Bloomberg schetst donkere wolken tot aan 2018

Bloomberg heeft in een kristallen bol gekeken en daarbij (onder meer) de gemiddelde werkloosheidspercentages van Europese landen in de periode 2014 – 2018 gezien. Ongekend knap natuurlijk, naast zeer onwaarschijnlijk. Maar het is natuurlijk wel interessant om te zien waar ze dan mee komen:

Bloomberg: Projected average unemployment 2014 – 2018.

Bloomberg: Projected average unemployment 2014 – 2018.

Maar hoe verhouden deze projecties zich tot de huidige situatie?

Nou, zo:

Werkloosheidscijfers geselecteerde landen. Bron: Eurostat, Bloomberg

Werkloosheidscijfers geselecteerde landen. Bron: Eurostat, Bloomberg

Kijk eens aan! Volgens Bloomberg gaat de werkloosheid in Griekenland zich sterker ‘herstellen’ in de periode 2014 – 2018 dan in Spanje. Een opvallende voorspelling. Een andere opvallende constatering is dat de werkloosheid in Frankrijk gedurende de komende vier jaar hoger zal liggen dan op dit moment het geval is. Een ‘klein beetje’ tegenstrijdig aan de recente mededeling van president Hollande dat de economie zich aan het herstellen is. Voor Nederland verwacht Bloomberg dus een kleine reductie van de werkloosheid, van 6,6% naar 6,0%. Waarmee we dus rekening dienen te houden met een zeer langdurige periode van relatief hoge werkloosheid (>7% volgens de nationale definitie).

Het algemene beeld van deze voorspelling is een anemisch herstel van de werkloosheid. Volgens Bloomberg zijn de komende vijf jaar een min of meer onafgebroken periode van rampspoed, waarbij wij ons nog zeer gelukkig mogen prijzen in relatie tot een groot aantal andere Europese landen.

Geef een reactie

1 Comment