VVD springt ook op de Werk.nl bandwagon

Anoushka Schut-WelkzijnKijk eens aan, er is naast populist Ulenbelt een tweede politicus wakker geworden. Of van vakantie teruggekomen. Dit keer is het VVD’er Anoushka Schut-Welkzijn. En zij heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld aan minister Lodewijk Asscher. We hebben er een tweede populistje bij:

1 Heeft u kennis genomen van de berichten “Storing bij UWV-site Werk.nl”?, “Werk.nl werkt nog steeds traag”? en “UWV gaf 3 miljard uit aan ict”?

2 Wat is uw reactie op de aanhoudende problemen met de bereikbaarheid van de website werk.nl van het UWV (die ook vandaag, 7 augustus 2013) wederom niet bereikbaar is?

3 Klopt de berichtgeving dat er vanaf 2002 ongeveer 3 miljard door het UWV is uitgegeven aan ICT? Zo nee, hoe groot is dit bedrag dan wel?

4 Hoe verhoudt de €200 miljoen die volgens de jaarverslagen jaarlijks wordt uitgegeven aan automatisering zich tot de resultaten daarvan? In hoeverre is deze investering te vergelijken met de kosten die vergelijkbare overheidsinstanties en private instanties maken? Hoe wordt de prijs-/kwaliteitsverhouding van investeringen in ICT daar ervaren vergeleken met het UWV?

5 Kan de minister aangeven hoeveel mensen er door het UWV telefonisch geholpen zijn en welke extra kosten dit met zich meebrengt?

6 Kan de minister ook aangeven hoe er wordt om gegaan met de boetes die uitkeringsgerechtigden opgelegd krijgen wegens het niet of te laat aanleveren van informatie in deze periode van storing? Hoe worden de uitkeringsgerechtigden hiervan op de hoogte gebracht?

7 Hoe gaat u problemen met de website www.werk.nl in de toekomst structureel voorkomen en oplossen? Bent u bereid alternatieven voor deze website te overwegen? Bent u bereid hier de Kamer te informeren?

Goedkoop tromgeroffel om met die EUR 3 miljard te gaan lopen roeptoeteren. Dit is zuiver voor de buhne goedkope puntjes proberen te scoren. Misselijkmakend. Slechts de vragen 6 en 7 zijn op dit moment relevant in verband met de huidige problematiek.

Deze vragen zijn overgiens gesteld aan dezelfde minister die in medio mei nog deze, schriftelijke, interactie had met vragensteller Ulentbelt:

[vraag Ulenbelt]
Kunt u uiteenzetten hoe u de dienstverlening van het UWV op peil wilt houden, terwijl duizenden werknemers van het UWV worden ontslagen? Deelt u de zorgen dat de grote bezuinigingsopdracht van het UWV ten koste kan gaan van de dienstverlening voor werkzoekenden?

[antwoord minister Asscher]
De overgang naar digitale dienstverlening is noodzakelijk om de bezuinigingen te realiseren. Hierdoor krimpt ook het personeelsbestand fors. Het streven is, door de nadruk te leggen op digitale dienstverlening, met minder capaciteit een adequate dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers te bieden. Door de digitale dienstverlening kunnen mensen op een laagdrempelige wijze zich inschrijven als werkzoekende of een uitkering aanvragen. De dienstverlening is onafhankelijk van tijd en plaats. Hierdoor hoeven mensen zich niet meer persoonlijk te melden bij de UWV locaties en gaat alle correspondentie digitaal. Via werk.nl kunnen werkzoekenden constant (behoudens onderhoudsperioden) gebruik maken van de dienstverlening waar dat in het verleden alleen op afspraak kon. De intensiteit van de dienstverlening wordt daarmee verhoogd.

Jawel, minder dan drie maanden geleden heeft Asscher deze onzin uitgekraamd. Wat zou hij nu willen dat hij deze antwoorden niet door een ambtenaar had laten schrijven maar Bruno Bruins (voorzitter Raad van Bestuur UWV) deze in bloed had laten tekenen. Wat een afgang…

Geef een reactie

5 Comments
 • Duck
  says:

  Inmiddels heeft het UWV mijn leven zo verziek dat het nog amper mogelijk is ergens rust te vinden.
  op uwvreselijk.nl is weer een hoofdstuk toegevoegd aan dit drama veroorzaakt door uwv en, in stand gehouden en zijn velen allemaal fraudeur.
  inmiddels zijn er al een aantal in de zIeke wet en zelfs volledig arbeidsongeschikt gemaakt en bewust door UWV.
  Tot op heden heeft UWV net het fatsoen gehad tegenover slachtoffers excuses aan te bieden.
  Dit geldt voor diegenen die de dans ontsprongen zijn niet alsmede. diegene  die schofterig behandelt zijn En nog worden.
  lees het boek Kafka was een ZZP’er.
  op uwvreselijk.nl staat hebt Boek! 
   

