CBS: werkloosheid juni stijgt naar 8,5%

Nederlandse vlagVolgens het CBS is in juni 2013 de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) gestegen ten opzichte van mei:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in juni 2013 toe met 16 duizend en kwam uit op 675 duizend personen.

De werkloosheid is daarmee op 8,5% uitgekomen en daarmee in 1 maand tijd met 0,2% gegroeid, na in de afgelopen twee maanden met slechts 0,1% per maand te zijn toegenomen. We lijken hard op weg om nog ruim voor het eind van 2013 de 9% grens te gaan doorbreken. Wat een drama…

Het langere termijnbeeld van zowel het niet-gecorrigeerde als het voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer ziet er als volgt uit:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – juni 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – juni 2013. Bron: CBS

Na enkele maanden geleden een knikje naar een wat rustiger groeipad te hebben gemaakt zien we nu dus een knikje naar een sneller groeipad. Maar vertragingen of versnellingen terzijde, het werkloosheidsniveau is in slechts een jaar tijd met 2% toegenomen. Een ongekend snelle stijging en daarmee een potentiele opmaat naar aanzienlijk hogere werkloosheidspercentages. Brrr…

Zo ziet de ontwikkeling van de werkloosheid er voor de verschillende leeftijdsgroepen van de beroepsbevolking op dit moment uit:

Aantal werklozen per leeftijdsgroep, januari 2001 – juni 2013. Bron: CBS

Aantal werklozen per leeftijdsgroep, januari 2001 – juni 2013. Bron: CBS

Om bovenstaande ontwikkeling in een nog scherper perspectief te plaatsen; hier de ontwikkeling van de procentuele verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep:

%verandering van de werkloosheid (voortschrijdend 12-maands gemiddelde), januari 2001 – juni 2013. Bron: CBS, RecruitmentMatters

%verandering van de werkloosheid (voortschrijdend 12-maands gemiddelde), januari 2001 – juni 2013. Bron: CBS, RecruitmentMatters

En het is meteen duidelijk dat de 45-plussers de enige leeftijdsgroep is waar de werkloosheid extreem hard groeit. De andere twee leeftijdsgroepen laten een min of meer vergelijkbare en aanzienlijk lagere groei zien. Met andere woorden, er is geen ambassadeur voor de jeugdwerkloosheid nodig, er is een ambassadeur voor de grijzen duiven werkloosheid nodig. Als een ambassadeur voor een bepaalde leeftijdsgroep uberhaupt al enig effect zal gaan hebben, anders dan een verdringingseffect bij andere leeftijfsgroepen…

Voor de dataliefhebbers, hieronder ook nog even de gedetaillerde ontwikkeling van de werkloosheid per leeftijdsgroep.

15 – 25 jarigen
Dit is de ontwikkeling van de jongste leeftijdsgroep van onze beroepsbevolking:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 15 – 25 jarigen, januari 2003 – juni 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 15 – 25 jarigen, januari 2003 – juni 2013. Bron: CBS

De jeugdwerkloosheid is na de wat merkwaardige aandoende daling van vorige maand nu dus weer sterk gestegen; van 15,7% naar 16,3%. Terwijl de werkloosheid in april nog op 16,0% stond. Ik ga er maar vanuit dat de door het CBS gehanteerde seizoenscorrectie in mei wat ongelukkig is uitgevallen en dat er eigenlijk sprake is geweest van een min of meer continue stijging.

Op dit moment zijn er volgens het CBS 143.000 jongeren in de leeftijd van 15 – 25 jaar werkloos; een stijging van 6.000 in vergelijking met vorige maand.

25 – 45 jarigen
Dit is de werkloosheidsontwikkeling van 25 – 45 jarigen:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45 jarigen, januari 2003 – juni 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45 jarigen, januari 2003 – juni 2013. Bron: CBS

Het werkloosheidspercentage staat op dit moment op 7,6%; en daarmee is de werkloosheid in deze leeftijdsgroep met 0,1% gestegen ten opzichte van mei. Vorige maand steeg de werkloosheid binnen deze leeftijdsgroep met eenzelfde percentage.. Er zijn op dit moment 280.000 werklozen in deze leeftijdscategorie; 2.000 meer in vergelijking met vorige maand.

In deze leeftijdsgroepblijft sprake van een onvervalste mancession:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 25 – 45 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – juni 2013. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 25 – 45 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – juni 2013. Bron: CBS

45 – 65 jarigen
En last but not least, dit is de ontwikkeling van de werkloosheid bij de oudste leeftijdscategorie van onze beroepsbevolking:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65 jarigen, januari 2003 – juni 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65 jarigen, januari 2003 – juni 2013. Bron: CBS

De werkloosheid onder de oudste groep van onze beroepsbevolking staat nu op 7,4%, een stijging met 0,2% ten opzichte van vorige maand. En ook dit is de tweede achtereenvolgende maand dat de werkloosheid met dit percentage stijgt. Op dit moment zijn 252.000 personen in deze leeftijdscategorie werkloos; een stijging van 9.000 personen in vergelijking met vorige maand.

Overigens is in deze leeftijdsgroep sprake van een snellere groei van werkloosheid onder vrouwen in vergelijking met die van mannen:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 45 – 65 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – juni 2013. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 45 – 65 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – juni 2013. Bron: CBS

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik het niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een reactie

1 Comment