MeShort: voor wie en waarom?

Logotype MeShortEr is sinds kort een nieuw Nederlands initiatief op het gebied van actieve werving bij, MeShort. Een cv-database waar werkzoekenden zich in 400 leestekens aan werkgevers en recruiters presenteren. Waarom werkzoekenden dat zouden willen doen en waarom werkgevers en recruiters daar naar willen zoeken blijft overigens onduidelijk.

Overigens moeten werkzoekers heel wat meer werk verrichten dan alleen maar een korte, wervende tekst van 400 tekens schrijven. In een wereld van online profielen en cv-extractie is het handmatig invoeren van een cv bepaald geen USP. En dat is precies wat een werkzoeker op MeShort moet doen. Waarmee de site zich per direct buitenspel lijkt te zetten.

De homepage
Dit is de homepage van MeShort:

image

Een behoorlijk rommelige homepage waar veel teveel gebeurt. Maar aan de rechterkant zijn de korte teksten van werkzoekers te zien waarmee zij zich presenteren aan werkgevers en recruiters.

Als ik mijn e-mail adres en wachtwoord (waarom twee keer invoeren?) heb ingetypt en op de knop Registreren op MeShort klik, krijg ik dit te zien:

image

Crap. Registreer jezelf in 7 eenvoudige stappen op MeShort. Zeven stappen, serieus? Maar de site probeert de pijn te verzachten door een mooi vormgegeven cv (niet CV) in het vooruitzicht stelt. Als een wortel voor een ezel…

Want het is niet zo dat die 7 stappen eenvoudig zijn. Vooral niet als je bedenkt dat middelbaar en hoger opgeleide werkzoekenden niet zelden een LinkedIn profiel hebben. En een digitaal beschikbaar (al dan niet mooi vormgegeven) cv. Dat eenvoudig door een cv-extractietoepassing uiteen gerafeld zou kunnen worden zodat betreffende werkzoekers niet alles weer hoeven in te voeren. Wat weer de kans op enig succes van MeShort aanzienlijk verhoogd. Want wie wil dit nou nog doen?:

 image

Ik hoop niemand… Aan het einde van de zeven ‘eenvoudige’ stappen krijg ik dit te zien:

image

Hoera, een cadeautje…

Ik heb mijn cadeautje overigens niet gedownload want dit is mijn profiel:

image

Niet echt de moeite waard. Maar wat schetst mijn verbazing als ik plotseling vindbaar ben in MeShort voor die werkgevers en recruiters:

image

Afgezien van het ontbreken van enige waarde voor diezelfde werkgevers en recruiters is het wel bijzonder merkwaardig dat MeShort mij pardoes publiek presenteert. Eens te meer omdat ik mijzelf ook niet onzichtbaar kan maken. En MeShort is verder een Hotel California toepassing. Ik kan me wel registreren maar ik kan mijn account op geen enkele manier verwijderen.Wat op zijn zachtst gezegd merkwaardig is. De privacyverklaring van MeShort biedt ook geen enkel soelaas. Of het moet de maximale termijn van 8 weken zijn waarbinnen de gegevens uiteindelijk worden verwijderd door MeShort, als ze daar tenminste zin in heeft…:

9. Kennisneming en verbetering van uw gegevens
In uw Account kunt u altijd uw eigen persoonsgegevens bekijken en zo nodig wijzigen. Indien u wilt weten welke gegevens MeShort.com naast de gegevens uit uw Account over u heeft vastgelegd, kunt u contact opnemen met [e-mail adres]. MeShort.com zal ten minste binnen vier weken aan u mededelen of MeShort.com persoonsgegevens over u verwerkt. Indien dit het geval is, zendt MeShort.com u tevens een volledig voerzicht van de persoonsgegevens die MeShort.com over u verwerkt.

U kunt MeShort.com aan de hand van het verstrekte overzicht verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. MeShort.com zal ten minste binnen vier weken laten weten of, dan wel in hoeverre, MeShort.com aan het verzoek zal voldoen.

Een zeer merkwaardige situatie…

Overigens is de verzamelwoede van MeShort wel te begrijpen, MeShort wil met die profielen tenslotte geld verdienen:

image

Natuurlijk… Ik kijk wel even op LinkedIn…

Conclusie
MeShort is een nieuwe intreder waarvan de meerwaarde voor mij volstrekt afwezig lijkt te zijn. Voor werkzoekers is MeShort zeker geen aanrader en als een gevolg daarvan voor werkgevers evenmin. Op basis van de huidige propositie en functionaliteit is er een kleine toekomst voor MeShort weggelegd.

Achtergrond
MeShort BV kent een tweetal bestuurders, R. van Nieuwkerk BV met Ruud van Nieuwkerk als enig bestuurder en FRK Beheer BV met Freek Hendriks als enig bestuurder.

Geef een reactie

1 Comment
  • Ruud van Nieuwkerk
    says:

    Ha Marc, Het moet gezegd worden, dit artikel was destijds wel een beetje een ‘pain in the ass’, maar eerlijk is eerlijk, het was rake feedback en je had op alle punten gelijk! Dit betekende voor ons dat we terug naar de tekentafel moesten, waarbij we concludeerden dat het complete model dat we voor ogen hadden veranderd moest worden. Eind augustus hebben wij dan ook een nieuw versie van MeShort gelanceerd. Sindsdien zijn we gegroeid van 1.500 gebruikers naar bijna 10.000 gebruikers nu. We verwachten het komende half jaar te groeien naar 50.000 gebruikers. We zijn dagelijks bezig met het optimaliseren van het systeem, waarbij we nauw contact onderhouden met werkzoekenden en werkgevers (nu bijna 300) over het gebruik van MeShort. We zijn er nog lang niet, maar door iedere dag te werken aan verbetering en optimalisatie, proberen we MeShort tot het meest gebruiksvriendelijke werkzoekendenplatform van Nederland te maken!