De Telegraaf plaatst vraagtekens bij Jeugd op zoek

Jeugd op zoekHoewel Randstad na vijf weken via haar Jeugd op zoek programma slechts 8.281 jongeren van de toegezegde 10.000 jongeren aan het werk had geholpen, beloofde ‘s lands grootste uitzender nog een week door te gaan met haar bustour. Alleen is over het resultaat van die laatste week niets meer vernomen.

Tegelijkertijd komt ‘s lands slechtste krant met een kritisch artikel over het Jeugd op zoek programma onder de kop Banentriomf sterk verrhaal, twijfels over jeugproject Randstad. En in dat artikel, geschreven door Martin Visser, komen arbeidseconomen aan het woord die vraagtekens plaatsen bij het aantal daadwerkelijk nieuwe banen dat Randstad met haar actie heeft gerealiseerd. Wat een verrassing…

Zowel Wiemer Salverda als Tom Wilthagen vragen zich af hoeveel van de geclaimde 8.281 banen nu werkelijk nieuw zijn. Wilthagen stelt: Is het een promopraat van Randstad of een werkelijke prestatie? Het zit er tussenin. Blijkbaar heeft Wilthagen een kristallen bol, maar de kritiek is duidelijk. Opvallend is overigens dat geen van de twee hooggeleerde heren vragen stellen bij de houdbaarheid van die eventueel nieuwe banen.

Blijkbaar heeft journalist Visser aan Randstad gevraagd hoeveel jongeren de uitzender normaliter aan het werk helpt, buiten het Jeugd op Zoek initiatief om. En blijkbaar heeft Ranstad op deze vraag geen antwoord willen geven. Wat toch wel zeer bijzonder is.

En dan is er ook nog dit:

Sterks woordvoerder erkent dat ze niet weet of Randstad nieuwe banen heeft gecreeerd. “Wij kunnen ook niet in de cijfers van Randstad kijken.” De zegsvrouw van Sterk erkent dat Randstad zonder het speciale banenplan al snel 5.000 jongeren aan het werk krijgt. “Dan heeft Randstad er nu 3.000 extra gedaan.”

Dan nog is de vraag of Randstad niet jongeren bij bedrijven heeft geplaatst die anders door andere uitzenders zouden zijn geholpen of zelfstandig werk hadden gevonden. Volgens cijfers van het CBS vinden iedere week gemiddeld 10.000 jongeren werk.

Allemaal weinig verrassend maar het is in ieder geval prettig om te zien dat er ook door de mainstream media nu enige vraagtekens worden geplaatst bij de claims van Randstad. Want als een krant het ter discussie stelt is dat toch iets anders dan als een of andere fringe weblog dat doet… Ook al is het de slechtste krant van Nederland.

Als laatste zou ik nog eens mijn eerdere vragen willen herhalen, gesteld na het verstrijken van de oorspronkelijke einddatum van de actie Jeugd op zoek:

  • hoeveel van deze 8.281 jongeren werken ook nog over 1, 3 en 6 maanden (in dezelfde of een andere baan),
  • hoeveel van de 8.281 jongeren zou op dit moment geen baan hebben zonder de actie Jeugd op zoek,
  • welke verdringingseffecten heeft de actie als gevolg van banen die daadwerkelijk zijn ‘gemaakt’ als gevolg van de publiciteit

Ik zou het heel prettig vinden als Ranstad daar (op termijn) antwoord op gaat geven. 

Geef een reactie

9 Comments