EUR 120.000 per baan voor jeugdige werkloze?

Italiaanse minister van Arbeid Enrico Giovannini Volgens Nu.nl gaat de Italiaanse minister van Arbeid Enrico Giovannini EUR 12 miljard uitrrekken om de jeugdwerkloosheid in zijn land terug te dringen. Hiermee wil Giovannini de werkloosheid onder jongeren tot 25 jaar terugdringen van 38,4% (stand maart 2013) naar 30%. En om de jeugdwerkloosheid met 8% te verlagen zijn 100.000 banen nodig.

Rekent u even mee?

Met EUR 12 miljard worden 100.000 banen voor jeugdige werklozen gecreëerd? Dat is dus EUR 120.000 per baan. Holy crap! Meer dan voldoende om een werkloze jongere tussen de 15 – 25 jaar 6 jaar lang zeer, zeer zwaar gesubsideerd mee aan het werk te zetten.

Ik durf te wedden dat onze eigen ambassadeur voor de Aanpak jeugdwerkloosheid, Miriam Sterk, stampvoetend bij minister Asscher heeft aangeklopt. Want zij moet het doen met een schamele EUR 50 miljoen. Daar kan ze volgens het Italiaanse model dus maar net 417 jongeren mee aan een baan helpen. Wat zijn we toch zuunig…

Geef een reactie

4 Comments
 • Jane C. Dominguez
  says:

  Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarvan een concept in handen is van RTL Nieuws, zo berichtte het programma. De onderzoekers lichtten 250 van de 100.000 zogeheten multiprobleemgezinnen in Nederland door. De helft van de gezinnen kan met de helft minder hulp. De hulpverlening kost gemiddeld 104.000 euro per jaar per gezin. Door zaken als schulden, psychische stoornissen, verslavingen, opvoedingsproblemen zijn bij deze gezinnen veel instanties tegelijk betrokken. Te denken valt aan thuiszorg, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening en jeugdzorg. Die zadelen de gezinnen ook nog eens met veel papierwerk op. In juni antwoordde staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner op Kamervragen van het CDA dat een probleemgezin zeker 40.000 euro per jaar zou kunnen kosten. De vragen werden gesteld naar aanleiding van een artikel over de probleemgezinnen in de Volkskrant. De krant baseerde zich op een berekening van onderzoeksbureau Stade Advies in opdracht van de gemeente Woerden. De 40 mille per jaar is een optelsom van verschillende voorzieningen, zoals een bijstandsuitkering, de kosten van maatschappelijk werk en jeugdzorg.

 • Pierre
  says:

  De overheid zou eens wat creatiever moeten zijn en niet alleen het uitmelken van de MKB sector als visie hebben. Waarom niet een tegemoetkoming / kwijtschelding van de werkgeverslasten in het eerste jaar na aanname van een jeugdwerkloze. Scheelt al zo’n 40% van de totale kosten.

  • Marc Drees
   says:

   In Nederland is ook bereidheid om te investeren in (jeugd)werkloosheid. Het probleem is slechts dat bij een krimpend vacaturevolume er geen enkele reden bestaat om te investeren, tenzij er gesubsidieerde banen door de overheid worden weggegeven. Wat op basis van het astronomische bedrag het geval lijkt te zijn bij Italie. Waarmee slechts de staatsschuld nog verder wordt vergroot.