Asscher laat UWV ongehinderd doormodderen

Lodewijk AsscherWaar Lodewijk Asscher van mening is dat de raderen traag draaien ten aanzien van zijn populistische en onhoudbare standpunt ten aanzien van arbeidsmigratie binnen de EU geeft hij tegelijkertijd alle tijd en ruimte aan het UWV om haar geblunder tot in 2015 (en daarna) voort te zetten. Inderdaad, Asscher heeft “geantwoord” op de vragen van kamerleden Nine Kooijman (SP) en Anoushka Schut-Welkzijn (VVD).

Kort en goed komen de antwoorden van Asscher er op neer dat waar gewerkt (sic) wordt onvermijdelijk brokken vallen. Dat er wel heel erg regelmatig veel te grote brokken vallen bij Werk.nl is de minister blijkbaar ontgaan, maar dat komt misschien omdat al zijn aandacht uitgaat naar eventuele arbeidsmigranten in een min of meer nabije toekomst. Je moet tenslotte prioriteiten stellen…

Eerst even de reden van de enorme storing die Werk.nl eind juli en begin augustus trof:

De instabiliteit van de afgelopen weken heeft zich voorgedaan na de release van Werk.nl in het weekend van 26 t/m 28 juli, gericht op onder meer het verbeteren van de klantgerichtheid van de digitale dienstverlening. Onderdeel van de release was het aanpassen van de menustructuur van Werk.nl. In de nieuwe menustructuur werd mogelijk gemaakt dat bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld WW-klanten) meer informatie op maat krijgen aangeboden op Werk.nl. Na doorvoering van de release bleek dat het ICT-platform onvoldoende kon omgaan met de belasting ten gevolge van de aanpassingen in de menustructuur. Gevolg was dat Werk.nl te zwaar werd belast hetgeen de instabiliteit heeft veroorzaakt. Dit deel van de release is daarop teruggedraaid.

Waarmee het er ernstig op lijkt dat er geen loadtest is uitgevoerd voordat deze aangepaste menustructuur in productie werd genomen. Is testen ook slachtoffer geworden van de taakstelling van het ministerie? En waarom heeft het bijna twee weken geduurd voordat een deel van de release is teruggedraaid? Dit had toch direct op maandag 29 juli kunnen gebeuren? Bijzonder merkwaardig en daarmee lijkt bovenstaand antwoord niet bepaald de werkelijkheid te representeren.

Voor fijnproevers is duidelijk dat ambtenaren die bovenstaand soort drivel schrijven ook nog even een poging hebben gedaan om er een ferme marketingdraai aan te geven:

De instabiliteit van de afgelopen weken heeft zich voorgedaan na de release van Werk.nl in het weekend van 26 t/m 28 juli, gericht op onder meer het verbeteren van de klantgerichtheid van de digitale dienstverlening. Onderdeel van de release was het aanpassen van de menustructuur van Werk.nl. In de nieuwe menustructuur werd mogelijk gemaakt dat bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld WW-klanten) meer informatie op maat krijgen aangeboden op Werk.nl.

In relatie tot de vraag (Wat is de reden dat Werk.nl al meer dan een week niet of nauwelijks bereikbaar is? Wilt u een uitvoerige (technische) beschrijving geven van de storing?) zijn de vetgedrukte teksten tenslotte volstrekt irrelevant en daarmee overbodig. Maar er moet blijkbaar nog even op de borst worden geklopt dat al deze ellende alleen maar is veroorzaakt door de goede bedoelingen van het UWV. Ze doen zo hun best, maar ze hebben gewoon pech!

Het antwoord van Asscher op de voor gebruikers van Werk.nl belangrijkste vraag (Hoe gaat u ervoor zorgen dat deze problemen in de toekomst niet meer voorkomen?) is van een schokkend laissez-faire niveau:

Het verbeteren van de website heeft de hoogste prioriteit. Verstoringen in de digitale dienstverlening zijn helaas nooit volledig te vermijden. De dienstverlening van UWV is voor een groot deel gedigitaliseerd. Dit brengt zowel voor de klant als voor UWV voordelen met zich mee, maar in geval van verstoringen ook nadelen. Digitalisering van de dienstverlening zal steeds verder toenemen, daarom acht ik het van groot belang dat het functioneert en dat klanten zo min mogelijk hinder ondervinden wanneer zich verstoringen voordoen.

