CBS: werkloosheid juli stijgt naar 8,7%

Nederlandse vlagVolgens het CBS is in juli 2013 de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) fors gestegen ten opzichte van juni :

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in juli 2013 toe met 19 duizend en kwam uit op 694 duizend personen.

De werkloosheid is daarmee op 8,7% uitgekomen en daarmee voor de tweede achtereenvolgendemaand weer met 0,2% gegroeid. Maar als naar de niet voor het seizoen gecorrigeerde cijfers wordt gekeken, is de werkelijke ellende nog veel groter: een groei van de werkloosheid met 0,5% naar 8,96% en een groei van het aantal werklozen met het schokkende aantal van 47.000 naar 725.000. Onvoorstelbaar!

Het langere termijnbeeld van zowel het niet-gecorrigeerde als het voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer ziet er als volgt uit:

image

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – juli 2013. Bron: CBS

Na enkele maanden geleden een knikje naar een wat rustiger groeipad te hebben gemaakt zien we nu dus een knikje naar een sneller groeipad. En afgelopen maand is de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid met maar liefst 0,24% gegroeid. En dat is een zorgwekkend hoge groei.

Zo ziet de ontwikkeling van de werkloosheid er voor de verschillende leeftijdsgroepen van de beroepsbevolking op dit moment uit:

Aantal werklozen per leeftijdsgroep, januari 2001 – juni 2013. Bron: CBS

Aantal werklozen per leeftijdsgroep, januari 2001 – juli 2013. Bron: CBS

Om bovenstaande ontwikkeling in een nog scherper perspectief te plaatsen; hier de ontwikkeling van de procentuele verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep:

%verandering van de werkloosheid (voortschrijdend 12-maands gemiddelde), januari 2001 – juli 2013. Bron: CBS, RecruitmentMatters

%verandering van de werkloosheid (voortschrijdend 12-maands gemiddelde), januari 2001 – juli 2013. Bron: CBS, RecruitmentMatters

En het is meteen duidelijk dat de 45-plussers de enige leeftijdsgroep is waar de werkloosheid verreweg het hardst is gegroeid. De andere twee leeftijdsgroepen laten een min of meer vergelijkbare en aanzienlijk lagere groei zien.

Voor de dataliefhebbers, hieronder ook nog even de gedetaillerde ontwikkeling van de werkloosheid per leeftijdsgroep.

15 – 25 jarigen
Dit is de ontwikkeling van de jongste leeftijdsgroep van onze beroepsbevolking:

image

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 15 – 25 jarigen, januari 2003 – juli 2013. Bron: CBS

De jeugdwerkloosheid is voor de tweede achtereenvolgende maand hard gestegen, dit keer met 0,7% naar 17,0%. Maar nog altijd is de jeugdwerkloosheid minder dan het dubbele van de totale werkloosheid. En daarmee is het niveau van de huidige jeugdwerkloosheid als normaal te betitelen in relatie tot de huidige werkloosheidssituatie.

Op dit moment zijn er volgens het CBS 148.000 jongeren in de leeftijd van 15 – 25 jaar werkloos; een stijging van 5.000 in vergelijking met vorige maand.

25 – 45 jarigen
Dit is de werkloosheidsontwikkeling van 25 – 45 jarigen:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45 jarigen, januari 2003 – juli 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45 jarigen, januari 2003 – juli 2013. Bron: CBS

Het werkloosheidspercentage staat op dit moment op 7,9%; en daarmee is de werkloosheid in deze leeftijdsgroep met 0,3% gestegen ten opzichte van juni. Vorige maand steeg de werkloosheid binnen deze leeftijdsgroep nog met slechts 0,1%.. Er zijn op dit moment 291.000 werklozen in deze leeftijdscategorie; 11.000 meer in vergelijking met vorige maand…

In deze leeftijdsgroepblijft sprake van een onvervalste mancession:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 25 – 45 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – juli 2013. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 25 – 45 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – juli 2013. Bron: CBS

Het verschil is ondertussen opgelopen naar 0,7%.

45 – 65 jarigen
En last but not least, dit is de ontwikkeling van de werkloosheid bij de oudste leeftijdscategorie van onze beroepsbevolking:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65 jarigen, januari 2003 – juli 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65 jarigen, januari 2003 – juli 2013. Bron: CBS

De werkloosheid onder de oudste groep van onze beroepsbevolking staat nu op 7,5%, een stijging met minder dan 0,1% ten opzichte van vorige maand. En ook dit is de tweede achtereenvolgende maand dat de werkloosheid met dit percentage stijgt. Op dit moment zijn 255.000 personen in deze leeftijdscategorie werkloos; een stijging van 3.000 personen in vergelijking met vorige maand.

Overigens is in deze leeftijdsgroep sprake van een snellere groei van werkloosheid onder vrouwen in vergelijking met die van mannen:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 45 – 65 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – juli 2013. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 45 – 65 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – juli 2013. Bron: CBS

Waar bij de mannen zelfs sprake is van een kleine daling van de werkloosheid groeit deze bij het vrouwelijk deel van de 45+ beroepsbevolking gewoon door. Opvallend.

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik het niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een reactie

1 Comment