 • Dick
  says:

  In het kader van dit artikel en case is Paul Ulenbelt samen met 50+, D66 en een Christen partij de enigen die op mijn case gereageerd..hebben…
  Dat VVD niets doet is logisch…fraudeur moeten aangepakt worden, sorry hard aangepakt worden ook als je niets hebt gedaan mevrouw Schut!
   
  Heeft mevrouw Schut al een antwoord op mijn vraag als werk.nl eruit springt…zijn mijn gegevens dan wel opgeslagen bij UWV werkbedrijf? OF is men daarna gewoon de pisang? U weet ik vertrouw deze dienst niet. U weet inmiddels dat ik recentelijk wederom foutief ben voorgelicht.
   
   
   
  Bruno BruinsFred PalingJosé Lazeroms en Andre Timmermans een aantal keren aangeschreven. Voor een onschuldige burger door UWV bestempeld van fraude heeft RvB geen respect ondanks vele onwaarheden in mijn ZZP 2004-2006 dossier doen deze personen niets. 
  Zo reageert de gehele RvB niet incl. directeur A. Timmermans op menig mailtje, de macht regeert het klootjesvolk moet gewoon in de pas lopen en niet met 1 voet de regels overtreden. Onlangs werd ik wederom foutief voorgelicht door werkcoach of UWV webcare. Er loopt weer een klacht via Amsterdam pppffff.
  Mooi bedrijf, verderf, haat en woede uitstrooien over burgers/cliënten en steeds zelf buiten schot blijven. Weer een slijmbrief ontvangen…bla bla bla taal. Je kunt ook je werk goed doen!
  Sanctioneren werkt maar 1 kant op, men weet dat. Je kunt bij een klacht altijd in bezwaar… Vele fouten maakt men juist omdat er een bezwaar procedure is, er is altijd nog een escape voor UWV. Daarom zou de politiek er goed aan doen de hele organisatie te doorlichten. Er is ernstig veel mis, zeker in de klanten benadering en afhandeling. In 2012 46% op het totale aantal klachten op bejegening en voorlichting/informatie. (jaarverslag UWV 2012)
  Er kunnen nog veel meer uit als men het werk transparant maakt en je werk niet uiterst serieus neemt. Het gaat namelijk over mensen en vaak gerelateerd aan geld. Heb zelf mogen constateren in een bedrijf waar 27 mensen verdwenen dat kwaliteit werk omhoog ging en de betrokkenheid steeg. Heeft te maken met aansturing managers op de werkvloer. Het zgn. eigenaarschap geven maakt veel duidelijk wie mee wil op die trein….de rest kan moven.
  UWV schreeuwt dat bezuinigingen de kwaliteit van het werk beinvloeden, de grootste kul om eigen falen te verbloemen. Je kunt ook iets minder doen en kwaliteit daardoor omhoog brengen. 
  Goede mensen binnen houden de rest deleten…heel snel. Bedrijfseconomisch kosten deze mensen organisaties geld, maar zolang er geen commerciële belangen zijn mag alles bij UWV lijkt het. De belastingbetaler sponsort u wel! Ik hoor hoor veel negatief nieuws over UWV.
  Van dit bedrijf heb ik meer dan 80 blamages, onwaarheden, verdraaiingen etc. Een paar misschien gechargeerd maar de realiteit is ernstig. Excuses ho maar, dan kent UWV niet. Het houdt in een tijdsbestek van 4 maand uitkering in en vakantiegeld. Beiden onterecht en na bezwaar gecorrigeerd. UWV FA zegt belerend hoe ik erbij kom dat vakantiegeld is ingehouden…ik zeg staat op de betaalspecificatie mevr….verrekent met vordering €…… Ze vertelde me nog net niet dat ik gek was..
  Bij aanvraag Wob dossier adresseert mr. C.M.P.B Wintermans een foutieve postcode op de brief waardoor het mogelijk zou zijn dat mijn brief bij de achterburen lag. De postbode wist waar ik woon / we wonen..reacties UWV…geen enkele op mijn klacht.
  R. Saltzherr lacht mij op 19-4-2013 nogmaals uit…spreekt o.a. over Murphy…die was hier erg veel geweest en dat men als ik mail in de war raakt en daardoor fouten maakt. Alles uiteraard opgenomen. (Advies, alles opnemen ook als je naar UWV kantoor gaat !!!)
  Op 17-5-2013 chanteert FA te Leeuwarden mij als ik alsnog graag wil dat wij/uwv het vakantiegeld inhouden dan doe ik dat alsnog…ook opgenomen. Het gaat hier om grote misstanden die een maatschappelijk doel dienen, deze zijn door mij aantoonbaar. Zo ga je niet met cliënten om. Sorry!
  In februari 2005 bezocht ik eenmalig een medewerker van het UWV wat ineens mijn werkcoach was tijdens een zitting omdat UWV de paste in de case. In heel 2004 heeft UWV geen handreikingen aan mij verleend. In februari 2005 was het ineens mijn coach? Rare kronkel.
  UWV geeft in interne correspondentie bij Wob verzoek ontvangen dossier aan dat ik een tiran ben en of ik het wel goed begrijp, dat moeten ze blijven doen..sturen mij in 2004 essentiële brieven niet waardoor UWV mij ernstig opzadelt met een vordering omdat ik geen uren noteerde maar ik enkel van inkomsten afwist, bij opvraag notities werkcoach die ik in 2005 nooit had gekregen reageert uiteraard UWV niet. Vanaf de eerste beslissing tot nu zijn we 5 jaar en 8 maand verder.
  Jurist schrijft o.a. in verslag dat ik op zitting was, maar was daar niet. Had me destijds bij CRvB afgemeld. Tevens noteert deze meneer in traject nog 3 aantoonbare fouten. UWV zegt in 2008 bij verhoor in Groningen dat mijn handelen goed verklaarbaar was en dit schrijft UWV ook op 10 februari 2011 in een interne e-mail. Deze interne e-mail blijft intern (komt bij Wob dossier na boven) hierin spreekt men al over de boete oplegging dat deze kwestieus is, cq. niet te verantwoorden.
  UWV gaf op 26-8-2013 te kennen niet te verschijnen op de a.s. zitting, stuurde CRvB op 209-2013 een brief dat UWV het CRvB vraagt om af te zien van herzieningsverzoek door mij aangevraagd i.v.m. nieuwe feiten n.a.v. Wob dossier. UWV denkt dat de boete € 1056,00 nog een discussiestuk is…
  Deze is op slinkse wijze door UWV uit de vordering gehaald op 16-4-2012 en eerst gebruikt als sigaar uit eigen doos om in mediation een oplossing te creëren. Dit deelde UWV mij in mediation voorstel mede op 10-1-2012. Maar in februari 2011 was de boete al kwestieus en omstreden 
   
