Recruitment (ken)getallen 2013

Recruitment Kengetallen 2013Op 9 juli was de presentatie van het boek Recruitment kengetallen 2013 tijdens het gelijknamige event. Het boek heeft de ambitie bedrijven een totaalplaatje te bieden waarmee het aantrekken van vast personeel optimaal kan worden ingericht. En volgens de boekpromotie zijn ken- en stuurgetallen […] daarbij van grote waarde.

De ken- en stuurgetallen die het fundament van dit boek vormen zijn gebaseerd op een onderzoek onder bedrijven. Dit onderzoek is gedaan in de vorm van een online vragenlijst die is verzonden naar personen die hiervoor ofwel expliciet zijn uitgenodigd danwel via aanvullende acties zijn geworven:

Denk hierbij aan nieuwsberichten/PR, maar ook aan social media, zoals Twitter en LinkedIn. De volgende kanalen zijn, onder andere, gebruikt voor een dergelijke oproep: nrccariere.nl, intelligence-group.nl, compagnon.com, laborredimo.com, carerix.com, hi-re.nl, recruitingroundtable.nl, werf-en.nl en recruitmentmatters.nl

Dit heeft in totaal 114 werkgevers (geen intermediairs) opgeleverd die de online vragenlijst volledig hebben ingevuld, en dat is maar liefst 30% lager dan het getal dat bij de presentatie van de cijfers is genoemd (164). Want dat laatste getal is het totaal aantal organisaties waarvan de informatie voor het onderzoek is gebruikt, ook al hebben zij de vragenlijst niet volledig ingevuld.

De onderzoekers hebben de opgeleverde data namelijk nog ‘geschoond’:

    • Vervolgens is geschoond op basis van een aantal ratio’s, zoals de omzet per werknemer, het recruitmentbudget per werknemer en het percentage vacatures ten opzichte van het totale aantal werknemers. Niet kloppende waarden zijn verwijderd uit de data.
    • Voorts is voor een aantal vragen besloten om de extreme waarden te verwijderen, te weten de bovenste en onderste 5%

Waarom de onderzoekers de betreffende organisaties niet benaderd hebben om de cijfers te verifieren, in plaats van te verwijderen, wordt niet genoemd. Evenmin wordt beschreven waarom “extreme waarden” zijn verwijderd en voor welke vragen dit het geval is geweest.

De combinatie van het beperkte aantal respondenten dat de vragenlijst volledig heeft ingevuld, het selectieve karakter van die respondenten (mede als gevolg van het persoonlijk uitnodigen van bedrijven door de participanten (Intelligence Group, Compagnon, Labor Redimo, Carerix en nrc carriere)) en de hierboven beschreven potentiele curve fitting van de cijfers maakt dat de onderzoeksresultaten zonder uitgebreide nadere toelichting zeker niet als kengetallen voor recruitment kunnen worden beschouwd.

Het boek Recruitment Kengetallen 2013 bevat een enorme hoeveelheid cijfers. Die cijfers mogen echter niet worden gebruikt als kengetallen voor recruitment. Dat laat onverlet dat uit al die cijfers relevante informatie kan worden gehaald zolang maar niet wordt vergeten dat die informatie niet noodzakelijkerwijs de werkelijke situatie in Nederland weergeeft. Wat kengetallen natuurlijk wel zou moeten doen.

Een volgende keer ga ik nader in op de door de auteurs gekozen onderverdeling in gradaties van volwassenheid als het om recruitment gaat. En jawel, cesspoolstalentpools spelen bij de hoogste gradaties van volwassenheid een belangrijke rol. Het zal niet waar zijn…

Geef een reactie