De grote uitzenders vergeleken, Q2 2013

Resultaten uitzenders vergelekenNu alle grote uitzenders (Manpower, Randstad, USG People en Adecco) hun cijfers over het tweede kwartaal hebben gepubliceerd  is het weer tijd om de performance van deze partijen onderling te vergelijken. En ik doe dat op basis van de omzet- en margeontwikkeling.

USG People blijft in dit gezelschap de zwakke broeder. Of zeg maar gerust zeer zwakke broeder. Want waar Manpower, Adecco en Randstad de slagaderlijke bloeding die de brutomarge heet hebben weten de stabiliseren, is deze bij USG People nog altijd in een vrije val. Al vijf jaar lang…

Omdat de omzetvolumes van enerzijds Adecco, Randstad en Manpower en anderzijds USG People behoorlijk ver uit elkaar liggen heb ik ervoor gekozen om de procentuele verandering van de voortschrijdende jaaromzet sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de jaaromzet over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is gehanteerd:

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende jaaromzet., Q1 2008 – Q2 2013

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende jaaromzet., Q1 2008 – Q2 2013

Het blijft opvallend om te zien hoe sterk de omzetontwikkeling van USG People afwijkt van die van de global players. Waar de omzet zich bij deze uitzenders zeer sterk herstelde (zij het in verschillende tempi) na het dieptepunt als gevolg van de financiele crisis is bij USG People nauwelijks sprake van een herstel. Ondertussen is de omzet van USG zelfs 5% lager dan dat dieptepunt.

Van de big three is Manpower nog altijd de beste performer, maar ook deze uitzender heeft ondertussen haar trendlijn weer sterker negatief zien worden. Daar waar Adecco en Randstad nooit een positief percentage hebben weten te realiseren en ondertussen alweer rond de –5% ten opzichte van 2007 liggen. Overigen geven de drie grootste uitzenders nauwelijks iets ten opzichte van elkaar toe.

Naast de omzetontwikkeling is het natuurlijk bijzonder interessant hoe de brutomarge van de vier uitzenders zich over dezelfde periode heeft ontwikkeld. Om een goede vergelijking met de omzetontwikkeling mogelijk te maken heb ik ook hier ervoor gekozen om ook hier de procentuele veranderingen van sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de brutomarge over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is gehanteerd:

%verandering brutomarge (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2008 – Q2 2013

%verandering brutomarge (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2008 – Q2 2013

Met zo’n omzetontwikkeling is het natuurlijk niet gek dat ook de brutomarge zich niet gunstig weet te ontwikkelen. Maar USG People heeft  vijf jaar na dato nog altijd het lek niet boven. Een permanent krimpende brutomarge, die sinds 2007 dus met bijna 20% is ingezakt. En recent zelfs weer harder lijkt te krimpen…

Maar ook Ranstad en Manpower hebben niet veel om over naar huis te schrijven op dit gebied. Toegegeven, de daling lijkt grotendeels tot stilstand te zijn gebracht (Randstad) of lijkt zelfs licht te zijn gekeerd (Manpower) maar dat is wel op een niveau dat tussen de –10% en –15% ligt ten opzichte van 2007.  Alleen Adecco heeft goed weten te wapenen tegen een al te grote margedaling en staat feitelijk al jaren stabiel op een brutomarge van –5% ten opzichte van 2007.

Overigens is het wel goed om te weten dat van alle uitzenders USG People nog wel de hoogste brutomarge weet te realiseren. Het verschil met de anderen neemt weliswaar rap af, maar er is nog altijd een fors gat:

Ontwikkeling brutomarge op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2008 – Q2 2013

Ontwikkeling brutomarge op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2008 – Q2 2013

Overigens zal dit gat ongetwijfeld weer gaan groeien omdat USG People natuurlijk at haar General Staffing activiteiten in Spanje, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Polen en Luxemburg aan Randstad heeft overgedaan.

Geef een reactie