De werkloosheidsontwikkeling volgens het CPB

VerbijsteringIk heb voor de werkloosheid eens even doorgerekend wat de consequenties zijn van de nieuwe ‘ramingen’ van het CPB.  De ‘raming’ van 8,5% werkloosheid in 2013 betekent voor de rest van het jaar een zeer gematigde groei van de werkloosheid. Waar in de eerste zeven maanden van 2013 de werkloosheid met gemiddeld 0,21% per maand groeide, betekent de ‘raming’ van het CPB dat voor de resterende maanden die groei afzwakt tot 0,1%. Een plotselinge halvering dus…

Het is daarmee nauwelijks een vraag of de echte werkloosheid voor 2013 deze ‘raming’ zal gaan overtreffen. Ik zou het eerder een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid willen noemen dat we hoger gaan uitkomen dan die 8,5%. Maar goed, zoals bekend maakt het CPB haar beste ‘ramingen’ uitsluitend achteraf…

Ondanks die zeer beperkte groei, volgens het CPB, komen we bij een lineaire extrapolatie nog altijd uit op een werkloosheid van maar liefst 9,2%. En in werkelijkheid zal dat dus aanzienlijk hoger zijn. Het lijkt nauwelijks voor te stellen, maar wie medio 2008 had gezegd dat we vijf jaar later met een werkloosheid van 8,7% zouden zitten was per direct onder een spanlaken gegooid.

De ‘raming’ voor 2014 (9,25%) zorgt er vervolgens echter voor dat in 2014 de werkloosheid nauwelijks meer zal groeien als de werkloosheid eind 2013 op die 9,2% uitkomt. Bij wederom een lineaire groei betekent het dat eind 2014 op een werkloosheid van 9,3% moet worden gerekend zodat gemiddeld op 9,25% kan worden uitgekomen. Dit zal dus als een soort goed nieuws vertaald moeten gaan worden, als er tenminste iets van deze ‘raming’ zou kloppen.

Met de twee ‘ramingen’ en een lineaire extrapolatie daarvan kan ik de volgende visualisatie maken van de werkloosheidsontwikkeling volgens het CPB voor 2013 en 2014:

Werkloosheidsontwikkeling op basis van ‘ramingen’ van het CPB. Bron: CBS, CPB, RecruitmentMatters

Werkloosheidsontwikkeling op basis van ‘ramingen’ van het CPB. Bron: CBS, CPB, RecruitmentMatters

Met in het achterhoofd de structurele onderschatting door het CPB in de afgelopen jaren van de werkelijke stijging van de werkloosheid lijkt er een gerede kans dat we de ondenkbaar geachte grens van 10% werkloosheid gaan doorbreken. Ik kan me er geen voorstelling bij maken, maar in de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben we dit ook al een keer bij de hand gehad. Maar wie kan zich dat nog herinneren?

Geef een reactie

1 Comment