://www.uwvreselijk.nl > vakantiegeld
   
  Het UWV blameert op de volgende punten:
   
   

  medewerker UWV spreekt bij familie over mijn case,
  FA stuurt raadplegen interne vordering van een andere cliënt,
  UWV zegt tijdens bezwaar: “ach meneer Georg het is maar tienduizend euro”!
  UWV zegt: U heeft de inlichtenwet overtreden en ons niet geïnformeerd U bent door ons wel geïnformeerd, voorgelicht, wel teruggebeld, brief wijze van korting ontvangen en wel toestemmingsbrieven ontvangen alsdus Dhr. M.T. Dekenga,                                                       
  U stuurt vertrouwelijke post in een open en niet dichtgeplakte enveloppe,
  UWV breekt mediation af en bepaald de regie, oplossingen lagen op tafel,
  Fraude inspecteur deelt mede in 2007 de case mild te zullen behandelen,
  UWV stuurt mij meerdere enquêtes > mijn naam stond foutief in meerdere lijsten,
  Stuurt enquête die ik thuis ontvang bij terugkomst Commissie Asscher-Vonk,
  UWV zet in mediation mes op de keel om het voorstel te accepteren anders blijft boete en vordering gehandhaafd.
  Verwijt men ons de zaak in stand te houden door ons te blijven verzetten en lacht mij en partner uit,
  UWV bericht zonder toestemming mijn huisarts, UWV is quasi bezorgd,
  Verwijt in mediation dat wij het niet goed op het netvlies hebben,
  UWV wekt haat op en maakt een ander mens van mij,
  UWV beschuldigd mij van emotionele chantage,
  UWV komt op 16-4-2012 terug op hun bevindingen en zeggen ineens na 4,5 jaar met slinkse zinsconstructies: dat mij rood gearceerde niet meer te verwijten is en het UWV diverse fouten te hebben gemaakt,
  UWV laat denken aan zelfdoding,
  UWV laat mij kennismaken met rechtbank, een organisatie waar ook topcriminelen staan,
  UWV tast mijn vertrouwen, eigenwaarde, oprechtheid, eerlijkheid aan,
  UWV regeert niet consequent op verzoeken tot informatie tussen 2004 – 2006
  UWV verwijt mij hun te belemmeren in basistaken,
  UWV doet na Commissie Asscher-vonk bij de lift mij geloven of ik nog een leuke middag in Amsterdam ga doorbrengen,
  Heeft het UWV Dhr. Vreeman onvolledig ingelicht,
  UWV stuurt politie langs uit quasi bezorgdheid van zelfdoding etc.
  Heeft het Rechtspraak met foute informatie op pad gestuurd,
  Heeft het de Commissie Asscher-Vonk foutief geïnformeerd,
  UWV hanteert niet twijfel conform eerste afspraak Minister Donner
  Verwijt mij geen betalingsvoorstel te hebben gedaan in december 2012 en houdt uitkering in
  Op 11-3-2013 gaf het UWV wederom een fout toe. Stond op punt uitkering in te trekken, is weer betaalbaar
  UWV stuurt sollicitatie niet door aan werkgever, medewerker UWV verzaakt,
  Stuurt op 3-4-2013 brief met foutieve postcode.
  Stuurt UWV wederom enquête eind april 2013
  UWV zegt dat ik op zitting was 4 april 2012, maar ben nooit in Utrecht geweest
  Stuurt op 7-5-2013 weer enquête
  Op 15-5-2013 houdt UWV vakantiegeld in
  Op 17-5-2013 schreeuwt UWV moord en brand…vakantiegeld betaalbaar
  20-5-2013 blijkt vakantiegeld specificatie niet goed , moet 13 zijn, er staat 12

   
   
   
  pfff
   
   

 • Kees van Houten
  says:

  Met veel plezier lees ik met enige regelmaat uw blog, maar nu vind ik toch dat ik genoodzaakt bent om te reageren. Je trekt hier namelijk een conclusie die niet klopt.
  87% van de ondervraagden is iets anders dan 87% van de werkzoekenden.
  Tijdens de uitzending van kassa waren er 4500 reacties binnen. Dat is dus ongeveer 1%-2% van de werkzoekenden
  Ik vind de opmerking over ‘veel werkzoekenden’ dus niet zo verkeerd.
   

  • Marc Drees
   says:

   Ik ben het helemaal eens met jouw opmerking, alleen heeft Ulenbelt het in zijn vraag over 87% van de werkzoekenden. In hoeverre dat is gebaseerd op een extrapolatie van FNV Bondgenoten danwel een eigen interpretatie is hierbij niet relevant. Asscher had dan dat punt in twijfel moeten trekken of daadwerkelijk moeten reageren op de vraag. Hij heeft ervoor gekozen om te reageren op de vraag en daarmee is het antwoord ronduit schokkend te noemen.