Vacatures in augustus 2013, een bijstelling

DepressiefHet is alweer bijna het einde van september, en in de voorbereiding op de publicatie van de cijfers over het vacaturevolume van deze maand heb ik ook even achterom gekeken. Met in het achterhoofd de ondertussen bekend veronderstelde trend dat Jobfeed het vacaturevolume in de meest recente weken in het algemeen wat te hoog inschat. En dat blijkt inderdaad ook het geval te zijn geweest voor de maand augustus, waar ik op 5 september nog het volgende over meldde:

Het vacaturevolume in de maand augstus is 1,0% hoger uitgevallen in vergelijking met het volume in dezelfde maand in 2012. Maar het is zeer waarschijnlijk dat in komende weken deze stijging omgezet wordt in een krimp.

En die waarschijnlijkheid is een zekerheid geworden, aangezien de 1,0% groei is omgebogen in een krimp van 1,8%. Waarmee augustus dus net als alle voorgaande maanden van 2013 een krimp laat zien ten opzichte van de overeenkomstige maand van 2012. Het is echter wel de kleinste krimp tot op heden.

Want zo ziet het verschil er met 2012 uit voor de achter ons liggende maanden:

Procentueel verschil in vacaturevolume per maand, 2013 versus 2012. Bron: Jobfeed

Procentueel verschil in vacaturevolume per maand, 2013 versus 2012. Bron: Jobfeed

Dit beeld biedt geen enkele reden tot optimisme tenzij lezers in de afname van het verschil in de periode juni – augustus reden zien om de vlag alvast buiten te hangen. Helaas moet ik hen teleurstellen, september dreigt weer een veel groter verlies te laten zien, in de ordegrootte van juni – juli. Maar laat ik daar verder even mee wachten tot de definitieve cijfers van Jobfeed binnen zijn. En dat duurt dus nog een kleine twee weken, tenslotte moet die lichte overschatting van Jobfeed eerst uit de meest recente cijfers.

Tot en met augustus 2013 is het aantal vacatures bijna 60.000 lager in vergelijking met dezelfde periode in 2012 en dat betekent tot dusverre een krimp van 7,6% van het vacaturevolume ten opzichte van vorig jaar. En dit vacaturevolume is ook verreweg het laagste van de afgelopen jaren, zelfs lager dan dat van 2009 wat tot op heden het dieptepunt na het uitbreken van de financiele crisis was. Ik ben nog steeds op zoek naar de beloofde lichtpuntjes die zich in de tweede helft van dit jaar zouden openbaren. Wie ze ziet mag het zeggen, maar in de ontwikkeling van het vacaturevolume is geen enkel lichtpuntje waar te nemen.

Geef een reactie