ABU: onafzienbare dalingen, zo ver het oog rijkt

Logotype ABUEn ook voor periode 7 van dit jaar heeft de ABU niets dan slechts te melden:

In periode 7 (week 25 – 28) daalde het aantal uitzenduren met 5% en de uitzendomzet nam af met 2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Verleden jaar liet periode 7 eveneens een krimp van 5% zien, toen het slechtste resultaat (met periode 11) van het gehele jaar. In 2013 hebben we ondertussen al drie periodes met –5% en zelfs een periode met –6% achter de rug. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst…

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2011 t/m 2013 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2011 t/m 2013

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2011 t/m 2013

De gemiddelde krimp per periode in 2013 is 4,1%, in de eerste zeven periodes van 2012 was dat nog 3,7%. Niet bepaald een vertrouwenwekkend signaal als we naar de toekomst kijken. Integendeel… In periode 5 had ik nog de hoop dat de mindere periodes vanaf periode 6 van 2012 een opmaat zouden zijn voor relatief gematigde periodes in 2013. Want YoY krimp van 5% of meer is toch niet wat je verwacht van een bedrijfstak die maar blijft beweren dat het ergste achter de rug is. Maar goed, dat heeft me (wederom) geleerd dat wat uit de mond van een CEO komt per definitie met een flinke korrel zout moet worden genomen. Of liever, heel Boekelo.

Door dit resultaat blijft de trendlijn van de index op basis van de ABU cijfers gestaag naar beneden gaan. Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100)

Zo langzamerhand lijkt het zinvol om het dieptepunt van de tweede helft van 2009 in de gaten te gaan houden. Want met de oneindige reeks dalingen is het slechts een kwestie van tijd tot we weer dicht in de buurt van dit niveau gaan komen. Het is nauwelijks voor te stellen, maar wie in 2008 zou hebben gezegd dat de crisis meer dan vijf jaar zou gaan duren was collectief voor gek uitgemaakt. Niets is minder waar gebleken. En er kunnen nog wel een paar jaar gaan bijkomen als ik deze ontwikkeling zo bekijk.

Desondanks is deze situatie gunstig te noemen in vergelijking met de ontwikkeling van het vacaturevolume (net zo laag als in 2010) en de werkloosheid (aanzienlijk hoger dan in 2009). En daarmee rijst het vermoeden dat de sector het relatief gezien nog bijzonder goed doet. Verrassend? Nauwelijks. In de VS is de uitzendsector niet ver verwijderd van het niveau voor de financiele crisis. En dat is het gevolg van een massale verschuiving naar (goedkope) uitzendbanen. Een verschuiving die mogelijk ook in Nederland aan de gang is en het relatief gunstige niveau van de index kan verklaren. Pure speculatie van mijn kant overigens, maar laat ik het met enige arrogantie als een educated guess omschrijven.

De verandering van de trendlijn van periode op periode (PoP) is in onderstaande grafiek weergegeven:

PoP verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013

PoP verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013

Woorden schieten tekort. Twee jaar onafgebroken krimp, met slechts 1 periode van nulgroei daarbinnen. Als uitzender moet je van steen zijn om hier niet mismoedig van te worden.

Ontwikkelingen per sector
Net als in de vorige periodes laten alle sectoren ook in deze periode wederom een krimp zien. De sector Medischkrimpt voor de tweede achtereenvolgende periode in een krankzinnig tempo (-35%, vorige periode -34%). De sectorAdministratief krimpt met 4%, de sector Industrie laat een krimp van –4% zien terwijl de sector Techniek met maar liefst 7% krimpt.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100), per sector

De sector Medisch continueert haar vrije val en is op een index van exact 50 uitgekomen. Sinds begin 2008 zijn er 60 punten van de index voor Medisch uitzenden afgegaan. En het eind is nog altijd niet in zicht. Je zal je als uitzender maar in medisch personeel gespecialiseerd hebben…

De geleidelijke daling van de sector Administratief is hard op weg om de index van 70 naar de verkeerde kant te doorbreken. Met de huidige snelheid van de krimp gaat dit ruim voor het eind van het jaar gebeuren.

Zonder de groei in de jaren 2010 en 2011 van de sectoren Techniek en Industrie was de uitzendindex een bloedbad geweest. Maar die jaren liggen ondertussen weer ver achter ons en beide sectoren laten ondertussen ook alweer geruime tijd een onafgebroken krimp zien. Waatbij de sector Techniek aanzienlijk harder krimp dan de sector Industrie. Het lijkt er zelfs op dat de sector Techniek probeert de sector Administratief in te halen. In negatieve zin natuurlijk…

Vanwege de volstrekte idiotie van enkele hooggeleerde heren van de Erasmus universiteit wil ik graag nog even de volgende alinea herhalen, afkomstig uit het verslag over periode 6 van de ABU:

Hoe deze ontwikkeling moet worden gerijmd met de prognose van groei van de economie in oktober van dit jaar (op basis van de resultaten van Randstad) is mij een volstrekt raadsel. Als uitzenders nog altijd de kanarie in de kolenmijn zijn (de bewezen voorlopende activiteiten van de uitzendmarkt op de Nederlandse economie) dan had er in de afgelopen periode (en de voorgaande periodes) allang een teken van herstel moeten zijn. Of zou alleen Randstad uitzonderlijk goed hebben gespresteerd en de andere grote uitzenders uitzonderlijk slecht? Het is zo’n beetje de enige verklaring.

De kanarie in de kolenmijn is morsdood.

Geef een reactie

2 Comments
 • Adriana van Schalken | Payrolling Works
  says:

  Het wordt mijn inziens tijd dat de uitzendbranche zich gaat herstructureren, op deze manier gaat het niet lang duren voordat de uitzendbranche niet meer bestaat. Uitzendbureaus zullen meer met de trends mee moeten gaan en zich bijvoorbeeld meer op hun core business gaan focussen. Dit kan bijvoorbeeld door het uitbesteden van de backoffice (admin: link verwijderd in verband met onbeschaamde zelfpromotie)

  • joost
   says:

   “Het wordt mijn inziens tijd dat de uitzendbranche zich gaat herstructureren, op deze manier gaat het niet lang duren voordat de uitzendbranche niet meer bestaat”.
   Echt complete onzin. Payrolling is een lekker oplossing wil je zeggen. Als er een product vaag is dan is het wel payrolling.
   mvg joost.