Stages verschijnen waar vaste banen verdwijnen

Tijdens de zoektocht naar de reden(en) van het merkwaardige banencijfer over de maand juni werd ik door Jobfeed gewezen op een bijzonder interessante ontwikkeling in Nederland vacatureland; de verandering van het vacaturevolume per contracttype. Met het contracttype maakt Jobfeed een onderscheid tussen onder meer vaste, tijdelijke, interim en bijbanen. En stages. En uit de ontwikkeling van het vacaturevolume per contracttype over de afgelopen twee jaar is een zeer opvallende ontwikkeling waar te nemen:

Procentuele verandering vacaturevolume (op basis van een 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde) per contracttype, juni 2011 – mei 2013. Bron: Jobfeed

Procentuele verandering vacaturevolume (op basis van een 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde) per contracttype, juni 2011 – mei 2013. Bron: Jobfeed

Zien we hier een wholesale shift van dure (vaste en tijdeljike) banen naar goedkope stages?

Die wholesale shift kan zeker aan de gang zijn, maar het toegenomen volume aan stages is slechts 11% van het gekrompen volume aan vaste en tijdelijke banen. Het is dus niet zo dat er op iedere plaats een stagiair verschijnt waar een vaste of tijdelijke kracht het pand geforceerd moet verlaten.

Maar de extreme groei van het stagevolume lijkt er toch op te wijzen dat de Nederlandse werkgever creatief omgaat met de beschikbare mogelijkheden. Waardoor het idee van een stagiair als goedkope reguliere arbeidskracht ongetwijfeld in menig ondernemershoofd is opgepiept. Een beetje begeleiding, een aantal werkzaamheden die als afgerond projectje kunnen worden opgeleverd en de stageplek is geboren. Voor een fractie van de kosten van een reguliere baan.

Met de groei van het aantal stages is uit onverwachte hoek concurrentie gekomen voor Mirjam Sterk, die als ambassadeur Aanpak jeugdwerkloosheid het niet-bestaande probleem van de jeugdwerkloosheid moet oplossen. Want nu krijgen jeugdwerklozen ineens concurrentie vanuit de eigen leeftijdsgroep. Leerlingen/studenten die voor een fractie van het salaris met alle plezier bereid zijn “werkervaring” op te doen. Terwijl ze en passant de werkzaamheden van voormalige (vaste of tijdelijke) medewerkers uitvoeren.

Ik ben benieuwd wat deze ontwikkeling gaat doen met het salarisniveau van startersbanen. Ik heb een donkerbruin vermoeden…

Geef een reactie

1 Comment