Asscher geeft ‘antwoord’ op vragen over Werk.nl

Lodewijk AsscherHoewel Asscher er als de kippen bij is om voor electoraal gewin onwettige uitspraken te doen over het indammen van vrij verkeer van werkenden binnen de EU is de man retetraag als het om het beantwoorden van kamervragen gaat. Gisteren kwamen dan eindelijk de “antwoorden” op vragen die op 4 juli door het kamerlid Sadet Karabulut (SP) waren gesteld naar aanleiding van de resultaten van het gemankeerde FNV onderzoek.

En het betekent ongetwijfeld dat de vragen van kamerleden Anoushka Schut-Welkzijn (VVD) en Nine Kooijman (SP) nog ‘even’ op een antwoord moeten wachten. En als de kwaliteit van zijn huidige antwoorden enige indicatie zijn, is het wachten ook nog eens volstrekt zinloos. Want Asscher reutelt toch een bak onzin in reactie op de vragen van Karabulut.

Karabulut heeft in totaal 10 vragen aan Asscher gesteld, waarbij een aantal vragen zich richten op een volstrekt zinloze FNV onderzoek. De derde vraag bevat echter wel een interessant onderdeel:

[…] wat gaat u er met het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV) aan doen om te zorgen dat werkzoekenden zich wél geholpen voelen in het zoeken naar werk?

Het antwoord van Asscher is als volgt:

De dienstverlening van UWV ondergaat een drastische wijziging als gevolg van de taakstelling van het kabinet Rutte I en de wijziging van de wet SUWI per 1 juli 2012. De omvangrijke taakstelling betekende een halvering van het budget voor UWV Werkbedrijf. Dit heeft geleid tot een zeer ingrijpende aanpassing van de organisatie, werkprocessen en systemen van UWV. Deze aanpassing betrof de introductie van een geheel nieuw concept van dienstverlening, namelijk een breed toegepaste en verplichte digitale dienstverlening voor alle WW-gerechtigden. Door de nadruk te leggen op digitale dienstverlening kan met minder capaciteit een adequate ondersteuning aan werkzoekenden en werkgevers worden geboden. Een bijkomend voordeel van de digitale dienstverlening is de snelheid waarmee UWV in staat is het grote aantal aanvragen voor een WW-uitkering af te wikkelen.

De keuze voor digitale dienstverlening is een beleidsmatige keuze, waar de regering nog steeds achter staat. Gezien het tempo van de ontwikkeling is vanaf het begin onderkend dat het traject risico’s en onzekerheden met zich mee zou brengen. Tevens is steeds onderkend dat de invoering een negatief effect op de klanttevredenheid zou kunnen hebben. Tot in 2015 is UWV bezig met het ontwikkelen van de digitale dienstverlening. De website werk.nl wordt ‘verbouwd terwijl de winkel open is’. Gedurende het proces wordt tegen technische fouten aangelopen. De ontwikkelingen gaan gepaard met storingen en klachten. Gelet op de omvang en complexiteit van de transitie houd ik er rekening mee dat deze zich tot in 2015 blijven voordoen.

Ai…, blijkbaar heeft Asscher het laatste jaarverslag van het UWV niet gelezen. Want daarin staat toch duidelijk het volgende:

image

Tja, wie gaat er over een paar maanden zeuren als Werk.nl al jaren een ongekende puinbak is? Maar als het UWV in haar jaarverslag over 2012 zelf zegt dat het zeker tot en met 2015 gaat duren dan wordt dus al een ferm voorschot genomen op verdere uitloop. Maar mogelijk gaat Asscher er vanuit dat het dan niet meer zijn probleem zal zijn…?

Overigens is het merkwaardig dat een minister het blijkbaar acceptabel vindt dat er tegen technische fouten (wat zijn dat eigenlijk?) wordt aangelopen zonder dat men daarbij de duur en de impact van die fouten op de beschikbaarheid van de huidige digitale dienstverlening kent. Met andere woorden, het is een God zegen de greep aanpak. Rommelend naar voren en dat hebben de klantenlijfeigenen van UWV ondertussen meerdere malen aan den lijve mogen ondervinden.