Gezien het tempo van de ontwikkeling is in 2011 bij aanvang van het traject van overgang op digitale dienstverlening in de uitvoeringstoets van UWV onderkend dat deze ontwikkeling risico’s en onzekerheden met zich mee zou brengen. Tot in 2015 is UWV bezig met het ontwikkelen van de digitale dienstverlening. De website Werk.nl wordt ‘verbouwd terwijl de winkel open is’. Gedurende het proces wordt tegen technische fouten aangelopen. De ontwikkelingen gaan gepaard met storingen. Gelet op de omvang en complexiteit van de transitie houd ik er rekening mee dat deze zich tot in 2015 zullen blijven voordoen. Verbetering van de digitale dienstverlening is overigens een continu proces, dat ook na 2015 nog zal doorgaan. Uiteraard wordt al het mogelijke gedaan om problemen te voorkomen. De Raad van Bestuur van UWV heeft besloten het ICT-platform waarop Werk.nl draait te migreren naar een nieuw ICT-platform.

Voor zover Asscher het nog niet heeft begrepen, de problemen van Werk.nl zijn nogal groot. En komen nogal frequent voor. De periodieke updates zorgen vrijwel altijd voor problemen. En dat klinkt eerder als slechte organisatie dan het extra risico van ‘verbouwen terwijl de winkel open is’. En iedere middenstander die verbouwt terwijl zijn of haar winkel open is zal nooit en te nimmer alsnog twee weken dicht gaan. Werk.nl heeft hier echter geen enkel probleem mee.

Verder geeft Asscher impliciet aan dat zijn eerdere opmerkingen dat de problemen tot in 2015 zouden duren te optimistisch zijn geweest. De terugtrekkende beweging is dat de Verbetering van de digitale dienstverlening is overigens een continu proces, dat ook na 2015 nog zal doorgaan. En de problemen dus ook…

Ten aanzien van de omvang en de kosten van de extra inspanning is Asscher buitengewoon vaag. En bijzonder kinderachtig. Dit is zijn antwoord op de vraag Hoeveel mensen zijn bezig om de problemen met Werk.nl op te lossen? Zijn daar ook externen bij betrokken? Zo ja, wie en wat zijn de kosten daarvan?:

Zowel bij UWV als bij de vaste leveranciers voor ontwikkeling en exploitatie van Werk.nl zijn mensen bezig geweest de problemen op te lossen. In totaal gaat het om enkele tientallen mensen.
De activiteiten van de leveranciers zijn uitgevoerd binnen bestaande raamcontracten. Een deel van de activiteiten die van belang waren voor het oplossen van de verstoringen, zijn reguliere activiteiten die onder basisdienstverlening vallen. Een deel betreft extra inzet van mensen en middelen die specifiek gefactureerd worden. De facturering vindt maandelijks plaats. De betreffende facturen zijn op dit moment nog niet ontvangen
.

Werkelijk beneden ieder niveau zijn de laatste twee zinnen van Asscher. De arrogantie van het pluche? Dit is geen antwoord maar een ordinair kluitje in het riet. En hij kan op elk moment van leveranciers verlangen een kostenopgave te doen van de specifiek voor dit probleem gemaakte kosten, ook als deze onderdeel zijn van raamcontracten.

Afijn, dit is het niveau waarop een minister antwoorden geeft op door kamerleden gestelde vragen. Het is een ‘spel’. De een vraagt, de ander probeert zo vaag mogelijk antwoord te geven. En ondertussen broeit het volgende probleem in de beerput die Werk.nl heet. Waardoor binnenkort de lijfeigenen die verplicht zijn tot het gebruik van Werk.nl om het recht op hun uitkering niet te verliezen weer in de stress kunnen schieten omdat de site niet beschikbaar is, een formulier wel is verzonden maar nooit is aangekomen, een werkcoach claimt geen informatie te hebben gekregen terwijl de lijfeigene alles heeft ingevuld en er vacatures op Werk.nl staan die niet bestaan of allang zijn ingevuld. Maar daar slapen de kamerleden en de minister geen nacht minder om. De lijfeigenen overigens wel…

