#sosueu: Annemarie Muntz

Annemarie MuntzWe beginnen de dag met een keynote van Annemarie Muntz, verantwoordelijk voor de PR van Randsatad Holding, President van Eurociett en board member of CSR Europe. Een zeer drukbezette dame dus. En haar keynote is getiteld Navigating the European sourcing landscape: an exploration of demographic challenges. Ik vraag me af in hoeverre dit iets met sourcing te maken gaat hebben, maar als het over demografie gaat vind ik het allang best. En Muntz kennende zal er ook nog wat Europese politiek in de mix worden gegooid. Ook prima.

Na een korte marketingintroductie over Randstad Muntz begint met een wereldwijd perspectief waarbij fundamental structural shifts een belangrijke rol spelen. Meer volatiele economie, veranderende demografieen, nieuwe manieren van werk, globalisering, etc. En dat betekent nieuwe uitdagingen, zoals structureel hoge werkloosheid, gepolariseerde Europese arbeidsmarkt (noem het maar een social divide tussen de have’s en de have not’s), arbeidsmigratie op een globaal niveau.

Op naar de demografie, waarbij natuurlijk als eerste de vergrijzing aan bod komt. Waarbij Muntz een grafiekje laat zien van landen met krimpende (en groeiende) beroepsbevolking door vergrijzing. Met Rusland, Japan en Duitsland die een krimp laten zien. En natuurlijk laat ze ook de verschuiving zien in de leeftijdsopbouw van de beroepsbevolking die vrijwel overal manifest zal zijn. Zeker in Europa en zeker op de wat langere termijn.

Volgens Muntz heeft Europa een arbeidsparticipatietarget van 75% nodig in 2020 versus een participatie van 68,5% op dit moment. En dat betekent voor zeer veel landen in Europa een aanzienlijke groei van de arbeidsparticipatie. Maar waar moeten die mensen vandaan komen? Ze laat in dit verband een vergelijking van de werkloosheidscijfers in EU en VS zien. Helaas vergeet ze daarbij te vermelden dat de gunstiger werkloosheidscijfers in de VS uitsluitend het gevolg zijn van een scherpe daling van de arbeidsparticipatie. Want anders waren de werkloosheidscijfers vrijwel identiek geweest met de Eurolanden. Ook gaat ze in op de jeugdwerkloosheid; helaas met vermelding van Heutink’s suspecte initiatief #jeugdopzoek. Misplaatste marketing.

De EU heeft een high-level agenda voor 2020:

  1. Verhogen van de arbeidsparticipatie
  2. Verlagen van de jeugdwerkloosheid
  3. Oplossen van de ‘talent gap’
  4. Bestrijden armoede en de social divide

Mismatch van vaardigheden, in Europa zijn 23 miljoen werklozen en 2 miljoen vacatures. De EU heeft als doel om in 2020 40% van de beroepsbevolking met een hoge opleiding te hebben. Op dit moment is dat 33%. Veder zijn er ferme mismatches binnen bepaalde beroepsgroepen in termen van beschikbaarheid van vaardigheden en de behoefte aan die vaardigheden. Overschot en schaarste zullen manifest zijn in 2020 en daar dient een oplossing voor gezocht te worden. Overschotten worden vooral in manifacturing verwachten en tekorten in de zorgsector. Arbeidsmigratie zal hierin slechts een klein deel van de oplossing vormen. We zullen het meer zelf (binnen Europees verband) moeten oplossen.

Ze eindigt met een marketing boodschap: Randstad is geevolueerd in een career manager. Oke….

Zoals verwacht ging het niet over sourcing maar was het wel interessant. Op naar de tweede sessie, met Balazs Paroczay.

Geef een reactie