Werkloosheid koffiedik kijken

kristallen bolIk heb wat zitten te spelen met de werkloosheidscijfers van Nederland. Waarbij het me leuk leek om eens een drietal scenario’s uit te werken voor 2013 en 2014, die overigens allemaal uitgaan van een groei van de werkloosheid. Want als zelfs het CPB denkt dat de werkloosheid tot en met 2014 gaat groeien, wie ben ik dan om daaraan te twijfelen?

Overigens heb ik de prognose van het CPB als de meest positieve variant gehanteerd. Zoals misschien bekend verwacht het CPB voor 2013 een werkloosheid van 8,25% en voor 2014 een werkloosheid van 8,75%. Daarnaast heb ik nog een tweetal alternatieve scenario’s berekend, waarbij het meest negatieve scenario uitgaat van een groei van de werkloosheid die in 2013 die gelijk is aan de groei over de afgelopen 12 maanden, terwijl voor 2014 de groei zich op halve kracht doorzet. Het derde en laatste scenario gaat uit van een groei in 2013 die de helft is van de groei over de afgelopen 12 maanden, in 2014 wordt deze groei nog eens gehalveerd.

En dat levert het volgende resultaat op:

Scenario’s werkloosheidsgroei, 2013 – 2014.

Scenario’s werkloosheidsgroei, 2013 – 2014.

De 7,5% is het niveau van de werkloosheid in januari van dit jaar, ondertussen is de werkloosheid opgelopen tot 8,3% in mei. Een ferme groei, hoewel de laatste 2 maanden de groei relatief beperkt was. Hierdoor is het meest negatieve scenario, met een werkloosheid van 10,6% eind 2014, mogelijk wat al te negatief. Ik hoop het in ieder geval van harte. Want een werkloosheid richting de 11% wil ik me liever niet voorstellen. Al was het alleen maar om het getoeter van de politiek rondom de jeugdwerkloosheid te vermijden. Die in dat geval naar alle waarschijnlijkheid boven de 20% gaat uitkomen.

Het scenario dat uitgaat van een gematigde groei van de werkloosheid (50% van de gemiddelde groei over de laatste 12 maanden in 2013 en een halvering van die groei voor 2014) lijkt beter te verteren. Alleen zal de economie zich weinig aantrekken van wat al dan niet verteerbaar is. En de economische signalen staan vrijwel zonder uitzondering op donkerrood. En waar ze dat niet staan kan je er bijna zeker van zijn dat iemand de cijfers zit te manipuleren. Hoe dan ook, een werkloosheid van 9,4% is voor Nederlandse begrippen gigantisch hoog.Het lijkt me echter een niveau dat we weleens met gemak kunnen gaan halen.

In de afgelopen paar jaar zijn de prognoses van het CPB onveranderd (veel) te positief gebleken. Er is weinig reden om te veronderstellen dat hierin enige verandering gaat komen. De kans dat de werkloosheid boven de prognoses van het CPB voor 2013 en 2014 gaat komen, mag daarmee op 99,999% worden ingeschat. Maar hoeveel hoger? Is het gemiddelde scenario het meest realistisch of gaan we in 2014 zelfs door de magische grens van 10%? IK heb geen idee, want ik ben geen voorspeller. Maar het zou me niets verbazen als we boven die 9,4% gaan pieken. En zelfs dan kan het zomaar zijn dat ik op dit moment alsnog een groen waasje over mijn hoofd heb getrokken.

Geef een reactie

3 Comments
 • Jesper
  says:

  Wat ik mij dan altijd afraag is, hoe speelt politiek Nederland nou in op dit soort problematiek? Een stijgende werkloosheid is een probleem van de laatste vier jaar, je zou denken dat ze inmiddels de knelpunten wel in kaart hadden kunnen brengen en hier iets mee aan het doen zijn. 

 • Maarten Wienbelt
  says:

  Marc,
  als er niet snel wordt ingegrepen dan heb je denk ik met een groene waas te maken. Kijk bijvoorbeeld naar de banen die verdwijnen in de thuiszorg, de aflopende detacheringen vanuit de SW bedrijven naar de Gemeenten, de ontslag golf in de financiele wereld en de bouwsector die door de te hoge loonkosten en oneigenlijke concurrentie kapot gaat.
  De flexbranche blijft het ook moeilijk houden zie ook http://www.telegraaf.nl/overgeld/arbeid/21713719/__Flexwerkers_in_verdrukking__.html 
   

  • Marc Drees
   says:

   Het zou me niets verbazen, maar ik probeer voor de verandering eens een beetje politiek correct te blijven. Afgezien van het feit dat het bereiken van een werkloosheid van 10% er mentaal niet echt bij mij in wil gaan. Daar staat tegenover dat we in 1983 en 1984 op jaarbasis met een werkloosheid van ruim boven de 10% hebben gezeten, dus helemaal onvoorstelbaar is het ook weer niet.
    
   Maar de huidige toxische mix van een hoge werkloosheid, steeds verder eroderende sociale voorzieningen en instortende huizenprijzen gaat in zo’n geval voor een bloedbad van ongekende omvang zorgen. Een zeer onaangenaam vooruitzicht.