Geef een reactie

5 Comments
 • Dick
  says:

  Bruno BruinsFred PalingJosé Lazeroms en Andre Timmermans een aantal keren aangeschreven. Voor een onschuldige burger door UWV bestempeld van fraude heeft RvB geen respect ondanks vele onwaarheden in mijn ZZP 2004-2006 dossier doen deze personen niets. 
  Zo reageert de gehele RvB niet incl. directeur A. Timmermans op menig mailtje, de macht regeert het klootjesvolk moet gewoon in de pas lopen en niet met 1 voet de regels overtreden. Onlangs werd ik wederom foutief voorgelicht door werkcoach of UWV webcare. Er loopt weer een klacht via Amsterdam pppffff.
  Mooi bedrijf, verderf, haat en woede uitstrooien over burgers/cliënten en steeds zelf buiten schot blijven. Weer een slijmbrief ontvangen…bla bla bla taal. Je kunt ook je werk goed doen!
  Sanctioneren werkt maar 1 kant op, men weet dat. Je kunt bij een klacht altijd in bezwaar… Vele fouten maakt men juist omdat er een bezwaar procedure is, er is altijd nog een escape voor UWV. Daarom zou de politiek er goed aan doen de hele organisatie te doorlichten. Er is ernstig veel mis, zeker in de klanten benadering en afhandeling. In 2012 46% op het totale aantal klachten op bejegening en voorlichting/informatie. (jaarverslag UWV 2012)
  Er kunnen nog veel meer uit als men het werk transparant maakt en je werk niet uiterst serieus neemt. Het gaat namelijk over mensen en vaak gerelateerd aan geld. Heb zelf mogen constateren in een bedrijf waar 27 mensen verdwenen dat kwaliteit werk omhoog ging en de betrokkenheid steeg. Heeft te maken met aansturing managers op de werkvloer. Het zgn. eigenaarschap geven maakt veel duidelijk wie mee wil op die trein….de rest kan moven.
  UWV schreeuwt dat bezuinigingen de kwaliteit van het werk beinvloeden, de grootste kul om eigen falen te verbloemen. Je kunt ook iets minder doen en kwaliteit daardoor omhoog brengen. 
  Goede mensen binnen houden de rest deleten…heel snel. Bedrijfseconomisch kosten deze mensen organisaties geld, maar zolang er geen commerciële belangen zijn mag alles bij UWV lijkt het. De belastingbetaler sponsort u wel! Ik hoor hoor veel negatief nieuws over UWV.
  Van dit bedrijf heb ik meer dan 80 blamages, onwaarheden, verdraaiingen etc. Een paar misschien gechargeerd maar de realiteit is ernstig. Excuses ho maar, dan kent UWV niet. Het houdt in een tijdsbestek van 4 maand uitkering in en vakantiegeld. Beiden onterecht en na bezwaar gecorrigeerd. UWV FA zegt belerend hoe ik erbij kom dat vakantiegeld is ingehouden…ik zeg staat op de betaalspecificatie mevr….verrekent met vordering €…… Ze vertelde me nog net niet dat ik gek was..
  Bij aanvraag Wob dossier adresseert mr. C.M.P.B Wintermans een foutieve postcode op de brief waardoor het mogelijk zou zijn dat mijn brief bij de achterburen lag. De postbode wist waar ik woon / we wonen..reacties UWV…geen enkele op mijn klacht.
  R. Saltzherr lacht mij op 19-4-2013 nogmaals uit…spreekt o.a. over Murphy…die was hier erg veel geweest en dat men als ik mail in de war raakt en daardoor fouten maakt. Alles uiteraard opgenomen. (Advies, alles opnemen ook als je naar UWV kantoor gaat !!!)
  Op 17-5-2013 chanteert FA te Leeuwarden mij als ik alsnog graag wil dat wij/uwv het vakantiegeld inhouden dan doe ik dat alsnog…ook opgenomen. Het gaat hier om grote misstanden die een maatschappelijk doel dienen, deze zijn door mij aantoonbaar. Zo ga je niet met cliënten om. Sorry!
  In februari 2005 bezocht ik eenmalig een medewerker van het UWV wat ineens mijn werkcoach was tijdens een zitting omdat UWV de paste in de case. In heel 2004 heeft UWV geen handreikingen aan mij verleend. In februari 2005 was het ineens mijn coach? Rare kronkel.
  UWV geeft in interne correspondentie bij Wob verzoek ontvangen dossier aan dat ik een tiran ben en of ik het wel goed begrijp, dat moeten ze blijven doen..sturen mij in 2004 essentiële brieven niet waardoor UWV mij ernstig opzadelt met een vordering omdat ik geen uren noteerde maar ik enkel van inkomsten afwist, bij opvraag notities werkcoach die ik in 2005 nooit had gekregen reageert uiteraard UWV niet. Vanaf de eerste beslissing tot nu zijn we 5 jaar en 8 maand verder.
  Jurist schrijft o.a. in verslag dat ik op zitting was, maar was daar niet. Had me destijds bij CRvB afgemeld. Tevens noteert deze meneer in traject nog 3 aantoonbare fouten. UWV zegt in 2008 bij verhoor in Groningen dat mijn handelen goed verklaarbaar was en dit schrijft UWV ook op 10 februari 2011 in een interne e-mail. Deze interne e-mail blijft intern (komt bij Wob dossier na boven) hierin spreekt men al over de boete oplegging dat deze kwestieus is, cq. niet te verantwoorden.
  UWV gaf op 26-8-2013 te kennen niet te verschijnen op de a.s. zitting, stuurde CRvB op 209-2013 een brief dat UWV het CRvB vraagt om af te zien van herzieningsverzoek door mij aangevraagd i.v.m. nieuwe feiten n.a.v. Wob dossier. UWV denkt dat de boete € 1056,00 nog een discussiestuk is…
  Deze is op slinkse wijze door UWV uit de vordering gehaald op 16-4-2012 en eerst gebruikt als sigaar uit eigen doos om in mediation een oplossing te creëren. Dit deelde UWV mij in mediation voorstel mede op 10-1-2012. Maar in februari 2011 was de boete al kwestieus en omstreden 
   
