Vacaturevolume per maand, een grondige update

VacaturevolumeMet de laatste aflevering van de ontwikkeling van het vacaturevolume zette ik een groot vraagteken achter de juistheid van de vacature-aantallen zoals die door Jobfeed worden opgeleverd. De reden voor dat vraagteken was simpel; de ontwikkeling van het vacaturevolume leek volledig los te staan van de ontwikkeling van alle andere economische indicatoren. Want waar die economisch indicatoren regen en onweer voorspellen liet het vacaturevolume een waterig zonnetje zien. 

Maar na een kort onderzoek door Jobfeed is de situatie opgehelderd. En is duidelijk geworden dat de ontwikkeling van het vacaturevolume zich behoorlijk goed laat vergelijken met andere economische indicatoren. Wat geen prettige mededeling is voor eenieder die een groen waasje had gezien in de cijfers van het vacaturevolume in juni.

Om even de herinnering op te frissen; dit is de meerjarige ontwikkeling van het vacaturevolume zoals ik op 1 juli heb gepubliceerd:

Maandtotalen (op basis van weekvolumes) en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen (op basis van weekvolumes) en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Bij deze grafiek stelde ik het volgende:

Als een gevolg van de extreme stijging van het vacaturevolume in de afgelopen maand is de trendlijn van een langdurige, zij het gestage, daling plotseling omgeslagen in een stijging. Een naar het zich laat aanzien ongetwijfeld fictieve stijging, maar dat zal de toekomst (en enig onderzoekswerk bij Jobfeed) moeten gaan uitwijzen. Tot die tijd moeten we het met bovenstaande grafiek doen. Het is helaas niet anders.

En het is inderdaad een fictieve stijging gebleken, wat waarschijnlijk volledig wordt veroorzaakt door de manier waarop ik de ontwikkeling van het vacaturevolume per week vertaal naar een vacaturevolume per maand. Dat doe ik namelijk door in een gebroken week het aantal vacatures in die week evenredig te verdelen over de 7 dagen. Terwijl Jobfeed maandvolumes bepaald op basis van de datum van de vacature. Dat levert op het totale volume nauwelijks enig verschil op (0,06% voor de eerste zes maanden van 2013), maar per maand is het verschil desondanks opmerkelijk. Waarbij de resulterende grafiek dat verschil ook visueel duidelijk maakt:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Nu is er wel sprake van een een zich continuerende daling in juni.

Maar is dit het hele verhaal? Nee, niet echt. Want het vacaturevolume herbergt nog een ander geheim, zoals ik vandaag eerder heb beschreven in het artikel Stages verschijnen waar vaste banen verdwijnen. Sinds twee jaar extraheert Jobfeed ook het type vacature (contracttype) en daarmee kon worden vastgesteld dat stageplaatsen in de afgelopen twee jaar een forse groei hebben doorgemaakt. Maar stageplaatsen zijn natuurlijk geen echte banen.

Daarom heb ik de maandtotalen ook nog eens gecorrigeerd door vacatures voor bijbanen, stages en vrijwilligerswerk niet langer mee te tellen. Waarbij een lineaire extrapolatie is gemaakt voor de periode voor juni 2011 (de eerste maand waarin Jobfeed vacatures naar contracttype uitsplitst). En dat levert het volgende beeld op:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Deze grafiek laat een zuiverder en tegelijkertijd verontrustender beeld zien van de ontwikkeling van het aantal vacatures in de afgelopen jaren. Waarbij de trendlijn van het vacaturevolume bijna net zo laag staat als in juni 2010, toen een dieptepunt van 95.477 vacatues werd gemeten. Op dit moment staat de teller op exact 96.000… Bepaald geen goede ontwikkeling maar wel veel meer in lijn met de ontwikkeling van al die andere economische indicatoren. Waarmee het vertrouwen in de betrouwbaarheid van de Jobfeed cijfers per direct een enorme boost heeft gekregen.

Voortaan zal ik de maandelijkse rapportage van het vacaturevolume dus uitsluitend op basis van de maandcijfers (en niet de weekcijfers) van Jobfeed rapporteren. En verder worden voortaan vacatures voor vrijwilligerswerk, bijbanen en stages niet langer meegeteld. Hiermee moet een zuiverder beeld worden verkregen van de werkelijke ontwikkeling van het vacaturevolume in Nederland.

Geef een reactie

35 Comments