  UWV bezwaar te Groningen zegt: (ook opgenomen) letterlijke woorden medewerker Bezwaar Hoger Beroep: Voorstel mediation d.d. 10 januari 2012 en intrekken boete 16-4-2012 staan op gespannen voet met elkaar.
   
   
   
  Ik geef te kennen het UWV altijd ter wille te zijn geweest, heb meegewerkt aan alle onderzoeken etc. Het heeft mij altijd afgeschilderd als fraudeur, ik deugde niet. Men heeft mij in 2013 2x geïntimideerd met advocaat en getracht het zwijgen op te leggen naar eenieder. Het UWV mag ik niet meer mailen inzake deze case, het is voor UWV per 4-10-2012 en herhaald per 21-1-2013 gesloten. Dit ondanks de vele misstanden die ik ontdekte n.a.v. Wob verzoek. Het UWV loog zelfs richting Ministerie van Sociale Zaken. En zelfs vanuit Ministerie geen excuses over behandeling UWV terwijl men daar hoog van de toren spreekt.
  Das is vervelend want zo krijg ik mooi een naam dankzij falen UWV. En ik kan nog aantonen dat UWV liegt….
  UWV beantwoord vele vragen niet, vragen die bij mij misschien ergens een opening zouden kunnen vinden. Maar als je enkel bent aangeschreven om inkomsten op te geven die er niet waren en geen uren moet UWV niet achteraf mij van fraude verdenken en schrijven dat ik uren niet opgaf. Ik wist het niet en verzweeg niets ook niet tegenover een werkcoach. Als de brieven waren gestuurd had UWV een punt, nu er geen brieven waren kan men niet zomaar zeggen….fraude.
  Ik vertel jaren een consistent verhaal, het UWV is enkel maar geen liegen, corrigeren, draaien, veranderen etc… UWV Groningen zei:” Heeft u in Amsterdam om compensatie gevraagd? Men begrijpt er geen snars van dat compensatie niet eens het allerbelangrijkste is. UWV Groningen zei zelfs dat UWV Amsterdam ernstig heeft gefaald in het dossier door niet eerder te reageren.
  Het gaat erom hoe UWV maar in z’n algemeenheid overheid etc. met elkaar om gaat. En dat is niet best. De Nationale Ombudsman schrijft er veelvuldig over. Ik heb gevraagd om een onderzoek aan Paul Ulenbelt (ZZP motie Ulenbelt) na functioneren UWV en hoe ZZP-ers 2004-2006 nadien door UWV zijn behandeld c.q. aan de kant zijn gezet.
  Ik kan u melden dat ik door deze organisatie als een hond ben behandeld. Ach meneer…zei men in Groningen het is maar tienduizend euro..u heeft ook nog voordeel…u krijgt loonbelasting terug  Moet nog € 4600,00 afgerond betalen, dat is niet het probleem..maar UWV is over iedereen wantrouwend.
  De media kopte destijds: Miljoenen fraude ontdekt…3000 zzp-ers frauderen….op mijn visitekaartje die ik achteraf kreeg staat: Fraude-inspecteur….UWV Amsterdam zegt: Ach meneer…daar moet u niet zo moeilijk over doen…Mijn hele dossier is doorspekt met woorden fraude.
  Als u meer verhalen wil lezen adviseer ik het dossier op: https://www.uwvreselijk.nl rechtsboven te lezen. Let wel ik heb niemand iets misdaan, het is me overkomen, heb geen schuld, ben geen onbehoorlijke man, ben geen boef etc…..Ik predik recht en rechtvaardigheid, ik hou niet van onrecht of je zomaar beschuldigen.
