Breaking news: vacatures in juli 2013

VrolijkAanzienlijk later dan gebruikelijk is hier dan de maandelijkse update over de ontwikkeling van het vacaturevolume in Nederland. De reden voor de vertraging is simpel: de cijfers van Jobfeed hebben de neiging om te krimpen als je enige tijd voorbij laat gaan. En verder gebruik ik niet langer de weekcijfers van Jobfeed met een extrapolatie, maar de maandcijfers waarbij ook nog eens vacatures voor bijbanen, stages en vrijwilligerswerk zijn geelimineerd. Voor een gedetailleerde verantwoording van deze veranderingen verwijs ik graag naar dit artikel.

Het vacaturevolume in de maand juli is 2,0% hoger uitgekomen dan het volume in dezelfde maand in 2012. En daarmee is de maand juli de eerste maand van 2013 waarin het vacaturevolume hoger is uitgevallen dan de overeenkomstige maand vorig jaar. En daar mag toch wel even een glaasje champagne voor aan de lippen gezet worden! Is er reden tot langduriger vrolijkheid? Natuurlijk niet, maar is er tegenwoordig anders veel te weinig te vieren.

Vacaturevolume in juli
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in juli over de afgelopen vijf jaar:

Aantal nieuwe vacatures in juli, 2009 – 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Aantal nieuwe vacatures in juli, 2009 – 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Het vacaturevolume van juli 2013 is weilswaar iets hoger dan het volume van een jaar geleden maar staat, samen met vorig jaar en juli 2010, op een laag niveau in vergelijking met 2011 en 2009.

Desondanks is het opvallend om te zien dat juli 2013 de eerste maand is waarin het vacaturevolume uitstijgt boven het volume van de vergelijkbare maand in 2012:

Aantal nieuwe vacatures per maand, 2012 en 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Aantal nieuwe vacatures per maand, 2012 en 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Is dit een omkering van de trend? Is het kantelpunt in de arbeidsmarkt nu al bereikt? Reken er maar niet op. Het zou me niets verbazen als er sprake is van een lichte verschuiving in vacaturevolume ten opzichte van vorig jaar waardoor de maand augustus weleens minder dan verwacht zou kunnen gaan presteren. Maar dat is koffiedik kijken en het is beter om gewooon een maand te wachten om te zien hoe het vacaturevolume zich ontwikkeld.

Om het vacaturevolume van juli 2013 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Mooi he? Een klein opwaarts huppeltje van de trendlijn. Desondanks zitten we nog altijd rond hetzellfde dieptepunt in 2010. Dus er is geen enkele reden tot juichen na het drinken van dat ene glas champagne.

Geef een reactie

1 Comment