CPB steekt hand heel even in eigen boezem om vervolgens IMF en OESO de schuld te geven

Lege schatkistOns land glijdt langzaam maar zeker steeds verder af in het economisch moeras. Desondanks vinden politieke partijen het nog altijd passend om de plannen van het kabinet op te hemelen (PvdA, VVD) danwel te vergruizen (de oppositiepartijen) alsof economie en arbeidsmarkt pionnen in een spel zijn. Dit alles dankzij het uitlekken van de doorrekening van het CPB op basis van de kabinetsplannen zoals deze aanstaande dinsdag worden gepresenteerd.

Hierbij staat de door het CPB geprognotiseerde economische groei van 0,5% voor 2014 onder meer centraal. Dit cijfer wordt behandeld als ware het in graniet gehouwen, ook al dient genoegzaam bekend te zijn dat het CPB al jarenlang de toekomst (veel) te rozig inschat. Sterker nog, het CPB maakt er in haar doorrekening van de plannen zelf melding van haar onvermogen tot het fatsoenlijk voorspellen van de toekomst!

Het CPB heeft in de doorrekening van de kabinetsplannen een hele pagina aan haar eigen knoeiwerk gewijd, hoewel ze naadloos de schuld doorschuift naar de OESO en het IMF:

Kerngegevens 2011-2014 voor de MEV 2014

Is er enige reden om te verwachten dat het CPB dan nu wel een accurate voorspelling doet? Of gaan we die 0,5% groei in 2014 als sneeuw voor de zon zien verdwijnen voordat 2014 voorbij is? Als het recente verleden enige indicatie is dan heb ik een donkerbruin vermoeden…

Geef een reactie

1 Comment