Komt er in 2016 een nieuw Werk.nl fiasco aan?

Logotype Werk.nlHet door Lodewijk Asscher naar de Raad van Staten gestuurde wetsonwerp Werk en Zekerheid bevat onder meer een beperking van de wettelijk maximale duur van de WW, die vanaf 2016 stapsgewijs van 38 maanden naar twee jaar teruggebracht gaat worden. En daarin is tevens opgenomen dat de WW meer wordt gericht op een snelle terugkeer naar de arbeidsmarkt:

Minister Asscher kiest voor een activerende aanpak, waarbij het doel is om werklozen zo snel mogelijk weer uit de WW en aan het werk te helpen. De maatregelen gelden niet voor de huidige WW-gerechtigden. Voor oudere werknemers, die lastiger weer werk vinden, komen er overgangsmaatregelen.

Los van de nogal merkwaardige uitzondering voor huidige WW-gerechtigden is het natuurlijk de vraag hoe deze activerende aanpak vorm gaat krijgen. Tenslotte heeft het UWV tot (en met) 2015 de tijd om haar e-dienstverlening op orde te krijgen. En daarmee is er nog maar voor 10% van ‘het bestand’ ruimte voor persoonlijke ondersteuning. Hoor ik hier een Werk.nl 2.0 fiasco aankomen? Terwijl naar alle waarschijnlijkheid het UWV in 2016 nog niet eens klaar is met het oplossen van het huidige Werk.nl fiasco…

Geef een reactie