  UWV bezwaar te Groningen zegt: (ook opgenomen) letterlijke woorden medewerker Bezwaar Hoger Beroep: Voorstel mediation d.d. 10 januari 2012 en intrekken boete 16-4-2012 staan op gespannen voet met elkaar.
  Ik geef te kennen het UWV altijd ter wille te zijn geweest, heb meegewerkt aan alle onderzoeken etc. Het heeft mij altijd afgeschilderd als fraudeur, ik deugde niet. Men heeft mij in 2013 2x geïntimideerd met advocaat en getracht het zwijgen op te leggen naar eenieder. Het UWV mag ik niet meer mailen inzake deze case, het is voor UWV per 4-10-2012 en herhaald per 21-1-2013 gesloten. Dit ondanks de vele misstanden die ik ontdekte n.a.v. Wob verzoek. Het UWV loog zelfs richting Ministerie van Sociale Zaken. En zelfs vanuit Ministerie geen excuses over behandeling UWV terwijl men daar hoog van de toren spreekt.
  Das is vervelend want zo krijg ik mooi een naam dankzij falen UWV. En ik kan nog aantonen dat UWV liegt….
  UWV beantwoord vele vragen niet, vragen die bij mij misschien ergens een opening zouden kunnen vinden. Maar als je enkel bent aangeschreven om inkomsten op te geven die er niet waren en geen uren moet UWV niet achteraf mij van fraude verdenken en schrijven dat ik uren niet opgaf. Ik wist het niet en verzweeg niets ook niet tegenover een werkcoach. Als de brieven waren gestuurd had UWV een punt, nu er geen brieven waren kan men niet zomaar zeggen….fraude.
  Ik vertel jaren een consistent verhaal, het UWV is enkel maar geen liegen, corrigeren, draaien, veranderen etc… UWV Groningen zei:” Heeft u in Amsterdam om compensatie gevraagd? Men begrijpt er geen snars van dat compensatie niet eens het allerbelangrijkste is. UWV Groningen zei zelfs dat UWV Amsterdam ernstig heeft gefaald in het dossier door niet eerder te reageren.
  Het gaat erom hoe UWV maar in z’n algemeenheid overheid etc. met elkaar om gaat. En dat is niet best. De Nationale Ombudsman schrijft er veelvuldig over. Ik heb gevraagd om een onderzoek aan Paul Ulenbelt (ZZP motie Ulenbelt) na functioneren UWV en hoe ZZP-ers 2004-2006 nadien door UWV zijn behandeld c.q. aan de kant zijn gezet.
  Ik kan u melden dat ik door deze organisatie als een hond ben behandeld. Ach meneer…zei men in Groningen het is maar tienduizend euro..u heeft ook nog voordeel…u krijgt loonbelasting terug  Moet nog € 4600,00 afgerond betalen, dat is niet het probleem..maar UWV is over iedereen wantrouwend.
  De media kopte destijds: Miljoenen fraude ontdekt…3000 zzp-ers frauderen….op mijn visitekaartje die ik achteraf kreeg staat: Fraude-inspecteur….UWV Amsterdam zegt: Ach meneer…daar moet u niet zo moeilijk over doen…Mijn hele dossier is doorspekt met woorden fraude.
  Als u meer verhalen wil lezen adviseer ik het dossier op: https://www.uwvreselijk.nl rechtsboven te lezen. Let wel ik heb niemand iets misdaan, het is me overkomen, heb geen schuld, ben geen onbehoorlijke man, ben geen boef etc…..Ik predik recht en rechtvaardigheid, ik hou niet van onrecht of je zomaar beschuldigen.
  Men gegevens liggen bij het Openbaar Ministerie, terwijl achteraf blijkt dat UWV mij daar ten onrechte heeft neergelegd..Het is schandalig. Waarom niet eerst grondig onderzoek? Zelfs Dhr. Vreeman en Asscher-Vonk vroeg mij iets over de brieven die ik niet kreeg…lekker onderzoek UWV Commissie! Dit had men 4,5 jaar kunnen vaststellen vanaf 5-10-2007 (bezoek fraude inspecteur UWV aan huis) Ik melde al dat ik toen geen brieven kreeg. Waarom heeft UWV dat niet eerst uitgezocht…heel simpel UWV geloofd je niet. De basis van UWV denkwijzen. Want dat had men al in 2008 geweten dat ik brieven niet ontving..dit kwam nu pas bovenwater in februari 2011. 
  Ik kom op voor mezelf, laat me niet beschuldigen door organisaties. UWV schrijft op 16-4-2013 dat client nog steeds naar genoegdoening op zoek is.
  Fijne dag!
  Advies: in “gevecht” met UWV…? Opvragen Wob dossier en als je weet dat je niet liegt gewoon het maximale vergen van jezelf… UWV heeft mij traumatisch beschadigd, ik vertrouw hier ook niemand en heb alle redenen. Er is teveel gaande..en recent licht men weer foutief voor… Heb zelfs gedacht om maar uit het leven te stappen, das niet niets. 
  Heb UWV een aantal keren aangegeven in gesprek te willen, maar UWV wil regie bepalen, net als in mediation. Toen ik niet tekende was dat erg vervelend voor UWV maar ik teken niet als ik iets niet gedaan heb. UWV vroeg mij in mediation te stoppen met corresponderen en dus ieder zijn eigen weg gaan, tevens vroeg men om een vertrouwelijk dossier van een andere client in te leveren. Navraag bij een organisatie vertelde mij dat dit ongehoord is, laat staan gemanierd. 
  Ik roep eenieder op die dit leest aanwezig te zijn op de herziening bij CRvB 3-10-2013 tijdstip: 13.30 uur. Ik ga velen nog berichten om aanwezig te zijn. Uiteraard is UWV daar vast in cognito  al komt men niet schreef men. Kan de komende week nog veranderen natuurlijk n.a.v. onze aanvullende gronden.
  Daar zal ik ten overstaan van edelachtbare nogmaals op hoofdlijnen vertellen wat er gaande is. Al moet UWV nagenoeg altijd vorderen, maar het moet niet liegen of zaken 4,5 jaar verdraaien of essentiële gegevens in het traject achterhouden en de verantwoordelijkheid bij de client leggen. Ik hou daar niet van en zo zit ik niet in elkaar.
  Adres:
  Centrale Raad van Beroep
  Graadt van Roggenweg 200-250
  3531 AH Utrecht 
   

