Werkloosheid groeit op meerdere manieren

Even een aardige vergelijking tussen de ontwikkeling van de werkloosheid in Nederland volgens het CBS (rode lijn in onderstaande grafiek) en de frequentie waarmee een aantal aan werkloosheid gerelateerde termen in social media worden vermeld (werkloos, werkeloos, werkloosheid, werkeloosheid, werkzoeker, werkzoekend) volgens Coosto. En dat levert de volgende grafiek op:

Ontwikkeling werkloosheid (in %, seizoensgecorrigeerd) en aantal vermeldingen op social media (in aantal vermleldingd, voortschrijdend 12-maands gemiddelde), januari 2009 – heden. Bronnen: CBS, Coosto.

Ontwikkeling werkloosheid (in %, seizoensgecorrigeerd) en aantal relevante vermeldingen op social media (in aantal vermeldingen; voortschrijdend 12-maands gemiddelde), januari 2009 – heden. Bronnen: CBS, Coosto.

Het is opvallend om te zien dat in 2009, ondanks een snel oplopende werkloosheid, er op social media nog relatief weinig meldingen van bovengenoemde termen zijn te zien. En ondanks het feit dat vanaf begin 2010 tot medio 2011 de werkloosheid weer enigszins terugloopt, is er een duidelijke groei van het aantal vermeldingen op social media te zien. Een groei die zich versterkt doorzet als de werkloosheid van medio 2011 weer begint te stijgen.

Over de looptijd van de grafiek is het volume aan werkloosheid gerelateerde termen met 443% gegroeid. Meer dan een verviervouding van het voorkomen van deze termen. Indrukwekkend. En zorgwekkend

Geef een reactie

2 Comments