Breaking news: vacatures in juni 2013

VerbaasdHet volume aan unieke vacatures is in juni 3,1% hoger uitgevallen in vergelijking met juni 2012. En daarmee is voor mij een eind gekomen aan de betrouwbaarheid van de vacature-aantallen zoals door Jobfeed wordt opgegeven. Want het is volstrekt ongeloofwaardig dat terwijl de werkloosheid in een jaar tijd is gestegen van 6,3% (juni 2012) naar 8,3% (mei 2013) het volume aan unieke vacatures eveneens is gestegen en ook nog eens met maar liefst 3,1%. Deze twee ontwikkelingen zijn volstrekt onverenigbaar.

Hoewel Jobfeed de neiging heeft om haar cijfers achteraf naar beneden bij te stellen (mei 2013 scoorde in eerste instantie 4,6% lager dan mei 2012, op dit moment is dat 7,2% lager) is zelfs bij een dergelijke daling van het vacaturevolume over juni 2013 nog altijd sprake van een positief saldo ten opzichte van vorig jaar. Het lijkt de hoogste tijd dat Jobfeed haar dedoubleringsstrategie eens kritisch tegen het licht gaat houden.

Desondanks geef ik wel de resultaten van juni 2013 weer, er is tenslotte geen betere bron dan Jobfeed. Maar ik ga er vanuit dat de cijfers aan forse verandering onderhevig zullen gaan zijn. Het is goed daar rekening mee te houden.

Vacaturevolume in juni
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in juni over de afgelopen vijf jaar:

Aantal nieuwe vacatures in juni, 2009 – 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Aantal nieuwe vacatures in juni, 2009 – 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Het vacaturevolume van juni 2013 is dus hoger dan dat van juni 2012 maar nog wel fors lager (-5,6%) in vergelijking met juni 2011. Toen de werkloosheid overigens op een bijzonder fraaie 5,0% stond. Inderdaad, dat is slechts 2 jaar geleden…

Zo ziet het eerste halfjaar er uit in vergelijking met de maanden van 2012:

Aantal nieuwe vacatures per maand, 2012 en 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Aantal nieuwe vacatures per maand, 2012 en 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Na vijf maanden van fors lagere aantallen vacatures (hoewel dat ten tijde van het einde van de betreffende maanden in alle gevallen een stuk minder fors was) is deze maand dus de eerste in 2013 waar een overschot kan worden gemeld ten opzichte van dezelfde maand in 2012.

Vluchtige lezertjes zullen per direct een groen waas om zich heen trekken, maar dat kan weleens prematuur blijken. Tenslotte is er geen enkel teken in de economie dat er op wijst dat er sprake is van een herstel. De cijfers van de ABU laten een daling zien, er worden steeds minder auto’s verkocht, het conjunctuurbeeld is onverminderd slecht, de Japanse zakenbank Nomura voorspelde recent nog een 15% daling van de huizenprijzen in Nederland en dan is er natuurlijk nog de immer oplopende werkloosheid. Is het vacaturevolume soms de overbekende kanarie in de kolenmijn? Welnee, natuurlijk niet. Een groei van het vacaturevolume loopt juist achter op andere herstelsignalen. En van herstelsignalen is zoals hierboven aangegeven geen enkele sprake. Krimpsignalen zijn er echter voldoende.

Om het vacaturevolume van juni 2013 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Als een gevolg van de extreme stijging van het vacaturevolume in de afgelopen maand is de trendlijn van een langdurige, zij het gestage, daling plotseling omgeslagen in een stijging. Een naar het zich laat aanzien ongetwijfeld fictieve stijging, maar dat zal de toekomst (en enig onderzoekswerk bij Jobfeed) moeten gaan uitwijzen. Tot die tijd moeten we het met bovenstaande grafiek doen. Het is helaas niet anders.

Geef een reactie

5 Comments