Heutink gaat de jeugdwerkloosheid (niet) oplossen

Chris HeutinkMogelijk ken je hem nog niet: Chris Heutink. Heutink is algemeen directeur van Randstad Nederland. En Heutink heeft vandaag een interview op BNR gegeven. Dat interview was deels bedoeld om Jeugd op zoek te pluggen, een nog te lanceren initatief van Randstad om de jeugdwerkloosheid “op te lossen”. Samen met Mirjam Sterk, ambassadeur voor de Aanpak jeugdwerkloosheid. En het is bij de aanpak van die jeugdwerkloosheid dat Heutink hele vreemde dingen zegt:

Ik denk dat je met simpele dingen, en ik noem er maar een, stel dat elke werkgever in Nederland morgen 1 jeugdwerkloze in dienst neemt dan zijn we een heel eind op de goede weg toch? Dan zijn er heel veel mensen die uit een positie gekomen waar ze niet aan het werk zijn, zijn ze wel aan het werk. Ik roep ze op om dan eens heel goed te kijken of die investeringsruimte er toch niet is, bij kleine bedrijven zal dat moeilijker worden (hoe kleiner hoe ingewikkelder), dat begrijp ik, maar ik denk dat grote bedrijven daartoe in staat zijn zeker als ze even heel slim en goed gaan kijken en er is door de regering natuurlijk 600 miljoen ter beschikking gesteld om iets te doen aan de werkloosheid.

Blijkbaar is Heutink van mening dat grote bedrijven niet heel slim of heel goed hebben gekeken. Altijd fijn om te weten dat iemand voor jou uitmaakt dat je niet goed of slim met je personeel omgaat. Vooral als die iemand de plank volledig misslaat.

Want weet Heutink eigenlijk wel waar hij het over heeft? Reken even met me mee:

  • Er zijn 180.000 werkloze jongeren (CBS, juli 2013, niet gecorrigeerd voor seizoensinvloeden)
  • Er zijn zo’n 14.000 bedrijven met 50+ medewerkers (laat ik dat maar als grote bedrijven betitelen, hoewel ik dan wel heel erg aardig ben voor Heutink. Vanaf 100+ medewerkers is het aantal bedrijven gehalveerd…)

Stel dat het duo Heutink & Sterk 1 jeugdige werkloze per bedrijf kunnen slijten dan zijn we niet een heel eind op de goede weg maar zijn er 7,7% van het aantal jeugdwerklozen aan een baan geholpen. Zeker geen druppel op een gloeiende plaat, maar een heel eind verwijderd van Heutink’s bijzonder rozige inschatting.

En om wat voor baan praten we eigenlijk? Het gaat om een baan die eigenlijk niet nodig is, een baan die de concurrentiepositie van het betreffende bedrijf aantast en een baan die bij de eerste economische tegenwind ook weer net zo snel zal verdwijnen. Of een baan waardoor een ander in het bedrijf zijn/haar baan zal verliezen. Een overtollige baan, en dat zijn juist het soort banen waar werkgevers collectief afscheid van hebben genomen en ook nu nog afscheid van aan het nemen zijn. Vandaar die stijgende werkloosheid… Zou de slimme Heutink dat in zijn enthousiasme zijn vergeten?

En dan is er nog het puntje van de jeugdwerklozen zelf. Want dat is bepaald geen homogene groep, zoals onderstaande grafiek laat zien:

Werkloze 15 – 25 jarigen (*1.000) op basis van voortschrijdend jaargemiddelde, Q1 2001 – Q1 2013. Bron: CBS

Aantal werkloze 15 – 25 jarigen (*1.000) naar opleidingsniveau (op basis van voortschrijdend jaargemiddelde), Q1 2001 – Q1 2013. Bron: CBS

Opmerkzame lezertjes zullen een opmerkelijk verschil signaleren tussen de nog geen 120.000 werkloze jongeren in bovenstaande grafiek en het genoemde aantal van 180.000. Bovenstaande grafiek is gebaseerd op een voortschrijdend gemiddelde van vier kwartalen, met Q1 2013 als meest recente kwartaal. Het aantal werklozen loopt daardoor sterk achter bij de 180.000 van juli 2013, wat ook nog eens een niet voor seizoensinvloeden gecorrigeerd aantal is. Helder? Goed zo.

Bovenstaande grafiek laat zien dat een groot deel van de werkloze jongeren een opleidingsniveau heeft dat als laag wordt gekwalificeerd. En wat betekent dat? Nou, volgens het CBS dit:

Het hoogstbehaalde onderwijsniveau is lager onderwijs.Lager onderwijs omvat het gehele basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo en mbo 1 (assistentenopleiding), en hun voorgangers.

En wat is de werkloosheid onder jongeren met een laag opleidingsniveau? Nou, volgens het CBS dit:

Werkloosheid 15 – 25 jarigen naar opleidingsniveau (op basis van voortschrijdend jaargemiddelde), Q1 2001 – Q1 2013. Bron: CBS

Werkloosheid 15 – 25 jarigen naar opleidingsniveau (op basis van voortschrijdend jaargemiddelde), Q1 2001 – Q1 2013. Bron: CBS

Maar vrees niet, jonge laagopgeleide werkloze. Want Heutink en Sterk gaan samen met jou naar een bedrijf en gaan daar aanbellen. Dus die baan die zit in de pocket! Serieus, dit is wat Heutink tijdens het interview op BNR zei. Ranstad gaat in het kader van Jeugd op zoek fysiek leuren met jeugdige werklozen. Het wachten is op een reality serie…

Ik zou het bijna vergeten, maar Heutink heeft ook een kristallen bol. Want tijdens het interview gaf Heutink ook nog eens aan dat de arbeidsmarkt zich volgend jaar hersteld. Hij heeft blijkbaar de laatste gokjes van het CPB gemist of leest alleen de lachwekkende onzin van Intelligence Group. En gezien het niveau van zijn opmerkingen over het oplossen van de jeugdwerkloosheid gok ik op het laatste.

Geef een reactie

7 Comments