Op dit moment zijn er bijna 7 werklozen per vacature

De tijdelijke daling van de werkloosheid ten spijt is er niets om over te juichen als het gaat om de staat van onze arbeidsmarkt. Met als meest in het oog springende probleem het grote, en snel groeiende, aantal werklozen per vacature. De ontwikkeling van deze ratio sinds 2007 ziet er als volgt uit:

Aantal werklozen per vacature (exclujsief bijbanen, vakantiebanen en vrijwilligerswerk), per maand en voortschrijdend 12-maands gemiddelde, januari 2008 – augustus 2013. Bron: CBS, Textkernel

Aantal werklozen per vacature (exclujsief bijbanen, vakantiebanen en vrijwilligerswerk), per maand en voortschrijdend 12-maands gemiddelde, januari 2007 – augustus 2013. Bron: CBS, Textkernel

Op basis van de maandcijfers zijn er nu dus bijn 8 werklozen per vacature, de trendlijn op basis van het 12-maands gemiddelde staat op bijna 7 werklozen per vacature. Dat is bepaald een zeer ongezonde situatie. En gezien de voortdurende krimp van het aantal echte vacatures (terwijl het aantal stageplaatsen de pan uitgroeit…) kan er voorlopig alleen maar een verdere groei van deze ratio worden verwacht.

Geef een reactie

1 Comment
  • Arno Bouwens
    says:

    Marc,
    Weet jij ook iets over de verhouding gepubliceerde en niet-gepubliceerde vacatures? Ik meen mij vaag te herinneren dat in de UWV arbeidsmarktprognose werd gesteld dat slechts 50% van de jaarlijks ingevulde posities middels een formele, externe, vacatureopenstelling werd gerealiseerd.
    Een groot deel was uitzendwerk en een ander groot deel werd onderhands vervuld.