Overigens was Asscher nog niet klaar met zijn antwoord op de derde vraag van Karabulut:

Het is van groot belang dat in geval van storingen alternatieve dienstverlening beschikbaar is. UWV biedt deze aan door telefonisch bereikbaar te zijn en klanten per post formulieren op te sturen. Daarnaast zorgt UWV gedurende de ontwikkeling van de digitale dienstverlening voor aanvullende dienstverlening. Ik heb UWV extra middelen toegekend waarmee UWV uitkeringsgerechtigden elke dinsdagmiddag persoonlijke ondersteuning biedt op de vestigingen. Binnenkort wordt deze mogelijkheid verder uitgebreid. Tot 2015 kunnen WW-gerechtigden dan iedere middag op de vestigingen terecht voor persoonlijke ondersteuning. Hiervoor zal UWV 130 medewerkers werven onder werkzoekende jongeren.

Briljant! Als je net als UWV de boel maar vaak genoeg verkloot, krijg je er van de regering extra geld bij. Wat een genot om een incompentente UWV ambtenaar te zijn! Het budget voor persoonlijke ondersteuning wordt zomaar verviijfvoudigd. Daar is dan wel ineens geld voor. En als extraatje voor de politieke buhne gaat Asscher daar ook nog eens werkzoekende jongeren voor inzetten. Kunnen Mirjam Sterk en Chris Heutink dit ook direct als een succesje inboeken… Want moet het toch heerlijk zijn om met geld van anderen te kunnen strooien.

En waarom stelt Asscher slechts extra ruimte beschikbaar tot 2015? De problemen liepen volgens hem toch door tot in 2015?

Maar wacht, Asscher is nog steeds niet klaar met de beantwoording van de derde vraag van Karabulut:

Het verbeteren van de website heeft de hoogste prioriteit. UWV werkt continue aan de verbetering van de werking en toegankelijkheid van de digitale dienstverlening van UWV. Het verhogen van gebruikersgemak, bereikbaarheid, vernieuwen van de zoek- en matchingsmethoden, een duidelijke menustructuur en het tegengaan van foutmeldingen staan centraal bij het verbeteren van de dienstverlening van UWV.

Hoera! Het heeft de hoogste prioriteit en UWV werkt continu aan de verbetering. De man heeft geen tekort aan gemeenplaatsen! Het zou inzichtgevend zijn als Asscher zich niet druk maakte om internationale forensen maar eens meekeek met werkzoekenden die gedwongen zijn om Werk.nl en de werkmap te gebruiken. Van een pantoffeldiertje kan je geen dinosaurus maken. En van Werk.nl kan je geen site maken die gebruiksvriendelijk is en een hoge beschikbaarheid heeft. Het is een gedrocht waar actieve euthanasie de enige logische keuze is.

Maar laat ik doorgaan met de volgende vraag van Karabulut:

Vraag 4. Wat is uw reactie op het feit dat 58.6% van de ondervraagden het liefst in contact komt met het UWV door middel van een persoonlijk gesprek? Bent u nog steeds van mening dat het voldoende is om face to face dienstverlening alleen nog in te zetten voor groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt? Kunt u aangeven hoe groot de groep mensen met afstand tot de arbeidsmarkt is die gebruik maakt van de mogelijkheid tot face to face dienstverlening?

En dit is het antwoord van Asscher:

Antwoord 4. UWV heeft te maken met een grote taakstelling. Daardoor is het noodzakelijk om face to face dienstverlening grotendeels te vervangen door digitale dienstverlening voor WW-ers. Alle WW-ers worden na drie maanden door UWV opgeroepen voor een persoonlijk gesprek. Daarnaast is er voor circa 10% van de WW-ers ruimte voor aanvullende face to face dienstverlening. De overige WW-ers krijgen digitale dienstverlening en e-coaching. Ik blijf voortdurend in gesprek met UWV over een goede verhouding tussen digitale en face to face dienstverlening.

Laat ik eens even een reality check doen ten aanzien van de opmerking van Asscher over de 10% WW-ers die aanvullende face-to-face dienstverlening mogen verwachten. Dit is het beeld van de ontwikkeling van het aantal werklozen naar opleidingsniveau:

image

Aantal werklozen (*1.000) naar opleidingsniveau (op basis van voortschrijdend jaargemiddelde), Q1 2001 – Q1 2013. Bron: CBS

Op dit moment maken laag oppgeleide werklozen meer dan 33% van het totaal aantal werklozen uit. En met een lage opleiding bedoelt CBS het volgende:

Het hoogstbehaalde onderwijsniveau is lager onderwijs.Lager onderwijs omvat het gehele basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo en mbo 1 (assistentenopleiding), en hun voorgangers.

