ABU: om zwaar depressief van te worden

Logotype ABUVandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 5 (week 17 – 20) van 2013. En ook in de vijfde periode is de daling van het uitzendvolume onveranderd doorgegaan; net als in alle voorgaande periodes van 2013:

In periode 5 (week 17 – 20) daalde het aantal uitzenduren met 6% en de uitzendomzet daalde met 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Het is om horendol van te worden. Van de laatste 18 periodes zijn er 17 met krimp afgesloten en slechts 1 met een nulgroei. Er zullen grote hoeveelheden valium worden geslikt op de hoofdkantoren van de grote uitzenders. Want het is ondertussen een uitputtingsslag geworden waarbij met de regelmaat van de klok nieuwe saneringsrondes moeten worden aangekondigd. Geen lol aan…

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2010 t/m 2012 weergegeven:

image

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2011 t/m 2013

Fuckerdefuck. Zien we de akelige ontwikkeling van de laatste 4 periodes: –2%, –3%, –5%, –6%? Daar word ik toch niet vorlijk van. Het enige ‘voordeel’ is dat in periode 6 van vorig jaar een relatief forse krimp werd geregistreerd (-4%). En dat betekent naar alle waarschijnlijkheid dat in de volgende periode de krimp relatief beperkt zal zijn. Hoewel dit nog altijd voor de trendlijn een zeer negatieve ontwikkeling zal betekenen.

Door dit resultaat blijft de trendlijn van de index op basis van de ABU cijfers gestaag naar beneden gaan. Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100)

De trendlijn laat nog altijd een bijzonder stabiele daling zien hoewel de laatste tijd er een versnelling van die daling lijkt op te treden. Maar dat beeld is nog te vers om die versnelling ook daadwerkelijk te kunnen bevestigen. In komende periodes zal moeten blijken of hier inderdaad sprake is van een versnelling of dat we weer een afbuiging naar minder snelle krimp zullen gaan zien. Of, als de wonderen de wereld nog niet uit zien, zelfs een stijging van de trendlijn. Maar eerlijk gezegd is er geen enkel economisch signaal die een dergelijke positieve ontwikkeling ondersteunt. Het enige wat rest is hoop. Of misschien een wholeshift vervanging van vaste arbeid door uitzendwerk. Net als in de VS.

De verandering van de trendlijn van periode op periode (PoP) is in onderstaande grafiek weergegeven:

PoP verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013

PoP verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013

Bijzonder onaangenaam. De PoP verandering is sinds eind 2009 niet meer zo sterk negatief geweest. En de wijze waarop de PoP zich in de afgelopen tijd ontwikkeld doet het ergste vermoeden voor de koemnde periodes. Daar staat gelukkig tegenover dat de periode op periode veranderingen redelijk sterk kunnen fluctueren. Laten we die laatste gedachte maar als een licht groen waas bestempelen en hopen dat het over de resultaten van de volgende periode komt te liggen…

Ontwikkelingen per sector
Net als in de vorige periodes laten alle sectoren ook in deze periode wederom een krimp zien. De sector Medisch krimpt in een krankzinnig tempo (-33%). De sector Administratief krimpt met 5% (laatste keer sterkere krimp vas in periode 8 van 20110…), de sector Industrie laat een krimp van slechts 3% zien terwijl de sector Techniek met 5% krimpt.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100), per sector

De sector Medisch lijkt plotseling in een vrije val terecht te zijn gekomen. Op deze manier wordt de magische grens van 50 (een halvering van het volume aan uitzenduren in vergelijking met 2006) binnenkort doorbroken. Het enige lichtpuntje dat tegenover deze implosie kan worden gesteld is de zeer beperkte krimp van de sector Industrie. Het is tekenend als er niets beters kan worden gevonden als lichtpuntje dan een beperkte krimp. De sector Techniek krimpt stevig door en binnen de sector Administratie lijkt de krimp zich te versnellen.

Geef een reactie

1 Comment