  Men gegevens liggen bij het Openbaar Ministerie, terwijl achteraf blijkt dat UWV mij daar ten onrechte heeft neergelegd..Het is schandalig. Waarom niet eerst grondig onderzoek? Zelfs Dhr. Vreeman en Asscher-Vonk vroeg mij iets over de brieven die ik niet kreeg…lekker onderzoek UWV Commissie! Dit had men 4,5 jaar kunnen vaststellen vanaf 5-10-2007 (bezoek fraude inspecteur UWV aan huis) Ik melde al dat ik toen geen brieven kreeg. Waarom heeft UWV dat niet eerst uitgezocht…heel simpel UWV geloofd je niet. De basis van UWV denkwijzen. Want dat had men al in 2008 geweten dat ik brieven niet ontving..dit kwam nu pas bovenwater in februari 2011. 
  Ik kom op voor mezelf, laat me niet beschuldigen door organisaties. UWV schrijft op 16-4-2013 dat client nog steeds naar genoegdoening op zoek is.
  Fijne dag!
  Advies: in “gevecht” met UWV…? Opvragen Wob dossier en als je weet dat je niet liegt gewoon het maximale vergen van jezelf… UWV heeft mij traumatisch beschadigd, ik vertrouw hier ook niemand en heb alle redenen. Er is teveel gaande..en recent licht men weer foutief voor… Heb zelfs gedacht om maar uit het leven te stappen, das niet niets. 
  Heb UWV een aantal keren aangegeven in gesprek te willen, maar UWV wil regie bepalen, net als in mediation. Toen ik niet tekende was dat erg vervelend voor UWV maar ik teken niet als ik iets niet gedaan heb. UWV vroeg mij in mediation te stoppen met corresponderen en dus ieder zijn eigen weg gaan, tevens vroeg men om een vertrouwelijk dossier van een andere client in te leveren. Navraag bij een organisatie vertelde mij dat dit ongehoord is, laat staan gemanierd. 
  Ik roep eenieder op die dit leest aanwezig te zijn op de herziening bij CRvB 3-10-2013 tijdstip: 13.30 uur. Ik ga velen nog berichten om aanwezig te zijn. Uiteraard is UWV daar vast in cognito  al komt men niet schreef men. Kan de komende week nog veranderen natuurlijk n.a.v. onze aanvullende gronden.
  Daar zal ik ten overstaan van edelachtbare nogmaals op hoofdlijnen vertellen wat er gaande is. Al moet UWV nagenoeg altijd vorderen, maar het moet niet liegen of zaken 4,5 jaar verdraaien of essentiële gegevens in het traject achterhouden en de verantwoordelijkheid bij de client leggen. Ik hou daar niet van en zo zit ik niet in elkaar.
  Ik roep ook media op, zowel schrijvende als elke andere vorm hierbij aanwezig te zijn. Ik ben nadien beschikbaar om het e.e.a. toe te lichten.
  Ik wel graag misstanden uit de maatschappij helpen, daarom toon ik het e.e.a. aan.  Het is voor ons allen belangrijk in de toekomst dat UWV goed functioneert. Nogmaals het gaat om mensen en geld…we zijn geen vuil.
   

  Adres:
  Centrale Raad van Beroep
  Graadt van Roggenweg 200-250
  3531 AH Utrecht