Breaking news: vacatures in mei 2013

verdrietigHet volume aan unieke vacatures in mei 2013 is maar liefst 4,6% lager uitgevallen dan mei 2012 en onvergelijkbaar veel lager dan mei 2011 (-22,5%). En zoals altijd is de kans vrij groot dat in de komende weken die verschillen nog verder zullen oplopen (zo is het verschil van april 2013 ten opzichte van april 2012 ondertussen opgelopen van 1,9% naar 4,1%).

Mei 2013 is dus een ronduit slechte maand geworden als we naar het vacaturevolume kijken. Rutte’s groene waas is hier in in ieder geval op geen enkele manier zichtbaar geworden. En met de eerste erkenning van Dijsselbloem dat het met de economie alleen maar de verkeerde kant opgaat is dat groene waas ook niet langer te verwachten. Dit jaar is een zwart waas een stuk waarschijnlijker. Met alle consequenties voor het vacaturevolume in de komende maanden.

Vacaturevolume in mei
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in mei over de afgelopen vijf jaar:

Aantal nieuwe vacatures in mei , 2009 – 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Aantal nieuwe vacatures in mei , 2009 – 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Het vacaturevolume van mei 2013 is dus fors lager dan dat van mei 2012. Niet verwonderlijk maar nog altijd teleurstellend. En met dit volume is de maand mei zeer dicht tegen die magische grens van 100.000 vacatures uitgekomen. De jaren 2009 en 2010 waren rampjaren, en in beide jaren lag het vacature onder die magische grens.

Het is hopen dat de maand juni geen verdere verslechtering van dit beeld laat zien, want dan komen we al snel onder de grens van 100.000 vacatures uit. In de afgelopen jaren is het vacaturevolume in juni in het algemeen dicht in de buurt van het volume van de maand mei uitgekomen, dus er gloort nog enige hoop.

Zo zien de eerste vijf maanden van het jaar er uit in vergelijking met de maanden van 2012:

Aantal nieuwe vacatures per maand, 2012 en 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Aantal nieuwe vacatures per maand, 2012 en 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Alle maanden van 2013 laten dus een lager vacaturevolume zien dan de overeenkomstige maanden van vorig jaar. Waarbij het meer dan realistisch is om te veronderstellen dat in de komende week het verschil tussen mei 2013 en mei 2012 nog verder zal toenemen. Wat natuurlijk geen goed nieuws is voor mei 2013.

Om het vacaturevolume van mei 2013 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

De trendlijn laat een gestage daling richting de ‘magische’ grens van gemiddeld 100.000 vacatures per maand zien. Op dit moment staan het gemiddelde maandvolume op 102.000. Als de trendlijn in de komende maanden in hetzelfde tempo blijft dalen, wordt de 100.000-grens voor het eind van 2013 doorbroken. En dan zijn we in een tweede vacature-ijstijd aangekomen waarbij de tussenliggende opleving als niets meer dan een dead cat bounce moet worden gezien.

Voor eenieder die nog de illusie heeft dat 2013 enig herstel zal laten zien is het zo langzamerhand tijd om die hoop definitief te laten varen en een meer realistisch perspectief te adopteren. De arbeidsmarkt, en daarmee het vacaturevolume, zal zich in 2013 niet gaan herstellen. En zijn er nog goedgelovigen die een herstel in 2014 verwachten? Laat die verwachting ook maar liever waaien. Dat voorkomt de zoveelste teleurstelling in de afgelopen jaren.

Geef een reactie

1 Comment