ABU: het doet pijn aan de ogen

Logotype ABUHet hoeft geen verbazing te wekken dat ook voor periode 8 van dit jaar de ABU geen positief nieuws kan melden:

In periode 8 (week 29 – 32) daalde het aantal uitzenduren met 5% en de uitzendomzet nam af met 2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Verleden jaar liet periode 8 een krimp van 4% zien. Het jaar 2013 lijkt zich ongunstiger te gaan ontwikkelen dan 2012, want sinds periode 4 is er geen resultaat geweest dat beter was dan –5%. En dat is een stuk slechter dan in de overeenkomstige periodes van vorig jaar.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2011 t/m 2013 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2011 t/m 2013

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2011 t/m 2013

De gemiddelde krimp per periode in 2013 is 4,3%, in de eerste zeven periodes van 2012 was dat nog 3,8%. Dat belooft weinig goed als we dit beeld naar de nabije toekomst exptrapoleren. Dus laten we ons maar vasthouden aan zelfbevlekkende optimistische geluiden van makelaars die zeggen dat de huizenprijzen en het aantal verkopen een bodem hebben gevonden en inkoopmanagers in de industrie die zeggen dat het beter gaat. Hoewel de betrouwbaarheid van dergelijke boodschappen op zijn zachtst gezegd twijfelachtig is (gaat de slager zeggen dat zijn eigen vlees niet te eten is?) doen we maar net of het objectieve informatie is. Tenslotte heeft ieder mens behoefte aan enig positief nieuws en in de resultaten van de grote Nederlandse uitzenders is dat eenvoudigweg niet te vinden.

Door dit resultaat blijft de trendlijn van de index op basis van de ABU cijfers gestaag naar beneden gaan. Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100)

Dit is evenmin om vrolijk van te worden. Een zeer stabiel glijpad. Zo is de trendlijn in de afgelopen jaren het best te omschrijven. Een voortdurende, zij het langzame, krimp van het uitzendvolume waar nog altijd geen einde aan lijkt te komen. En tenzij er plotseling allerlei groene wazen materialiseren ook geen einde aan komt. Hoewel we de tweede helft van 2013 natuurlijk allerlei beloftes inhoudt, waaronder een beginnend herstel. Ik hoop het van harte, maar voorlopig laten de cijfers een totaal ander beeld zien. Zeker als je bedenkt dat uitzenden een early indicator zou moeten zijn.

De verandering van de trendlijn van periode op periode (PoP) is in onderstaande grafiek weergegeven:

PoP verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013

PoP verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013

Tja, dit is gewoon niets minder dan droefmaken. Krimp, krimp en nog eens krimp. Het enige positieve is dat de krimp tenminste niet zo krankzinnig groot is als in de periode 2008 – 2009. Laten we ons aan die gedachte maar een beetje optrekken…

Ontwikkelingen per sector
Net als in de vorige periodes laten alle sectoren ook in deze periode wederom een krimp zien. De sector Medisch krimpt eindelijk weer eens minder dan 30% en komt uit om een nog altijd astronomisch hoge krimp van 27%. De sector Administratief krimpt met 5%, een evenaring van het slechtste resultaat in 2013 in periode 5. De sector Industrie doet het relatief goed met een krimp van 3% terwijl de sector Techniek voor de derde achtereenvolgende periode met 7% krimpt.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100), per sector

De sector Medisch continueert haar vrije val en is ondertussen op een indexwaarde van exact 48,9 uitgekomen, 1,1 punt lager dan 4 weken geleden. Nog 49 periodes in dit tempo en Medisch uitzenden is op 0 uitgekomen… Dit tempo waarin de krimp zich voordoet kan toch niet door blijven gaan?

De geleidelijke daling van de sector Administratief is hard op weg om de index van 70 naar de verkeerde kant te doorbreken. Als het tempo zich doorzet gaat in periode 9 de indexwaarde van exact 70 gehaald worden en dat zou dus betekenen dat in periode 10 de sector Administratief sinds 2006 met meer dan 30% is gekrompen. Weliswaar niet zo dramatisch als de sector Medisch, maar toch een gigantische krimp.

De twee relatief gezonde sectoren zijn Techniek en Industrie. Waarbij laatstgenoemde sector zich nog het hardst op de borst kan kloppen, vooral omdat de nog altijd voortdurende daling zich wat lijkt te gaan vertragen. En als de sector Industrie zich gaat herstellen volgt de rest meestal ‘vanzelf’. De grote vraag is natuurlijk of, en zo ja wanneer, dit herstel zich gaat aandienen. Want voorlopig is krimp de enige modus operandi. En van de twee gezonde sectoren oogt de sector Techniek toch steeds bleker. Het tempo van de voortdurende daling is aanzienlijk hoger dan die van de sector Administratief. Als de sector Techniek niet uitkijkt kan ze binnenkort weleens het 1 na slechtste jongetje van de klas worden…

Geef een reactie