Kan ABN AMRO alsjeblieft haar economen ontslaan?

Logo en logotype ABN AMRODat economen volstrekt waardeloze voorspellers van enige economische toekomst zijn, is ondertussen hopelijk genoegzaam bekend, maar de economen van het Economisch Bureau van ABN AMRO maken het wel bijzonder bont. Met hun meest recente verwachting over de ontwikkeling van de uitzendbranche maken ze zich onsterfelijk belachelijk. Maar laat ik eerst even hun voorlaatste voorspelling in herinnering roepen waarbij ik toen het volgende opmerkte:

In september 2012 ‘zag’ ABN AMRO voor 2013 een omzetgroei van de Nederlandse uitzendsector van maar liefst 3,5% ten opzichte van 2012. Slechts 3 maanden later ‘zag’ ABN AMRO een omzetgroei van slechts 1,5%. En in mei van dit jaar was alle omzetgroei op magische wijze verdampt en ‘zag’ ABN AMRO een krimp van 0,5%. […] Ik ben benieuwd wat de uiteindelijke score voor 2013 zal zijn. Iets zegt me dat het weleens slechter kan uitpakken dan die –0,5%…

En hoe verrassend; de ABN AMRO economen kwamen gisteren met een voorspelling van –3,0%. Jawel, in iet meer dan een jaar tijd van +3,5% naar –3,0%. Met droge ogen! Waarbij ze een wel heel bijzonder argument aanvoeren om hun onvermogen te maskeren.

Want wat stellen deze dwaallichtjes? Het volgende:

In de aanloop naar de grote recessie in 2009 zien we dat de groei van het aantal uitzenduren al begint te dalen voordat het BBP dat doet. Het aantal uitzenduren raakt ook eerder in de min. Bij een (naderende) neergaande beweging van de economie ontdoen ondernemers zich het eerst van flexibele werknemers voordat vaste krachten de wacht wordt aangezet. Dit wordt door alle deskundigen onderkend.

Deze beweging is minder evident in de periode na eind 2010/begin 2011. Echter deze periode kan niet echt als maatstaf worden gebruikt gezien de uitzonderlijke situatie van een dubbele dip en zelfs een even dreigende triple dip. Of de uitzendbranche voorop loopt wanneer de economie aantrekt, daar zijn de meningen onder deskundigen wel over verdeeld. Onze grafiek bevestigt deze aanname niet. Uit de grafiek blijkt zelfs dat de uitzenduren iets achter lopen op de economie in de fase dat het economische dal wordt verlaten. Wellicht proberen ondernemers in de aanloop naar een verbetering van de economische omstandigheden eerst de bestaande werkkrachten beter te benutten.

Jawel, de bankeconomen proberen hun voorspellingsprutswerk te verklaren door de uitzendbranche haar vroegcyclische indicatorfunctie te ontnemen op basis van het ongebruikelijke ‘herstel’ vanaf eind 2010. Blijkbaar hadden de economen geen tijd om het op dit vlak uitstekende rapport van het CPB (Werkloosheid en de Grote Recessie) tot zich te nemen. Want dat rapport geeft een veel logischer verklaring: werkgevers zijn tijdens de 2008 – 2009 dip juist zeer terughoudend geweest met het ontslaan van medewerkers, waardoor ze bij het lichte herstel niet als eerste een beroep hebben hoeven te doen op de uitzendbranche.

Maar is deze terughoudendheid in het ontslaan van vaste medewerkers sinds het eind van het ‘herstel’ (medio 2011) nog steeds aan de orde? De scherp stijgende werkloosheid lijkt eerder het tegendeel te beweren. Waardoor bij een eventueel economisch herstel werkgevers juist wel genegen zullen zijn om als eerste een beroep op de uitzendsector te doen. Een situatie die ik overigens eind 2011 al heb proberen te schetsen.

De uitzendsector lijkt bij een daadwerkelijk economisch herstel bij uitstek haar traditioneel vroegcyclische signaalfunctie te kunnen gaan spelen. Alleen moet er dan wel sprake zijn van een economisch herstel en niet een door economen verzonnen herstel. En dat laatste lijkt hier veel eerder een rol te spelen.

Afijn, als laatste nog even de kwaliteit van de ‘voorspellingen’ van ABN AMRO economen voor de omzetontwikkelling van de Nederlandse uitzendsector voor 2013 in beeld. Tenslotte spreekt een plaatje krachtiger dan 1.000 woorden:

Voorspellingen omzetontwikkeling uitzendsector in 2013 door Economisch Bureau ABN AMRO

Voorspellingen omzetontwikkeling uitzendsector in 2013 door Economisch Bureau ABN AMRO

Een zichzelf respecterende econoom (contradictio in terminis?) had allang ontslag genomen. Dit is eersteklas broddelwerk. Maar blijkbaar blijven deze economen gewoon zitten. Daarom de vraag aan ABN AMRO om deze prutsers te ontslaan. Of gewoon helemaal te stoppen met het verzinnen van bijzonder slechte content. Want ik durf te wedden dat er nog veel meer onzinnige sectorvoorspellingen uit de koker van deze systeembank komen.

O ja, voor 2014 voorspellen de jongens en meisjes van ABN AMRO een lichte groei van +0,5% voor de Nederlandse uitzendsector. Wat zou daar eind 2014 van terecht zijn gekomen?

Geef een reactie

3 Comments