CBS: werkloosheid april stijgt naar 8,2%

Nederlandse vlagVolgens het CBS is in april 2013 de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) gestegen ten opzichte van maart:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in april 2013 toe met 7 duizend en kwam uit op 650 duizend personen.

Eindelijk lijkt de groei van de werkloosheid een adempauze te hebben ingelast. Na de groeispurt van het afgelopen jaar werd het ook wel eens tijd. Maar desondanks zijn er, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, weer 7.000 personen toegevoegd aan het immer groeiende leger van werklozen dat nu op een ‘fraai’ rond getal van 650.000 is uitgekomen. Voldoende om een zeer grote stad mee te vullen…

Het langere termijnbeeld van zowel het niet-gecorrigeerde als het voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer ziet er als volgt uit:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – april 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – april 2013. Bron: CBS

Een zucht van opluchting. Zo kan het algemene gevoel ongetwijfeld worden omschreven bij het zien van dat knikje aan het einde van de grafiek. Tenslotte is sinds medio 2012 de werkloosheid angstaanjagend snel gestegen terwijl die snelheid ook nog eens steeds verder toenam. Tot april. Met de logische maar niet te beantwoorden vraag tot gevolg: is dit het begin van een zich doorzettende vertraging of slechts een adempauze op weg naar verdere groei van de werkloosheid.

Zo ziet de ontwikkeling van de werkloosheid er voor de verschillende leeftijdsgroepen van de beroepsbevolking op dit moment uit:

Aantal werklozen per leeftijdsgroep, januari 2001 – april 2013. Bron: CBS

Aantal werklozen per leeftijdsgroep, januari 2001 – april 2013. Bron: CBS

Inderdaad, de groei van het aantal werklozen bij de groepen ouder dan 25 jaar is zeer sterk. Dus waarom hebben we dan wel een ambassadeur voor de Aanpak Jeugdwerkloosheid en niet voor oudere werklozen? Inderdaad, ik heb ook geen enkele idee…

Om bovenstaande ontwikkeling in een nog scherper perspectief te plaatsen; hier de ontwikkeling van de procentuele verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep:

%verandering van de werkloosheid (voortschrijdend 12-maands gemiddelde), januari 2001 – april 2013. Bron: CBS, RecruitmentMatters

%verandering van de werkloosheid (voortschrijdend 12-maands gemiddelde), januari 2001 – april 2013. Bron: CBS, RecruitmentMatters

De werkloosheid onder oudere (45+) werknemers ontwikkeld zich dus al meer dan 2 jaar aanzienlijk sneller dan die onder jongere werknemers. Maar laten we vooral daar geen aandacht aan besteden…

Voor de dataliefhebbers, hieronder ook nog even de gedetaillerde ontwikkeling van de werkloosheid per leeftijdsgroep.

15 – 25 jarigen
Dit is de ontwikkeling van de jongste leeftijdsgroep van onze beroepsbevolking:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 15 – 25 jarigen, januari 2003 – april 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 15 – 25 jarigen, januari 2003 – april 2013. Bron: CBS

De jeugdwerkloosheid is als enige van de drie leeftijdsgroepen duidelijk gestegen in de afgelopen maand, met 0,3%. En daarnee is de werkloosheid onder 15 – 25 jarigen uitgekomen op 16,0%. Op dit moment zijn er volgens het CBS 141.000 jongeren in de leeftijd van 15 – 25 jaar werkloos; een stijging van 3.000 in vergelijking met vorige maand.

25 – 45 jarigen
Dit is de werkloosheidsontwikkeling van 25 – 45 jarigen:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45 jarigen, januari 2003 – april 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45 jarigen, januari 2003 – april 2013. Bron: CBS

Het werkloosheidspercentage staat op dit moment op 7,4%; en daarmee blijft de werkloosheid in deze leeftijdsgroep gelijk met maart! Er zijn op dit moment 274.000 werklozen in deze leeftijdscategorie; en ook dat is gelijk aan vorige maand.

45 – 65 jarigen
En last but not least, dit is de ontwikkeling van de werkloosheid bij de oudste leeftijdscategorie van onze beroepsbevolking:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65 jarigen, januari 2003 – april 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65 jarigen, januari 2003 – april 2013. Bron: CBS

De werkloosheid onder de oudste groep van onze beroepsbevolking staat nu op 7,0%, een stijging met 0,1% ten opzichte van vorige maand. Op dit moment zijn 236.000 personen in deze leeftijdscategorie werkloos; een stijging van 5.000 personen in vergelijking met vorige maand.

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik het niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een reactie

2 Comments