CBS: werkloosheid mei stijgt naar 8,3%

Nederlandse vlagVolgens het CBS is in mei 2013 de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) gestegen ten opzichte van april:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in mei 2013 toe met 9 duizend en kwam uit op 659 duizend personen.

De groei van de werkloosheid lijkt sinds vorige maand in een lager tempo te groeien; met nog ‘maar’ 0,1% per maand. Als dit tempo zich gedurende de rest van het jaar doorzet komen we in december exact op de 9% uit… Een ronduit angstaanjagend vooruitzicht. Vooral voor de ouderen is de afgelopen maand een bloedbad gebleken. En dat terwijl de werkloosheid onder jongeren zelfs is gedaald… Is dit angstscenario waarheid aan het worden?

Het langere termijnbeeld van zowel het niet-gecorrigeerde als het voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer ziet er als volgt uit:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – mei 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – mei 2013. Bron: CBS

Voila, de stijging van de werkloosheid heeft een knikje gemaakt. De lijn gaat nog altijd omhoog; maar groeit niet langer met 0,2% of zelfs 0,3% per maand. Het is nu nog ‘maar’ 0,1% per maand, voor de afgelopen 2 maanden. Laten we hopen dat we voorlopig niet meer van die krankzinnig hoge stijgingen gaan zien. Een dergelijke hoop is een stuk realistischer dan hopen op een verdere afvlakking of zelfs daling, ben ik bang.

Zo ziet de ontwikkeling van de werkloosheid er voor de verschillende leeftijdsgroepen van de beroepsbevolking op dit moment uit:

Aantal werklozen per leeftijdsgroep, januari 2001 – mei 2013. Bron: CBS

Aantal werklozen per leeftijdsgroep, januari 2001 – mei 2013. Bron: CBS

Inderdaad, de groei van het aantal werklozen bij de groepen ouder dan 25 jaar is zeer sterk; terwijl deze maand de werkloosheid onder jongeren zelfs is afgenomen.

Om bovenstaande ontwikkeling in een nog scherper perspectief te plaatsen; hier de ontwikkeling van de procentuele verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep:

%verandering van de werkloosheid (voortschrijdend 12-maands gemiddelde), januari 2001 – mei 2013. Bron: CBS, RecruitmentMatters

%verandering van de werkloosheid (voortschrijdend 12-maands gemiddelde), januari 2001 – mei 2013. Bron: CBS, RecruitmentMatters

Met de resultaten van deze maand is de procentuele verandering van de werkloosheid ten opzichte van 2003 onder onder oudere (45+) werknemers boven de 50% uitgekomen, terwijl die van jongeren net boven de 30% ligt. Maar laten we ons vooral richten op de jeugdwerkloosheid… De logica ontgaat mij ten enen male, maar dat zou zomaar kunnen omdat er geen enkele logica achter zit; uitsluitend politieke drogredenen.

Voor de dataliefhebbers, hieronder ook nog even de gedetaillerde ontwikkeling van de werkloosheid per leeftijdsgroep.

15 – 25 jarigen
Dit is de ontwikkeling van de jongste leeftijdsgroep van onze beroepsbevolking:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 15 – 25 jarigen, januari 2003 – mei 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 15 – 25 jarigen, januari 2003 – mei 2013. Bron: CBS

De jeugdwerkloosheid is als enige van de drie leeftijdsgroepen gedaald in de afgelopen maand, met maar liefst0,3%. En daarnee is de werkloosheid onder 15 – 25 jarigen uitgekomen op hetzelfde niveau als twee maanden geleden: 15,7%. Op dit moment zijn er volgens het CBS 137.000 jongeren in de leeftijd van 15 – 25 jaar werkloos; een daling van 4.000 in vergelijking met vorige maand. Die ambassadeur voor de Aanpak Jeugdwerkloosheid verricht wonderen! Of is er slechts sprake van een vervangingseffect waarbij de door jongeren bezette banen voorheen toebehoorden aan het oudere deel van de beroepsbevolking?

25 – 45 jarigen
Dit is de werkloosheidsontwikkeling van 25 – 45 jarigen:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45 jarigen, januari 2003 – mei 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45 jarigen, januari 2003 – mei 2013. Bron: CBS

Het werkloosheidspercentage staat op dit moment op 7,5%; en daarmee is de werkloosheid in deze leeftijdsgroep met 0,1% gestegen ten opzichte van april. Er zijn op dit moment 278.000 werklozen in deze leeftijdscategorie; 4.000 meer in vergelijking met vorige maand.

In deze leeftijdsgroep is sinds kort sprake van een onvervalste mancession:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 25 – 45 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – mei 2013. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 25 – 45 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – mei 2013. Bron: CBS

45 – 65 jarigen
En last but not least, dit is de ontwikkeling van de werkloosheid bij de oudste leeftijdscategorie van onze beroepsbevolking:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65 jarigen, januari 2003 – mei 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65 jarigen, januari 2003 – mei 2013. Bron: CBS

De werkloosheid onder de oudste groep van onze beroepsbevolking staat nu op 7,2%, een stijging met 0,2% ten opzichte van vorige maand. Op dit moment zijn 243.000 personen in deze leeftijdscategorie werkloos; een stijging van 7.000 personen in vergelijking met vorige maand.

Overigens is in deze leeftijdsgroep sprake van een snellere groei van werkloosheid onder vrouwen in vergelijking met die van mannen:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 45 – 65 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – mei 2013. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 45 – 65 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – mei 2013. Bron: CBS

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik het niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een reactie

1 Comment