ABU: altijd maar die krimp…

Logotype ABUHet is dat volgens Randstad alles goed gaat komen, want anders zou ik van het aantal uitzenduren over periode 6 (week 21 – 24) van de ABU spontaan zwaar depressief zijn geworden. Waar ik vier weken geleden nog een lichte hoop had dat het in periode 6 mee zou vallen (omdat in 2012 periode 6 al behoorlijk negatief was) blijkt hier helemaal niets van uit de rapportage:

In periode 6 (week 21 – 24) daalde het aantal uitzenduren met 5% en de uitzendomzet nam af met 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Verleden jaar liet periode 6 een krimp van 4% zien, dit jaar gaan we daar nog eens dunnetjes overheen met 5%. Een gruwelijk slecht resultaat. En ongetwijfeld een opmaat voor de zoveelste saneringsronde. Als die niet allang begonnen is…

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2010 t/m 2012 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2011 t/m 2013

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2011 t/m 2013

Wez zitten dit jaar op de triestmakende reeks: –2%, –3%, –5%, –6%, –5%. Zes periodes van (deels ferme) krimp. En dat na een jaar (2012) waarin geen enkele periode van groei kon worden bijgetekend. De laatste peiriode van groei dateert alweer van periode 13 in 2011. En wie kan zich dat nog herinneren?

Door dit resultaat blijft de trendlijn van de index op basis van de ABU cijfers gestaag naar beneden gaan. Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100)

Je kan er bijna een lineaal tegenaan leggen zo gelijkmatig daalt de trendlijn. Krimp, krimp en nog eens krimp. Waar haal je als uitzender nog de moed vandaan om door te blijven gaan?

De verandering van de trendlijn van periode op periode (PoP) is in onderstaande grafiek weergegeven:

PoP verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013

PoP verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013

Na de ferme negatieve uitslag in periode 5 is er deze keer gelukkig weer een kleinere krimp te raporteren. En dit is ook meteen het enige lichtpuntje over periode 6. Meer kan ik er niet van maken. Het is toch bedroevend dat je met een iets kleinere krimp al tevreden moet zijn?

Ontwikkelingen per sector
Net als in de vorige periodes laten alle sectoren ook in deze periode wederom een krimp zien. De sector Medisch krimpt voor de tweede achtereenvolgende periode in een krankzinnig tempo (-34%, vorige periode -33%). De sector Administratief krimpt met 3%, de sector Industrie laat een krimp van –5% zien terwijl de sector Techniek met maar liefst 5% krimpt.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100), per sector

De sector Medisch is in een vrije val terecht gekomen. Deze sector lijkt in de volgende periode de magische grens van 50 (een halvering van het volume aan uitzenduren in vergelijking met 2006) te gaan doorbreken. Medisch personeel uitzenden lijkt dood en begraven.

De geleidelijke daling van de sector Administratief is hard op weg om de index van 70 naar de verkeerde kant te doorbreken. Voor deze sector is dus een krimp van bijna 30% sinds 2006 aan de orde. En helemaal niets wijst erop dat deze trend zich op enig moment gaat keren. Administratieve uitzendkrachten zijn niet langer nodig.

De sterke oplevering in 2010 en 2011 voor de sector Techniek is ondertussen niet meer dan een vage herinnering. Deze sector is alweer ruim anderhalf jaar vrij scherp aan het dalen en het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat de krimp in deze sector groter is dan die van de sector Administratief.

Het enige (relatieve) lichtpunte is de sector Industrie. Hier is de krimp het kleinst en ook de daling is slechts beperkt, hoewel de trendlijn wel scherper daalt dan in de sector Administratief. Het is voor alle generalistische uitzenders te hopen dat die trendlijn gaat stabiliseren, zodat er teminste nog ergens iets te verdienen is.

Hoe deze ontwikkeling moet worden gerijmd met de prognose van groei van de economie in oktober van dit jaar (op basis van de resultaten van Randstad) is mij een volstrekt raadsel. Als uitzenders nog altijd de kanarie in de kolenmijn zijn (de bewezen voorlopende activiteiten van de uitzendmarkt op de Nederlandse economie) dan had er in de afgelopen periode (en de voorgaande periodes) allang een teken van herstel moeten zijn. Of zou alleen Randstad uitzonderlijk goed hebben gespresteerd en de andere grote uitzenders uitzonderlijk slecht? Het is zo’n beetje de enige verklaring.

Geef een reactie