UWV: eind 2013 tekort van EUR 5,4 miljard. Maar dat is pas het begin…

UWV Juninota 2013UWV heeft haar Juninota gepubliceerd. En die notitie is bedoeld voor de aankomende rijksbegroting:

De prognoses in de Juninota voorzien het ministerie  van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het Centraal Planbureau (CPB) en het ministerie van  Financiën van basismateriaal voor de aankomende rijksbegroting.

Alleen… de Juninota van het UWV is gebaseerd op verouderde informatie:

Bij de ramingen voor 2013 en 2014 is gebruik gemaakt van de beschikbare statistische en financiële gegevens tot en met maart 2013. Verder zijn de macro-economische prognoses van het CPB uit het Centraal Economisch Plan (CEP) 2013 als uitgangspunt genomen.

En dat CEP is van maart 2013. Ondertussen zijn deze cijfers alweer ruimschoots achterhaald door aanzienlijk negatiever prognoses van datzelfde CPB. En daarmee is de Juninota van het UWV als gedateerd en tegelijkertijd hopeloos optimistisch (groen waas, iemand?) te kwalificeren. Met ferme financiele consequenties tot gevolg. Consequenties die niet in de rijksbegroting terecht gaan komen. En dus op een later moment als ‘tegenvaller’ gerapporteerd gaan worden. Terwijl ze nu al bekend zijn…

Want als we even uitgaan van de prognoses van het CPB in maart (CEP) en juni op het gebied van de arbeidsmarkt dan zijn dit de verwachtingen van het aantal werklozen in 2013 en 2014:

CPB prognoss (maart 2013, juni 2013) van het aantal werklozen (internationale definitie) voor 2013 en 2014

CPB prognoss (maart 2013, juni 2013) van het aantal werklozen (internationale definitie) voor 2013 en 2014

Met andere woorden, in slechts 3 maanden tijd heeft het CPB de verwachting voor het aantal werklozen voor 2013 met 6,7% naar boven bijgesteld en voor 2014 zelfs met 9,4%. Dat zijn forse percentages. En het zijn percentages die forse consequenties hebben als we kijken naar de verwachte tekorten bij het UWV.

Dit is wat het UWV zelf zegt over het verwachte tekort in 2013:

Het financiële tekort in de UWV-fondsen groeit. Het vermogen van de werkloosheidsfondsen was bij
aanvang van het jaar € 5 miljard negatief en dat tekort groeit tot € 9,7 miljard eind 2013 door een
combinatie van stijgende lasten en te lage premies. Daar staat tegenover dat het overschot in de
arbeidsongeschiktheidsfondsen iets groeit van € 4,2 miljard naar € 4,4 miljard. Het totaal vermogen
van alle UWV-fondsen samen was eind 2012 al € 0,8 miljard negatief en dit tekort groeit tot € 5,4
miljard eind 2013.

Een tekort van EUR 5,4 miljard… Alsof het niets is. Maar dat tekort gaat dus nog hoger uitvallen voor 2013. Hoeveel hoger is slechts door het UWV te bepalen, maar zij hebben blijkbaar de oogjes stijf dichtgeknepen voor de laatste cijfers van het CPB. En dan moeten we ook nog maar hopen dat het CPB de juniprognose niet te optimistisch heeft gemaakt. Want het CPB heeft bepaald geen goede reputatie als het om het maken van prognoses gaat. Waarbij met name negatieve ontwikkelingen in de arbeidsmarkt in de afgelopen jaren bij herhaling onvoldoende zwaar zijn ingeschat. Dat tekort kan dus nog weleens een stuk verder oplopen.

Zou een goed gesprek tussen Ollie Rehn en Bruno Bruins uitkomst bieden?

Geef een reactie