CBS:conjunctuurbeeld juli 2013, alleen rente stijgt…

Vandaag publiceerde CBS de conjunctuurklok van juli 2013 en alles daalt, behalve de rente. En dat laatste is natuurlijk super positief want zo kan de regering haar staatsschuld sneller laten slinken. Helaas dalen daarmee ook alle spaartegoeden, die toch al onevenredig zwaar door de Belastingdienst geplunderd worden. Maar laten we niet somberen, er stijgt tenminste weer iets:

Conjunctuurklok juli 2013

En daarmee hebben we dus een eerste indicator in het groene waas!

Geef een reactie

1 Comment
  • Andre Engels
    says:

    Een stijgende rente is toch juist slecht voor de staatsschuld en goed voor de spaartegoeden? Daarnaast, de rente is niet het enige dat stijgt – het gele (producentenvertrouwen, orders, uitvoer en consumentenvertrouwen) stijgt ook, maar is nog onder ‘normaal’. Bij het vertrouwen zegt dat nog niet zoveel (als dat laag maar stijgend is, betekent het alleen maar dat we ons minder snel de verdoemenis in aan het graven zijn), maar die orders zouden een signaal kunnen zijn van voorzichtig herstel – maar natuurlijk ook een toevallige uitschieter. De arbeidsmarkt doet daar duidelijk niet aan mee, maar die loopt altijd achter op de normale conjunctuur. Die wordt pas beter als duidelijk wordt dat de economie zich echt langduriger aan het herstellen is.