 • mattijs
  says:

  Overigens zijn de Niet werkende werkzoekenden en vacature cijfers van juli ook nog niet beschikbaar (https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/tabellen). Volgens UWV zullen ze “ergens” deze maand beschikbaar komen “Door een technisch probleem zijn de vraag- en aanbodcijfers over de maand juli nog niet bekend. Onze excuses hiervoor. In september vindt u hier weer de actuele vraag- en aanbodcijfers.”
  Inmiddels is het 10 september en alleen deze melding is nog te zien. Zucht…
   
   

 • Maarten Wienbelt
  says:

  Het ontwijkend antwoord op kosten is schokkend. Alsof hij een vriend heeft die de factuur nog moet sturen of zelf nog wat moet factureren. Past niet in het Den Haag van vandaag. De man gaat 580 mio uitgeven als dat maar goed gaat!

  • Duck
   says:

   Geachte,
   400 dagen al in WW…en inmiddels kapot.
   gemiddelde WW over 27 jaar amper 200dan.
   wel heel tegenstrijdig dat UWV je ziek maakt, de verzuim begeleiding uwv schrok ervan. 
   Het valt mij op dat ZZP Nederland niets meer dat voor beschuldigende starters van fraude in 2004-2006.
   Inmiddels is het boek Kafka is een znp’er uit. Tragisch.
   Ik ben een vN die fraudeurs en heeft CRvB 3-10-2013 weer een zitting gehouden.
   Ik trek het niet meer en mij ziek gemeld vanuit de WW.
   De verzuimbegeleiding UWV was 18-10-2013 ontdaan door het verhaal.
    
   Dit vindt op uwvreselijk.nl rechtsboven.
    
   Schandalig, Dick te sappemeer.