Voor de goede orde, een niet onaanzienlijk deel van de hoger opgeleiden werklozen die veroordeeld zijn tot Werk.nl zijn met regelmaat wanhopig omdat het systeem onnodig complex is. Wat betekent dat voor mensen met een lage opleiding? Mogen die 33% werklozen met een lage opleiding een nummertje trekken om eens in de zoveel tijd tot die 10% te worden toegelaten om een face-to-face gesprek te hebben? Is een taakstelling belangrijker dan een mens? Wel volgens Asscher. Het is niet noodzakelijk om de persoonlijke dienstverlening te vervangen. Er is voor gekozen. En vanzelfsprekend dienen er keuzes te worden gemaakt bij een beperkt budget, maar dat kan nooit ten koste gaan van een menswaardige dienstverlening en dat is juist waar het bij Werk.nl ten enen male aan schort. Als een fatsoenlijke digitale dienstverlening zou worden geboden is er inderdaad voor een relatief klein deel van de gebruikers behoefte aan extra ondersteuning, maar er is niet bij benadering sprake van een fatsoenlijke dienstverlening als het om Werk.nl gaat.

Door met de volgende vraag van Karabulut:

Vraag 5. Deelt u de mening dat de gemiddelde beschikbaarheid van werk.nl met 90.8% ondermaats is? Hoe ziet u deze beschikbaarheid in het licht van de norm voor websites van gemeentes die aan een beschikbaarheid van 99.9% moeten voldoen? Hoe gaat u er voor zorgen dat de beschikbaarheid van werk.nl verbeterd wordt?

En het antwoord van Asscher:

Antwoord 5. UWV streeft naar een beschikbaarheid voor werk.nl van 98% of hoger op maandbasis binnen het service window dat ik met UWV heb afgesproken. Binnen het service window dient de website van maandag tot donderdag 18 uur per dag beschikbaar te zijn en op vrijdag 11 uur. Om een goede beschikbaarheid en stabiliteit van het systeem te kunnen realiseren is onderhoud en aanpassing van werk.nl nodig. Daarnaast moeten regelmatig nieuw ontwikkelde functionaliteiten gelanceerd worden. Het onderhoud wordt buiten de service window gepleegd en wordt altijd vooraf aangekondigd. Uit de metingen van UWV blijkt dat de beschikbaarheid van werk.nl binnen de service window in het afgelopen jaar in 10 maanden rond of boven de 99% lag.

image

Dit doet me denken aan de houding van de Japanse regering na het drama bij Fukushima. Waarbij de waarde voor een gevaarlijke dosis straling naadloos werd aangepast aan de hogere gemeten waardes. Waarom handhaven als je de grens ook kan verhogen. Of in het geval van Werk.nl kan verlagen. Want door gewoon een servicewindow in te stellen kan je zomaar een hoge beschikbaarheid bereiken. Hilarisch! En hoewel het niet door Asscher wordt gezegd, de weekenden vallen dus blijkbaar geheel buiten het servicewindow. Waarbij het niet ongebruikelijk is voor Werk.nl om haar periode van ‘geplande’ onbeschikbaarheid op te rekken door het moment van beschikbaarheid verder naar voren te duwen.

Verder wordt hier wederom geen rekening gehouden met de door gebruikers ervaren (on)beschikbaarheid van Werk.nl maar uitsluitend de technische beschikbaarheid, zoals gerapporteerd door een provider als IBM. Dat een gebruiker zegt dat de site niet beschikbaar is, is voor bovenstaand staatje volstekt irrelevant. Kijk maar, de server is up and running, er is niets aan de hand. Al die domme gebruikers vergissen zich.

Afijn, het gaat nog vijf vragen door maar ik heb genoeg gezien. Het levende lijk Werk.nl wordt gestut en gesteund tot in den eeuwigheid, ook al is de geur van verrotting zo sterk dat zelfs Asscher dat ondertussen moet hebben geroken. Maar een moedige politicus is een contradictio in terminis. Dus gaan we door met pappen en nathouden. En wachten op de volgende serie ‘antwoorden’ van Asscher, dit keer op de vragen van Anoushka Schut-Welkzijn (VVD) en Nine Kooijman (SP) naar aanleiding van de recente en langdurige (gedeeltelijke) onbeschikbaarheid van Werk.nl. Het zal ongetwijfeld weer een fraai staaltje draaikonterij worden. Hoe zo’n man ‘s avonds in de spiegel kan kijken is mij een volstrekt raadsel.

Geef een reactie

4 Comments