Robert Half: Linkedin is onbetrouwbaar

Icoon Robert HalfRobert Half heeft in Belgie een onderzoek laten uitvoeren door Market Probe (vanzelfsprekend een onafhankelijk onderzoeksbureau) onder 200 CFO’s en financieel directeuren. En wat is de belangrijkste uitkomst van dit onderzoek? Dat 87% van de ondervraagden de betrouwbaarheid van LinkedIn profielen in twijfel trekt. En daarmee is de uitkomst dus eigenlijk dat alle CFO’s en financieel directeuren die betrouwbaarheid in twijfel trekken.

Zou Robert Half enig belang hebben bij het in twijfel trekken van de betrouwbaarheid van LinkedIn profielen? Ehhh… nee toch…?

Het onderzoekresultaat is overigens goed om door te lezen als je behoefte hebt aan een onbedaarlijke lachbui. Want dat staat onverbiddelijk te gebeuren, tenzij je een Belgische CFO of financieel directeur bent natuurlijk.

In onderstaande alinea schetst Robert Half de redenen voor dat gebrek aan vertrouwen in de juistheid van LinkedIn profielen:

Wanneer er gevraagd werd naar de reden waarom ze de informatie niet betrouwbaar en accuraat vinden, stellen bijna vier op tien (39%) CFO’s en financieel directeurs dat er een gebrek is aan een systeem om de informatie te valideren. Daarnaast stelt meer dan één derde (36%) dat er op LinkedIn-profielen steeds de mogelijkheid is om te overdrijven over de vaardigheden en ervaring. Nog eens 16% gelooft niet in de volledige betrouwbaarheid ervan omwille van de anonimiteit van sociale media, gevolgd door het niet regelmatig updaten van profielen (10%).

Is het niet hilarisch? Het ontbreken van een systeem om informatie te valideren? Dat bestaat al jaren en heet het checken van referenties. De mogelijkheid om te overdrijven? Inderdaad, dat is helemaal nieuw en kwam voor de komst van LinkedIn nooit voor. En dan de anonimiteit van social media? Zou deze 16% van de ondervraagden uberhaupt al een keer naar een LinkedIn profiel hebben gekeken? Welke anonimiteit?

Maar de coup de grâce is wel onderstaande uitkomst:

Bij het vergelijken van LinkedIn-profielen met traditionele cv’s, stellen meer dan acht op tien (83%) dat het traditionele cv betrouwbaarder en accurater is dan profielen op LinkedIn. 28% daarentegen gelooft dat de informatie op LinkedIn-profielen toch eerder betrouwbaarder en nauwkeuriger is.

Voor de rekenkundig gehandicapten onder ons; 83% + 28% = 111%. Dat is knap…

Maar laten we er gewoon eens vanuit gaan dat die 83% correct is. Waarmee dus vrijwel iedere Belgische CFO of financieel directeur feitelijk zegt dat een LinkedIn profiel minder betrouwbaar is dan een cv. In beide gevallen hebben we het over een professioneel profiel, het ene is onzichtbaar voor de rest van de wereld (het cv) het andere is voor de gehele wereld zichtbaar (het LinkedIn profiel). Maar het cv is betrouwbaarder. Natuurlijk…

Zijn alleen CFO’s en financieel directeuren in Belgie volstrekt achterlijk of is dit beeld ook van toepassing op het financiele management in Nederland? Ik hoop oprecht van niet.

Geef een reactie

4 Comments