Breaking news: vacatures in september 2013

Om te jankenVandaag is het eindelijk tijd om verslag te doen van de ontwikkeling van het vacaturevolume over de afgelopen maand. En laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen: september was een absolute rampmaand. Sinds 2008 is er geen slechter resultaat over de maand september geweest dan afgelopen maand. En daarmee zet 2013 haar bijzonder slechte reeks resultaten voort. Ondertussen laten vijf van de negen maanden van dit jaar de laagste score voor de betreffende maand in de afgelopen vijf jaar zien..

Terwijl er allerlei voorzichtige juichgeluidjes zijn te horen over de stand van de economie, is daar op de arbeidsmarkt nog helemaal niets van te merken. En hoewel een herstel van de arbeidsmarkt natuurlijk een trailing indicator is, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat de nodige juichgeluidjes bijzonder weinig fundament hebben. Blinde danwel ijdele hoop lijken tegenwoordig belangrijker te zijn dan harde cijfers.

Vacaturevolume in augustus
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in augustus over de afgelopen vijf jaar:

Aantal nieuwe vacatures in september, 2009 – 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Aantal nieuwe vacatures in september, 2009 – 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Dat is een zeer akelig beeld. En het is nog akeliger, want het vacaturevolume van september 2013 is het laagste volume in september tot en met 2008; het moment dat de financiele crisis losbarstte.  Waar normaal het vacaturevolume in september weer sterk toeneemt na de zomerdip is daar dit jaar bijzonder weinig van te merken. En omdat het volume in de zomerperiode ook nog eens extreem laag was, is de klap dus dubbel zo hard. September is een barre woestijn met slechts hier en daar een vacature…

Een vergelijking van de vacaturevolumes per maand in 2012 en 2013 levert het volgende beeld op:

Aantal nieuwe vacatures per maand, 2012 en 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Aantal nieuwe vacatures per maand, 2012 en 2013. Bron : Jobfeed, RecruitmentMatters

Tja, een droefmakend beeld; alle maanden van 2013 zijn dus (aanzienlijk) lager geeindigd dan de overeenkomstige maanden van 2012. Cumulatief zitten we nu 7,8% onder het vacaturevolume van de eerste negen maanden van 2012. En dat was al geen best jaar in vergelijking met 2011… Overigens hebben nu 5 van de 9 maanden van 2013 het laagste vacaturevolume over de periode 2088 – 2013 bereikt. Ook dat is een absoluut dieptepunt.

Om het vacaturevolume van augustus 2013 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden. Op de maandcijfers van 2008 is een correctiefactor van 11,6% toegepast

Het gemiddelde vacaturevolume is uitgekomen op 90.389, een haartje boven de grens van 90.000 vacatures. En dat is dus ongekend laag. Maar als de richting van de trendlijn enige indicatie is, gaan we die grens volgende maand naar beneden toe doorbreken. Het Nederlandse vacaturevolume is tot een historisch minimum gekrompen. Het is maar goed dat Klaas Knot het groene waas van Rutte heeft overgenomen en roept dat we in het 3e kwartaal van 2013 uit de recessie zijn gekomen. En hoewel dit op geen enkele manier blijkt uit de ontwikkeling van het vacaturevolume is het in ieder geval een lekker houvast in deze uiterst sombere tijden. Nu maar hopen dat Knot niet uit zijn lange nek heeft staan lullen. Want er zijn nog geen harde cijfers bekend.

Geef een reactie