Echte werkloosheid in VS fors hoger

Amerikaanse vlagDe gemiddelde ambtenaar is een ruggegraatloze daicot die blind voor elke vorm van realiteit regeltjes uitvoert die uitsluitend zijn gericht op het maximaal frustreren van de gemiddelde burger. Tot het onwaarschijnlijke moment dat de ambtenaar de overheidsdienst verlaat. Want dan blijkt er soms een rudimentair geweten aanwezig te zijn waar de betreffende ex-ambtenaar gehoor aan moet geven. Enter: Keith Hall.

Hall is de man die in de afgelopen jaren de baas was van het Bureau of Labor Statistics (BLS), het Amerikaanse instituut die allerhande cijfers rondom werkgelegenheid en werkloosheid publiceert. Inclusief het werkloosheidscijfer (op dit moment 7,6%), waar in de afgelopen jaren steeds grotere vraagtekens bij werden geplaatst. En die vraagtekens worden nu ook door Hall onderscheven. Jammer dat hij niet de lef had om dat tijdens zjn verblijf bij het BLS te doen, maar ja, die ruggegraat he. Of liever het ontbreken daarvan…

Hall is van mening dat het werkloosheidscijfer misleadingly low is. En de reden hiervoor is de al vaker besproken ontwikkeling van de arbeidsparticipatie die sinds het uitbreken van de financiele crisis is ingestort en sindsdien niet meer is gegroeid:

It’s lower than it was when the recession ended. I think that’s a remarkable statistic

Aangezien de arbeidsparticipatie een belangrijke factor is in de bepaling van het werkloosheidscijfer zorgt een lage arbeidfsparticipatie automatisch voor een lager werkloosheidscijfer. En daarmee voor een vertekend beeld:

Hall confirms that the jobless rate that makes the headlines — called the U-3 by BLS — doesn’t take into account people who have stopped looking for work but does count as employed folks who have worked as little as an hour during the preceding month.

A broader (and more accurate) measure of the state of US labor — called U-6, which includes the underemployed — jumped sharply in June to 14.3 percent from 13.8 percent the month before.

Hall reckons there are millions of U-6 people on top of the 4.5 million long-term unemployed.

En dat levert dus een aanzienlijk slechter beeld op van de ontwikkeling van de Amerikaanse werkloosheid sinds het uitbreken van de financiele crisis. Een correctie voor die arbeidsparticipatie levert namelijk het volgende op:

Ontwikkeling werkloosheid volgens BLS (zwarte lijn) en bij gelijkblijvende arbeidsparticipatie (rode lijn), januari 1980 – juni 2013. Bron: Zerohedge

Ontwikkeling werkloosheid volgens BLS (zwarte lijn) en bij gelijkblijvende arbeidsparticipatie (rode lijn), januari 1980 – juni 2013. Bron: Zerohedge

Een meer serieus te nemen werkloosheidscijfer voor de VS zit rond de 11,5%; bijna 4% hoger dan het officiele cijfer. Dat zou een totaal ander beeld van het Amerikaanse ‘herstel’ sinds de financiele crisis schetsen dan het officiele sprookje dat tot vervelens toe wordt verteld.

Een sprookje dat volledig is gebaseerd op het eindeloos bijdrukken van dollars in steeds wanhopiger pogingen om de econome aan te jagen. Helaas heeft de economie hier niet of nauwelijks op gereageerd, dit in tegenstelling tot de beurskoers die dag na dag nieuwe records laat zien. En natuurlijk de verbluffende winstgevendheid van de Amerikaanse grootbanken, die tegen 0% rente geld kunnen lenen bij de Fed. En die sinds het vervallen van de mark-to-market eis hun ‘assets’ zo kunnen waarderen dat winst ten allen tijde gegarandeerd is. Smoke and mirrors. En natuurlijk: yes we can.

In volstrekte ontkenning van de eigen rol bij het BLS zegt Hall ook nog het volgende:

This has been a very slow, very bad recovery. And I think the numbers have really struggled as a result. In fact, I’ve been very disappointed in the coverage of the numbers.

Natuurlijk had Hall tijdens zijn verblijf bij de BLS wat kunnen zeggen, maar blijkbaar is het geheugen van deze voormalige ambtenaar zeer selectief. Zoals ook hieruit blijkt:

There are other problems with numbers coming out of BLS, according to Hall. And they will just add to the confusion.

All parts of Washington’s data-collecting machine adjust to smooth out the bumps caused by the seasons of the year. But the recession that started five years ago was so severe and the recovery so anemic that the seasonal adjustments have been thrown off.

En dat is de reden dat het acroniem BLS steeds vaker wordt afgekort tot BS. Wat natuurlijk voor bullshit staat.

Geef een reactie

1 Comment