De ontwikkeling van het vacaturevolume sinds 2011

Logo en logotype JobfeedIn de afgelopen maaanden heb ik met enige regelmaat vraagtekens geplaatst bij de juistheid van het door Jobfeed gerapporteerde vacaturevolume. Die vraagtekens waren vooral het gevolg van de relatief hoge vacaturevolumes in relatie tot vrijwel alle andere economische indicatoren. Maar het lijkt er op dat mijn twijfels vooral het gevolg zijn van de door Jobfeed gehanteerde ontdubbelingsmethodiek die tot gevolg heeft dat de juiste cijfers met een vertraging van ruim een week beschikbaar zijn. Aangezien ik altijd ruim binnen die termijn mijn bevindingen op basis van de cijfers rapporteer is het gevolg dat de cijfers (fors) hoger zijn.

Het betekent onder meer dat ik voortaan de maandcijfers van een vorige maand pas na ruim een week na afloop van die maand zal rapporteren, ook al kan het in principe op de eerste van de nieuwe maand gebeuren. Maar door even te wachten zijn de cijfers ‘tot rust gekomen’ en kan een stabiel beeld worden geschetst.

Als we nu naar de ontwikkeling van het vacaturevolume (zonder bijbanen, stages en vrijwilligerswerk) sinds 2011 kijken dan ontstaat dit beeld:

Maandtotalen, gemiddeld (12-maands) vacaturevolume en lineaire trendlijn (allen minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2011 – heden

Maandtotalen, gemiddeld (12-maands) vacaturevolume (rode lijn) en lineaire trendlijn (allen minus bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2011 – heden

Sinds medio 2011, de periode waarin het gemiddeld vacaturevolume haar piek bereikte, is er sprake geweest van een continue daling van dat volume. Ondertussen is het aantal vacatures op dit moment 14% lager in vergelijking met die piek in 2011. En tenzij de voortekenen bedriegen is het meer dan waarschijnlijk dat deze daling zich ook in komende maanden verder zal doorzetten. Het knikje omhoog aan het einde van de rode 12-maands trendlijn zal naar alle waarschijnlijkheid dus nog verdwijnen.

Als we de cijfers van Jobfeed vergelijken met een aantal andere arbeidsmarktindicatoren vergelijken, krijgen we dit beeld (voor elk van deze maandreeksen is de periode van januari 2008 tot heden genomen en een voortschrijdend maandgemiddelde (gebaseerd op het gemiddelde van 12 achtereenvolgende maanden) berekend. Het resultaat is vervolgens omgezet in een procentuele verandering over de looptijd waarbij 2008 als vertrektpunt (0%) is genomen.):

Arbeidsmarkt: procentuele verandering cijferreeksen, (2008 = 0%), januari 2008 – juni/juli 2013

Arbeidsmarkt: procentuele verandering cijferreeksen, (2008 = 0%), januari 2008 – juni/juli 2013

In dit geval zijn de cijfers van augustus niet meegenomen in het aantal vacatures. In alle gevallen is er sprake van min of meer gelijkvormige curves waarbij echter de omvang van de daling sinds 2011 zeer sterk verschilt.

Maar hiermee is duidelijk dat het vacaturevolume zich op eenzelfde manier ontwikkelt als de andere indicatoren voor de arbeidsmarkt, waarmee het vertrouwen in de juistheid van de Jobfeed data wat mij betreft is hersteld. Soms is snel willen zijn met het rapporteren van cijfers gewoon geen goede keuze.

Geef een reactie